Date

รุ่น 3 ปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ( ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียน ให้น้อง ) โรงเรียนวัดบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

รุ่น 3 ปี 2567 วันเสาร์ที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567 อาสาทำดี  แต้มสีเติมฝัน   ( ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียน ให้น้อง...

อ่านรายละเอียด 

รุ่น 6 ปี 67 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 67 ( อาสา ล่องแก่ง เก็บขยะ แม่น้ำนครนายก + น้ำตกนางรอง ) อ.เมือง จ.นครนายก

รุ่น  6  ปี 67 วันอาทิตย์ที่  7  กรกฎาคม  67  ( อาสา  ล่องแก่ง เก็บขยะ แม่น้ำนครนายก  + น้ำตกนางรอง ) อ.เมือง  จ.นครนายก     หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย...

อ่านรายละเอียด 

รุ่น 5 ปี 67 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ( ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียน ให้น้อง ) โรงเรียนวัดม่วงตารศ อ.เมือง จ.นครปฐม

รุ่น 5 ปี 67 วันเสาร์ที่  22  มิถุนายน 2567 อาสาทำดี  แต้มสีเติมฝัน   ( ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียน ให้น้อง )    โรงเรียนวัดม่วงตารศ  อ.เมือง  จ.นครปฐม                 จากในช่วงที่ผ่านมา...

อ่านรายละเอียด 

กิจกรรมอบรมครูอาสา เพื่อสอนเด็กตาบอดใช้มือถือในการถ่ายภาพ

โครงการหัวใจถ่ายภาพเปิดอบรมวิธีการจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆที่บกพร่องทางสายตาได้มีทักษะ มีความพร้อมและลดช่องว่างในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอกทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลักษณะของการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อเรียนรู้และเข้าใจสภาวะของผู้บกพร่องทางสายตา มีความเข้าใจเบื้องต้นในการดูแลและทำกิจกรรมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆและเรียนรู้ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ผ่านการใช้มือถือในการถ่ายรูป เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 15 มิถุุนายน 2567 ลงทะเบียน...

อ่านรายละเอียด 

รุ่น 6 ปี 67 วันอาทิตย์ 23 มิถุนายน 67 อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ( ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล + ทำความสะอาดชายหาด ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รุ่น  6  ปี 67 วันอาทิตย์   23  มิถุนายน  67   อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล  ( ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล + ทำความสะอาดชายหาด ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี                                หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย...

อ่านรายละเอียด 

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 อาสาทำดี – ลุยโคลน – ปลูกป่าชายเลน รุ่น 5 ปี 67 ดูแลป่าชายเลน ณ. ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน  67 อาสาทำดี  -  ลุยโคลน   -  ปลูกป่าชายเลน    รุ่น 5  ปี 67 ดูแลป่าชายเลน ณ.  ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม               หลังจากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย...

อ่านรายละเอียด 

เพ้นท์และแพ็คถุงยาให้น้องๆพท.ห่างไกล อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567 (08.30-12.30น)

เพ้นท์และแพ็คถุงยาให้น้องๆพท.ห่างไกล อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2567 วัตถุประสงค์ ปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย...

อ่านรายละเอียด 

รุ่น 2 ปี 67 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องโรงเรียน (วาดรูป + BBL ผนังอาคารเรียน) โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รุ่น 2  ปี 67 วันเสาร์ที่  6  กรกฎาคม  2567 อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องโรงเรียน  (วาดรูป + BBL ผนังอาคารเรียน) โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์   ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 จากในช่วงที่ผ่านมา ทางอาสาบ้านดินไทย ได้รับ การติดต่อจาก ผอ.โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์แผนกอนุบาล  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  บอกเล่าเรื่องราวเกียวกับโรงเรียน   และขอความอนุเคราะห์...

อ่านรายละเอียด 

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 อาสาทำดี – ลุยโคลน – ปลูกป่าชายเลน รุ่น 5 ปี 67 ดูแลป่าชายเลน ณ. ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน  67  อาสาทำดี  -  ลุยโคลน   -  ปลูกป่าชายเลน    รุ่น 5  ปี 67 ปลูกป่าชายเลน ณ.  ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม               หลังจากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย...

อ่านรายละเอียด 

ค่ายอาสา “หมอชนบท-น่าน” ซีซั่น.3

ค่ายอาสา "หมอชนบท-น่าน" ซีซั่น.3 บ้านปู่ดู-สะปัน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน วันที่ 8-10 พฤศจิกายน​ 2567 (เดินทางค่ำ...

อ่านรายละเอียด 

ค่ายอาสาพัฒนา​ชนบท ​”บาลา-ฮาลา-มาเลเซีย” 

ค่ายอาสาพัฒนา​ชนบท ​"บาลา-ฮาลา มาเลเซีย" โรงเรียน​ตาดีกาบ้านกำปงกัส แว้ง-สุไหงโกลก จ.นราธิวาส​ (อาสาและเดินป่า ฝั่งบาลา-ฮาลา)​ 26-29 กรกฎาคม​ 2567 กำหนดการ...

อ่านรายละเอียด 

งานอาสาแนะนำ