Date

อาสาสมัคร “น้ำใจ” ช่วยเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 22 มิ.ย. 2562 ณ ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัคร “น้ำใจ” ช่วยเตรียมอุปกรณ์กิจกรรม 22 มิ.ย. 2562  ณ ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม   มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกเดือน และรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำส่งตามวัถุประสงค์ต่างๆ กิจกรรมอาสานอกจากผู้อาสาบริจาคสิ่งของ...

อ่านรายละเอียด 

ค่ายอนุรักษ์เชียงดาว ปลูกป่า คืนชีวิต ให้แผ่นดิน 20-21 ก.ค.

ค่ายอนุรักษ์เชียงดาว ปลูกป่า คืนชีวิต ให้แผ่นดิน โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี วันเสาร์ที่ ๒๐ ~ วันอาทิตย์ที่ ๒๑...

อ่านรายละเอียด 

สร้างฝายช่วยช้างให้มีน้ำกิน 7 ก.ค.

(จิตอาสาสร้างฝายให้ช้างได้มีน้ำกิน) วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ...

อ่านรายละเอียด 

อาสาเก็บขยะ ทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ (ไป-กลับ) 7 ก.ค.

อาสารณรงค์เก็บขยะ อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติ ไทรทอง ชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม...

อ่านรายละเอียด 

นั่งรถไฟ ไปพัฒนาโรงเรียน “ริมแม่น้ำป่าสัก” 17-18 ส.ค. 62

น่าน้อยใจ ทั้งที่โรงเรียนอยู่ติดแม่น้ำ แต่กลับไม่มีแปลงเกษตรให้เด็กๆ ได้ฝึกเพาะปลูก เพราะงบมีน้อย และขาดแรงงานคนทำ พวกเราไปช่วยสร้างแปลงเกษตรให้เด็กๆ กันนะ   รับสมัครอาสา 28 คน พร้อมลอง พร้อมลุย พร้อมเลอะ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์...

อ่านรายละเอียด 

อาสาเก็บขยะ พิทักษ์เกาะปุย จ.ตราด

เกาะปุย เกาะปุย เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้ฝั่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเหมาะที่จะพักผ่อน แวดล้อมด้วยธรรมชาติงดงาม บรรยากาศร่มรื่น การเดินทางสะดวกปลอดภัยทุกฤดูกาล...

อ่านรายละเอียด 

ล่องรถไฟไปบำเพ็ญประโยชน์ตามเส้นทางสายรถไฟสายมรณะ

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการทำความดี โดยกลุ่มอาสาเล็กๆ ที่มีใจอาสาที่จะทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากพบว่าประเทศไทยขาดความมีวินัยในตนเองและสวนสาธารณะจึงได้คิดโครงการทำความดีจิตอาสา “ทำดีได้ไม่ต้องอาย” ปลูกฝังและตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาใช้เป็นที่พักผ่อน คำนึงถึงความสะอาดและมีวินัยในตนเองมากขึ้น กดติดตามเพจได้ที่นีก่อน...

อ่านรายละเอียด 

workshopทำผ้าบาติกเพื่อน้องๆด้อยโอกาส รุ่น2

บาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบๆ ครั้ง...

อ่านรายละเอียด 

ค่ายอาสาสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนสกัด40บางปะกง

โรงเรียนสกัด40บางปะกง ได้ขอความช่วยเหลือขอให้จิตอาสาไปสร้างสนามเด็กเล่นชั้นอนุบาลสร้างสื่อการเรียนรู้ สนามBBL และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ชั้นอนุบาลและซ่อมแซมสนามเด็กเล่นของเก่า และได้ขอขอให้จิตอาสาคนรุ่นใหม่ไปช่วยออกแบบปรังปรุงห้องสมุดชั้นอนุบาลใหม่ ท่านผู้อำนวยโรงเรียจึงอยากขอแรงจิตอาสาไปช่วยเด็กๆและโรงเรียนจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง กดติดตามเพจได้ที่นี่ก่อน https://www.facebook.com/kritAsa/ ●ท่านที่มาร่วมค่ายต้องสามารถค้างคืนที่โรงเรียนได้ ●ภารกิจค่ายสร้างสนามเด็กเล่น 1.ออกแบบวาดรูปฐานBBLพร้อมระบายสี 2.สร้างฐานการเรียนรู้สนามเด็กเล่น 3ซ่อมแซมทาสีสนามเด็กเล่นของเก่า 4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดใหม่ 5.ทำหลังจากสแลนคุมสนามเด็กเล่น กำหนดการ วันเสาร์ที่3สิงหาคม2562 นัดพบกันที่ใต้สะพานทางด่วนบางนาคิวรถตู้ 07.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื่อ 08.00น.ออกเดินทางสู่โรงเรียน 09.30น.ผ.อ ต้อนรับ กล่าวเปิดค่าย 10.30น.เริ่มทำภารกิจ 12.00น.พักทานอาหารเที้ยง 13.00น.เริ่มทำภารกิจ 16.00น.หยุดภารกิจ...

อ่านรายละเอียด 

เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ (คลองเตย) กรกฎา 62

น่าตกใจ ที่มีคนมาเลี้ยงอาหารเด็กพิเศษที่นี่ แค่เดือนละ 1 ครั้ง บางเดือนไม่มีเลยสักครั้ง พวกเราอาสามาเติมความสุขให้พวกเขากันเถอะ เลือก 1 รอบ # อังคาร ที่ 2...

อ่านรายละเอียด 

อาสาปลูกป่า อนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ. ลี้ จ. ลำพูน

นกยูงไทยกับแนวทางอนุรักษ์ นกยูงไทยเป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่ที่พบในป่าเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสีเขียว อาจเรียกอย่างหนึ่งว่า “นกยูงสีเขียว” นกยูงไทยตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่านกยูงไทยตัวเมีย มีหงอนเป็นพู่สูงและมีแผ่นหนังที่หน้าสีฟ้าสลับสีเหลือง ขนลำตัวมีสีเขียวเป็นประกายแววเหลือบสีน้ำเงินบนปีกและสีทองแดงทางด้านข้าง ขนคลุมโคนหางยื่นยาวออกมาก ยังมีจุดดวงตากลมที่ขลิบด้วยสีฟ้าและสีน้ำเงิน...

อ่านรายละเอียด 

ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น9

กิจกรรม : "ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น9" จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล...

อ่านรายละเอียด 

เก็บขยะ ณ ชายหาดหัวหิน

กิจกรรม : เก็บขยะ ณ ชายหาดหัวหิน จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเวลาทำกิจกรรม วันเสาร์ที่...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 29 มิ.ย. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief June, 29 ,19

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 29 มิ.ย. 62   Volunteer –To decorate tiny jars...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 29 มิ.ย. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand June, 29, 19

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  29 มิ.ย. 62 Painting Bag Volunteer to Support...

อ่านรายละเอียด