ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

อาสาสมัคร กิฟ

  • 2561 - ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีกลุ่มอาสาสมัคร หรือกลุ่มไม่แสวงหากำไรเกิดขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อย หากแต่ความต้องการความช่วยเหลือจากชุมชน หรือผู้ขาดโอกาส ก็มิได้ลดน้อยลงอย่างสัมพันธ์กัน รวมทั้งผู้ที่ต้องการทำกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อสังคมแต่ขาดโอกาสหรือช่องทางที่สามารถเข้าถึงง่าย การจัดตั้งกลุ่ม GiVE Volunteer (กลุ่มฯ) จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการเป็นตัวกลางที่จะพาผู้มีจิตอาสาไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมและเกิดประโยชน์ขึ้นจริงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่ม GiVE Volunteer ได้มีแนวความคิดที่จะนำการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเข้ามาผสมผสานร่วมกับกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการเรียนรู้ภาษา อีกทั้งอาสาสมัครยังได้ทำกิจกรรมจิตอาสาไปพร้อมกันด้วย

Let’s clean my shell ไปขัดบ่อเต่ากันเถอะ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ขอชวนอาสาทำความสะอาดบ่อเต่า กระดองเต่า และเก็บขยะรอบชายหาดเกาะมันใน สถานที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลRead more

 

Project: Life in the Blue – อาสา-ศรัทธา-ธรรมชาติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Project: Life in the Blue – อาสา-ศรัทธา-ธรรมชาติ วันที่ 28Read more

 

ความเห็นล่าสุด