วิธีการสมัคร: สมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล..... ชื่อกิจกรรม..... ส่งไปยังช่องทางใดก็ได้ ดังนี้ 1.) E-mail : volunteerservice@gmail.com 2.) inbox มาที่เพจ : พลเมืองอาสา-Citizen Volunteer https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google form และให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว Summit ส่งกลับ ถือว่าเป็นการสมัครอย่างเสร็จสมบูรณ์

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: กิจกรรมละ15 คน
ค่าใช้จ่าย: แตกต่างกันแล้วแต่กิจกรรมสอบถามการสมทบได้ตอนสมัคร
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 01/02/2024
อีเมล: volunteerservice@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (095) 997-7724