ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กรีน อีเว้นท์

  • กรีน อีเว้นท์ หมายถึง กิจกรรมสีเขียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 กรีน อีเว้นท์ ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์ธุรกิจ แต่เป็นกลุ่มองค์กรประเภทกิจการเพื่อสังคม (SE) คือ กลุ่มจัดกิจกรรมอาสาสมัครและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้มีใจรักการจัดงานกิจกรรม ซึ่งทีมงานผู้จัดมีทั้งนักศึกษา และคนเรียบจบแล้ว ทำงานแล้ว แต่อาศัยเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักของแต่ละคนมาร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากจะจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและขยายเครือข่ายนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมแล้ว ยังหาทุนจากการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปช่วยเหลือสังคม งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งเป็นทุนนำไปหล่อเลี้ยงองค์กรให้ทีมงานผู้จัดสามารถทำงานเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน (คล้ายมูลนิธิ หรือ NGO) และอีกส่วนหนึ่งสมทบให้เป็นกองทุนจัดกิจกรรมของชมรม อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EPV.or.th ซึ่งมีทีมงานผู้จัดเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ชมรม เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าเดินทางของทีมงาน ค่าติดต่อประสานงาน ค่าน้ำค่าอาหารเลี้ยงสมาชิก ค่าจัดซื้อกล้าไม้ปลูกป่า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น

พิชิตทีลอซู (แวะบริจาคของค่ายอพยพ)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมทีลอซู (แวะบริจาคสิ่งของค่ายผู้อพยพ) 18-20 พ.ค. 2562 (เดินทางคืนวันที่ 17) @ ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยมRead more

 

ล่องแก่งเก็บขยะ แม่น้ำนครนายก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ ( รุ่น 2/2559 ) วันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 2559Read more

 

ล่องแพปลูกป่า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรม ล่องแพ ปลูกป่า 28 ส.ค. 2559 ณ แม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรีRead more

 

ปลูกป่าชายเลน ล่องเรือดูหิ่งห้อย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน&ล่องเรือดูหิ่งห้อย 18 กันยายน 2559 ณ คลองโคน-ค่ายบางกุ้ง-อัมพวา จ.สมุทรสงคราม   โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้Read more

 

ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่า 16 ต.ค. 2559 ณ อ.สวนผึ้ง-อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (น้ำตกเก้าโจน-ธารน้ำพุร้อนบ่อคลึง –Read more

 

ล่องแก่งเก็บขยะ แม่น้ำนครนายก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ ( รุ่น 3/2559 ) วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559Read more

 

เก็บขยะ พิทักษ์ภูเรือ รุ่น 2

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมเก็บขยะพิทักษ์ภูเรือ รุ่น 2 @ภูเรือ-ภูทอก-เชียงคาน จ.เลย 24-25 ธ.ค. 59 (เดินทางคืนวันที่Read more

 

เก็บขยะ พิทักษ์เขาใหญ่

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมเก็บขยะพิทักษ์เขาใหญ่ @เขาใหญ่-วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 17-18 ธ.ค. 59 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและขยายเครือข่ายด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปใช้ทำงานเพื่อสังคมRead more

 

ปลูกปะการัง หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมปลูกปะการัง 19 มี.ค. 2560 ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี  Read more

 

นั่งรถไฟปลูกป่า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมนั่งรถไฟปลูกป่า 19 มิถุนายน 2559 ณ ทางรถไฟสายมรณะ ( สะพานข้ามแม่น้ำแคว –Read more

 

เก็บขยะชายหาด คืนบ้านให้ปูเสฉวน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด คืนบ้านให้ปูเสฉวน 3 กรกฎาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกRead more

 

ล่องเรือยิงหนังสติ๊กปลูกป่า งมเก็บขยะแม่น้ำ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรม ล่องเรือยิงหนังสติ๊กปลูกป่า และงมเก็บขยะแม่น้ำ 29 พ.ค. 2559 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายกRead more

 

รักษ์ต้นไม้@เชียงใหม่

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมรักษ์ต้นไม้@เชียงใหม่ (บำรุงรักษาต้นไม้แปลงปลูกป่าและสวนดอกไม้)20-22 กุมภาพันธ์ 2559   ณ ดอยอินทนนท์ – ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่Read more

 

ปลูกป่าชายเลน ล่องเรือดูหิ่งห้อย (2559 รุ่น 2)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน&ล่องเรือดูหิ่งห้อย(รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559) 27 มีนาคม 2559 ณ คลองโคน-บางกุ้ง-อัมพวา จ.สมุทรสงครามRead more

 

อนุรักษ์เต่าทะเล

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเล (ปล่อยเต่า ดำน้ำ เก็บขยะ)5-6 มีนาคม 2559 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรีRead more

 

ปลูกปะการัง หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมปลูกปะการัง 28 ก.พ. 2559 ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี เมื่อปีRead more

 

ล่องแก่งเก็บขยะ

3 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ 6 เม.ย. 2559 (วันจักรี) ณ น้ำตกนางรอง-เขื่อนขุนด่านปราการชล-แม่น้ำนครนายก จ.นครนายก (พายเรือยางเก็บขยะแม่น้ำนครนายกRead more

 

ล่องแพ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรม ล่องแพ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า 24 เม.ย. 2559  ณ แม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรีRead more

 

สร้างฝายชะลอน้ำ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ&ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า 30 เม.ย.- 2 พ.ค. 2559 ( เดินทางคืนวันศุกร์ที่ 29Read more

 

ค่ายกิจกรรมเดินป่า ล่องแพ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ค่ายกิจกรรมเดินป่า ล่องแพ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า 20-22 พ.ค. 2559 (เดินทางคืนวันที่ 19) ณRead more

 

ความเห็นล่าสุด

  • อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส EP.2 by พบมิตร จิตอาสา

    ติดต่อที่ Id line : pobmitvolunteer หรือ Inbox ในแฟนเพจ พบมิตร จิตอาสาค่ะ

  • อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส EP.2 by ผกามาศ

    สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ รบกวนสอบถามวิธีการสมัครหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และกิจกรรมเก็บขยะโบสถ์ปรกโพธิ์ by Jamesscb

    รายชื่อเยาวชนจิตอาสาที่ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร โครงการ เยาวชนจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และรักษ์ศาสนสถาน โบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 1.) เด็กชายธนกฤต เบญจพิชัยเดช โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ 2.) เด็กชายกฤตกานต์ สาระบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ 3.) นางสาวกุลญาดา นิวัฒนากุล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 4.) นางสาวบุณฑริกา อินทร์ไธสง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 5.) นางสาวนารถชนก พิมสาน มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 6.) นางสาวพิมพกานต์ นันตะโรหิต มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 7.) นางสาวอภิสรา สุทธิบริหารกุล โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ 8.) นายธนกร สุทธิบริหารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 9.) เด็กชายวศิน สุทธิบริหารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ *****************************************************