กิจกรรม อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ ตอน  เราจะเป็นในสิ่งที่เราอ่านจริงหรือ  ( You are what you read )

กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ให้กับน้องๆบ้านเด็กยินดี

วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2562 , 9.00 – 13.00

ณ หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่

มีคนเคยบอกว่า เราจะเป็นในสิ่งที่เราอ่าน ( จริงหรือ )

มาร่วมทำกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้จากการอ่าน

และหลงรักการอ่าน เพื่อเป็นวิชาติดตัวต่อไป

ท่านใดสนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสาเพื่อดูแลน้องๆระหว่างทำกิจกรรม

ท่านใดสนใจสมัครตามลิงค์นี้ได้เลย

https://forms.gle/SoKQV6pN8uTKsEEq7

กิจกรรมนี้ จิตอาสาสามารถนำหนังสือมาร่วมบริจาคให้น้องๆได้นะคะ

แล้วพบกันเสาร์นี้คะ่

 

 

ท่านใดสนใจสมัครตามลิงค์นี้ได้เลย

https://forms.gle/SoKQV6pN8uTKsEEq7

กิจกรรมนี้ จิตอาสาสามารถนำหนังสือมาร่วมบริจาคให้น้องๆได้นะคะ 

แล้วพบกันเสาร์นี้คะ่ 

ค่าใช้จ่าย : 0