Date

โครงการ​แพทย์​อาสา​บ้าน​ตือลามื่อ

โครงการแพทย์อาสา บ้านตือลามื่อ📍 #เปิดรับสมัครแล้ว จ.แม่ฮ่องสอน​ 26-29 มีนาคม​ 2563 #กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน​   📍 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปผู้สนใจที่มีจิตอาสา ร่วมออกเดินทางไปยังหมู่บ้านบนดอยห่างไกล เพื่อไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านชุมชนชาวเขา...

อ่านรายละเอียด 

นั่งรถไฟ ไปพัฒนา ร.ร.ขุมเพชรพระอุมา 2-3 พ.ย. 62

โรงเรียนถูกฝูงลิงเข้าโจมตี ข้าวของเสียหาย 🐒 เหมือนตอนหนึ่งในอมตะนิยาย “เพชรพระอุมา” ที่เขียนด้วยแรงบันดาลใจจากป่าเมืองกาญจน์ ซึ่งก็คือพื้นที่โซนนี้นั่นเอง 🐵🍒🙈🍊🐵🍒🙈🍊🐵🙈 รับสมัครอาสา 28 คน ใจกล้า อยากลอง อยากลุย และเจอลิง นั่งรถไฟ...

อ่านรายละเอียด 

ขึ้นดอย ท้าหนาว ไปพัฒนาโรงเรียนกลางหุบเขา 21-22 ธ.ค. 62

👇 โพสต์นี้รับสมัครอาสา ผู้เสียสละ สู้หนาว กลางดอย ในความหนาวจับใจ ไอหมอก กองไฟ กลิ่นข้าวหลาม เราไปช่วยก่อสร้างโรงเรียนบนดอยกัน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ น้องชาวเขาน่ารัก กับพี่ทหารใจดีรอเราอยู่ ณ...

อ่านรายละเอียด 

เลี้ยงอาหารน้องๆ เด็กกำพร้าบ้านลอเรนโซ

กิจกรรม : เลี้ยงอาหารน้องๆ เด็กกำพร้าบ้านลอเรนโซ จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้สึกถึงความอิ่มเอมใจ ความสุขและการเสียสละจากการแบ่งปัน ผ่านกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆเด็กกำพร้า...

อ่านรายละเอียด 

สร้างคอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่าชายเลน รุ่น4

กิจกรรม : "สร้างคอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่าชายเลน รุ่น4 " จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ การสร้างคอนโดปู...

อ่านรายละเอียด 

อาสากลางกรุง เพ้นท์เสื้อให้น้องด้อยโอกาส รุ่น10

กิจกรรม : อาสากลางกรุง เพ้นท์เสื้อให้น้องด้อยโอกาส รุ่น10 จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้สึกถึงความอิ่มเอมใจ ความสุขและการเสียสละจากการแบ่งปัน...

อ่านรายละเอียด 

ดำน้ำ รักษ์ทะเล อาสาปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย รุ่น5

กิจกรรม : ดำน้ำ รักษ์ทะเล อาสาปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย รุ่น5 จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดชายหาด...

อ่านรายละเอียด 

ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดีๆให้สัตว์ป่าของกลาง รุ่นที่ 13

กิจกรรม : ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดีๆให้สัตว์ป่าของกลาง รุ่นที่ 13 จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า...

อ่านรายละเอียด 

ล่องแม่น้ำ ยิงเมล็ดพันธุ์ ณ เมืองกาญฯ

กิจกรรม : ล่องแม่น้ำ ยิงเมล็ดพันธุ์ ณ เมืองกาญฯ จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการยิงเมล็ดพันธุ์พืช...

อ่านรายละเอียด 

เก็บขยะกลางป่าเลน พักเอนกาย ณ อัมพวา

กิจกรรม : "เก็บขยะกลางป่าเลน พักเอนกาย ณ อัมพวา" จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด ความรู้และความเข้าใจ...

อ่านรายละเอียด 

ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น12

กิจกรรม : "ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น12" จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล...

อ่านรายละเอียด 

ต.เต่าตัวน้อย กับรอยตะไคร่ที่หายไป รุ่นที่9

กิจกรรม : ต.เต่าตัวน้อย กับรอยตะไคร่ที่หายไป รุ่นที่9 จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าทะเล ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ขัดทำความสะอาดบ่อเต่า...

อ่านรายละเอียด 

แพทย์​อาสา​ด้วยใจ ไปกลอ​เซโล​

แพทย์อาสาด้วยใจ ไปกลอ​เซโล​ หมู่บ้าน​กลอ​เซโล​ ต.สามแลบ อ.สบเมย​ จ.แม่ฮ่องสอน​ วันที่ 1-4 พ.ค. 2563   ● รับสมัครจิตอาสาที่เป็นแพทย์...

อ่านรายละเอียด 

เก็บรัก(ษ์)​ด้วยหัวใจ ลดภ​ั​ยสิ่ง​แวดล้อม​

โครงการ "เก็บรัก(ษ์)ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" กิจกรรมเก็บขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำป้าย ที่เกาะเสม็ด ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 15 -​16...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 26 ต.ค. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; Oct, 26, 19

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 26 ต.ค. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support...

อ่านรายละเอียด 

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 26 ต.ค. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Oct, 26, 19

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  26 ต.ค. 62 Painting Bag Volunteer to Support...

อ่านรายละเอียด