Date

รุ่น 7 ปี 67 วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม 67 อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ( ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล + ทำความสะอาดชายหาด ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รุ่น  7  ปี 67 วันอาทิตย์   4   สิงหาคม  67   อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล  ( ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล + ทำความสะอาดชายหาด ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี                                หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย...

อ่านรายละเอียด 

รุ่น 1 ปี 67 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ( ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียน ให้น้อง ) โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

รุ่น 1 ปี 67 วันเสาร์ที่  3  สิงหาคม 2567 อาสาทำดี  แต้มสีเติมฝัน   ( ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียน ให้น้อง ) โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด  อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม                 จากในช่วงที่ผ่านมา...

อ่านรายละเอียด 

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 อาสาดูแลฝาย (check dam) รุ่น 1 ปี 67 ดูแลฟื้นฟูสายน้ำ คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า ภายใน 1 วัน จ.เพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่  28  กรกฎาคม 2567  อาสาดูแลฝาย   (check dam)  รุ่น 1  ปี 67 ดูแลฟื้นฟูสายน้ำ  คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ   ลดการสูญเสียสัตว์ป่า  ภายใน 1 วัน   จ.เพชรบุรี แนวคิดในการทำฝาย        “โครงการ อาสาดูแลฝาย ”  เกิดจากแนวคิดที่ว่า  “ฝายชะลอน้ำช่วย เพิ่มความชุ่ม”   และที่ผ่านมาทางอาสาบ้านดินไทยได้มีการไปทำไว้ในหลายๆๆจุด ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปหลายปีแล้ว...

อ่านรายละเอียด 

รุ่น 2 ปี 67 วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 67 อาสาฟื้นฟูโรงเรียน (ซ่อมแซม + BBL พื้นอาคารเรียน) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา4 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

รุ่น 2  ปี 67 วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  67 อาสาฟื้นฟูโรงเรียน  (ซ่อมแซม + BBL พื้นอาคารเรียน)   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา4 ตำบลบางระกำ  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม                 จากในช่วงที่ผ่านมา ทางอาสาบ้านดินไทย ได้รับ การติดต่อจาก คุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔ (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์)   ตำบลบางระกำ...

อ่านรายละเอียด 

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 อาสาทำดี – ลุยโคลน – ปลูกป่าชายเลน รุ่น 6 ปี 67 ดูแลป่าชายเลน ณ. ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567  อาสาทำดี  -  ลุยโคลน   -  ปลูกป่าชายเลน    รุ่น 6  ปี 67 ดูแลป่าชายเลน ณ.  ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม                 หลังจากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วย...

อ่านรายละเอียด 

ครูอาสาความสุขวิทยา ห้องเรียนเรือนแพ กันยายน

ครูอาสาความสุขวิทยา ห้องเรียนเรือนแพ ๒๕๖๗.๐๒ "กันยายน รวมพล เติมความสนุก เสริมทักษะ " กิจกรรม : สอนหนังสือ/ทำกิจกรรมเสริม+เติม+เพิ่มทักษะให้เด็กน้อย สถานที่...

อ่านรายละเอียด 

ครูอาสาความสุขวิทยา ห้องเรียนเรือนแพ สิงหาคม

ครูอาสาความสุขวิทยา ห้องเรียนเรือนแพ ๒๕๖๗.๐๑ "สิงหาคม บ่มความสุข เติมความสนุก เสริมทักษะเพื่อเด็กโรงเรียนบนน้ำ " กิจกรรม : สอนหนังสือ/ทำกิจกรรมเสริม+เติม+เพิ่มทักษะให้เด็กน้อย สถานที่...

อ่านรายละเอียด 

อาสาเพ้นท์รองเท้าสวยให้น้องๆพท.ห่างไกล เสาร์ 17 สิงหาคม 2567 (อนุสาวรีย์ชัย)

อาสาเพ้นท์รองเท้าสวยให้น้องๆพท.ห่างไกล เสาร์ 17 สิงหาคม 2567 (อนุสาวรีย์ชัย) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเพ้นท์รองเท้าสวยเพื่อน้องๆด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกล การทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ เพราะการทำงานศิลปะต้องใช้ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน...

อ่านรายละเอียด 

อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อมบริจาคให้น้องๆ ด้อยโอกาส เสาร์ 20 กค 67 (ใกล้ไอคอนสยาม)

อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อมบริจาคให้น้องๆ ด้อยโอกาส เสาร์ 20 กค 67 (ใกล้ไอคอนสยาม) วัตถุประสงค์ การทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ เพราะการทำงานศิลปะต้องใช้ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน...

อ่านรายละเอียด 

รุ่น 3 ปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน ( ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียน ให้น้อง ) โรงเรียนวัดบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

รุ่น 3 ปี 2567 วันเสาร์ที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567 อาสาทำดี  แต้มสีเติมฝัน   ( ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียน ให้น้อง...

อ่านรายละเอียด 

รุ่น 6 ปี 67 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 67 ( อาสา ล่องแก่ง เก็บขยะ แม่น้ำนครนายก + น้ำตกนางรอง ) อ.เมือง จ.นครนายก

รุ่น  6  ปี 67 วันอาทิตย์ที่  7  กรกฎาคม  67  ( อาสา  ล่องแก่ง เก็บขยะ แม่น้ำนครนายก  + น้ำตกนางรอง ) อ.เมือง  จ.นครนายก     หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย...

อ่านรายละเอียด 

งานอาสาแนะนำ