โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด 
ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม  กาญน่ะจ๊ะบุรี “อาสา” คนทำไม้กวาดถวายวัด 
วันเสาร์ที่ ๒๙ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๘ ก.ย. เวลา ๒๐.๓๐ น. )


ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, รองเท้า, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

[ สถานที่ ] จ.กาญจนบุรี 
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์  ( กางเต็นท์นอนริมน้ำ )ทำไม้กวาด
๒.วัดหมอเฒ่า ต. ช่องสะเดา (ถวายไม้กวาดทางมะพร้าว)
๓.พักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิวสันเขื่อนศรีนครินท์ กาญจนบุรี (มอบไม้กวาดให้ที่นี่)
๔.อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ  พักผ่อนเล่นน้ำตก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ สวรรค์ชั้น ๗

Related image


[ ความตั้งใจ ]
๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป


[ รับสมัครอาสามารถบัส ] จำนวน ๕๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ


[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมคนละ 350 บาท 
โดยแจกแจงดังนี
ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ วัน ๑ คืน
สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด

[ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ]
๑.ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อ
๒.ค่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ 100 บาท

( นักเรียน นักศึกษามีบัตรลดเหลือ 50 บาท ผู้สูงอายุ 60 ขึ้นไปฟรี )
๓.ร่วมสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟ ค่าบำรุงสถานที่พัก คนละ 30 บาท

** นักเรียน นักศึกษา มีเซ็นรับรอง และตราประทับ และ เอกสารรับรอง หากต้องการขอได้ในวันกิจกรรม**


[ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม] 
๑.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น
๒.ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม
๓.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
๔.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมา การพนัน และอบายมุขทุกชนิด
( รับอาสาสมัครเฉพาะที่เดินทางด้วยรถบัสเท่านั้น )


Related image


[ กำหนดการ ] 

คืนวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๙.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๑.๐๐ น. จุดขึ้นรถที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ให้นั่งรอที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น จะมีทีมงานลงไปเรียกเมื่อรถบัสมาถึง)

เวลา ๐๐.๓๐ น. เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จัดเตรียมที่พัก กางเต็นท์นอน  ถ้าไม่มีเต็นท์มา มีเต็นท์ให้ยืม

วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๕.๐๐น. – ๐๖.๓๐ น.ตืนนอนทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมชุดออกำลังกาย
เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. รวมตัวหน้าลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมกายบริหาร แบ่งกลุ่ม
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น พักรับประทานอาหารเช้า  (ขยะที่นำเข้ามาจะเก็บใส่ถุงดำให้หมด นำกลับออกไปทิ้งนอกค่าย)
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.เปิดค่ายจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด  อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ให้เสร็จ โดยทำกันเป็นกลุ่มช่วยกันทำไม้กวาดทางมะพร้าว
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง) เตรียมเสบียง อาหารแห้ง มาทาน
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  เดินทางไปถวายไม้กวาดทางมะพร้าว วัดหมอเฒ่า ต. ช่องสะเดา (ถวายไม้กวาดทางมะพร้าว)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น . กลับค่ายรวมกลุ่มทำไม้กวาดถวายวในช่วงบ่ายต่อ
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. พักผ่อนเล่นน้ำ ถ่ายรูป อยู่กับธรรมชาติ ตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย  (สามารถนำเตาแก๊ซกระป๋อง มาประกอบอาหารกินได้ มีร้านค้าหน้าที่พัก ขายปลา ขายไข่ ขายมาม่า เครื่องปรุง )
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ทำไม้กวาดต่อให้เสร็จพูดคุยสรุปกิจกรรมและวางแผนการทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันพักผ่อนชาวค่าย)
เวลา ๐๕.๐๐น. – ๐๖.๓๐ น.ตืนนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. เก็บเต็นท์นอนทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.รับประทานอาหารเช้าอาหารกลางวัน พักผ่อนเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. พักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิวสันเขื่อนศรีนครินท์ กาญจนบุรี (มอบไม้กวาดให้ที่นี่)
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (แวะรับประทานอาหารเย็นตามเหมาะสม)

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖


Image result for อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ

Image result for ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

Image result for จุดชมวิว สันเขื่อนศรีนครินทร์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

 

ค่าใช้จ่าย : 350