ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

มูลนิธิครูถุงนอน

  • ขบวนการโลกแสนสวยภายใต้มูลนิธิพุทธรักษา ได้ก่อตั้ง “โครงการครูถุงนอน สอนหนังสือ” ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในชุมชนห่างไกล และลดช่องว่างในเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ผ่านทางกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมออกแบบแผนการสอนครอบคลุมวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผลักดันให้เด็กๆในพื้นที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
  • ประเด็นงานที่สนใจ :เด็กและเยาวชน, พัฒนาชุมชนและชนบท, การศึกษา/พัฒนาศักยภาพ
  • ความสามารถ :ทักษะทั่วไป, ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ, สอนหนังสือเด็ก, สันทนาการ/นันทนาการ, งานออกแบบ/สร้างสรรค์, การบริหารจัดการ/ประสานงาน

ขออนุญาตปิดรับสมัคร อาสาค่ายภาษาอังกฤษในชุมชน Mini ECaBA Camp ครั้งที่ 1

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ขออนุญาตปิดรับสมัครอาสาสมัคร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจและสมัครเข้ามาทั้งนี้ทางทีมงานจะดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลผูผ่านการคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นะค่ะ ขบวนการโลกแสนสวย ได้จัดตั้งโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสในประเทศไทยRead more

 

รับสมัครครูถุงนอน สอนหนังสือ Summer Camp 2019

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ขบวนการโลกแสนสวย โครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ”Summer Camp 2019 “พัฒนาศักยภาพ วิทย์ คณิตและภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์” รับสมัครครูถุงนอนRead more

 
Image Not Available

รับสมัครครูถุงนอน สอนหนังสือ Summer Camp 2019

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ขบวนการโลกแสนสวย โครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ”Summer Camp 2019 “พัฒนาศักยภาพ วิทย์ คณิตและภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์” รับสมัครครูถุงนอนRead more

 

รับสมัครครูถุงนอน สอนหนังสือ Summer Camp 2019

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ขบวนการโลกแสนสวย โครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ”Summer Camp 2019 “พัฒนาศักยภาพ วิทย์ คณิตและภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์” รับสมัครครูถุงนอนRead more

 

รับสมัครครูถุงนอน สอนหนังสือ Summer Camp 2019

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ขบวนการโลกแสนสวย โครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ”Summer Camp 2019 “พัฒนาศักยภาพ วิทย์ คณิตและภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์”Read more

 

ขยายเวลารับสมัครครูถุงนอนสอนหนังสือ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

📣📣📣📣ประกาศข่าวดีค่า!!!! 📣📣📣📣 ขยายเวลารับสมัครครูถุงนอนสอนหนังสือรอบที่ 2 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 😍😍😍😍 Pre CampRead more

 

รับสมัครครูถุงนอน สอนหนังสือ Winter Camp 2018 Topic: English Communication & Life Motivation (2- 7 Dec 18)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รู้จักเรา วิสัยทัศน์ เป็นมูลนิธิกิจกรรมนอกหลักสูตรภายใน 5 ปีที่มุ่งเน้นบรรเทาปัญหาความความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณภาพเติบโต ทั้ง กาย ใจRead more

 

รับสมัครครูถุงนอน สอนหนังสือ Winter Camp 2018 Topic: English Communication & Life Motivation (2- 7 Dec 18)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“ถ้าคุณคิดว่าสอนหนังสือเด็กมันง่าย เราอยากให้คุณคิดใหม่ ” โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณไปพร้อมกับเด็กๆอย่างมีคุณภาพ มาร่วมเปิดใจ เปิดจิตนาการเรียนรู้และส่งต่อสิ่งดีงามไปกับเรา   รู้จักเรา วิสัยทัศน์Read more

 

ครูถุงนอน สอนหนังสือ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัคร “ครูถุงนอน สอนหนังสือ” (VISITOR)🌸 สามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกมาสอนได้ รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมเป็น “ครูถุงนอน สอนหนังสือ” ในโครงการRead more

 

เปิดรับครูถุงนอน สอนหนังสือ ด่วนจำนวน 5 ท่าน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

🎉 รับด่วนโค้งสุดท้าย!!! จำนวน 5 ท่าน ที่พร้อมลุยไปกับเรา🌸 รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมเป็น ครูถุงนอน สอนหนังสือ ในโครงการRead more

 

เปิดรับอาสาเพิ่ม(ด่วน!!!!) ค่ายภาษาอังกฤษในชุมชน Mini ECaBA Camp ครั้งที่ 1

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ขบวนการโลกแสนสวย ได้จัดตั้งโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสในประเทศไทย Extra Curricular as capacity building activitiesRead more

 

รับสมัครคนอาสาในโครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ” Winter Camp 2019 “English Communication & Life motivation”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครคนอาสาในโครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ” Winter Camp 2019 “English Communication & Life motivation”Read more

 

ความเห็นล่าสุด