กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
05.30 น. ลงทะเบียน รับสติ๊กเกอร์ – เสื้อ T-Shirt @ ปตท. ข้างสนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต
06.00 น. เคลื่อนขบวนคาราวาน มุ่งหน้าสู่ อำเภอแก่งคอย สระบุรี
08.00 น. กล่าวต้อนรับโดย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแก่งคอย
08.30 น. กิจกรรมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างฝาย รักษ์ผืนป่า ช่วงที่ 1
10.30 น. พักเบรค
11.00 น. กิจกรรมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างฝาย รักษ์ผืนป่า ช่วงที่ 2
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. กิจกรรมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างฝาย รักษ์ผืนป่า ช่วงที่ 3
14.30 น. เคลื่อนขบวนคาราวาน มุ่งหน้าสู่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต
15.00 น. กางเต๊นท์พักแรมตามอัธยาศัย (ท่านที่จองบ้านพักศูนยฯ เข้า Check-in)
15.30 น. พร้อมกัน ณ จุดลงทะเบียน กิจกรรมเดินป่า (รอบเล็ก) เที่ยวชม “น้ำตกเจ็ดคตเหนือ”
17.30 น. กลับถึงที่พัก ทำธุระส่วนตัว (ตามอัธยาศัย)
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นโดยพร้อมเพรียงกัน @ ห้องอาหารศูนย์ฯ
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า โดยพร้อมเพรียงกัน @ ห้องอาหารศูนย์ฯ
08.30 น. เคลื่อนขบวนคาราวาน มุ่งหน้าสู่ “วัดป่าสว่างบุญ”
09.00 น. กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ, พระมหาเจดีย์ 500 ยอด
09.45 น. เคลื่อนขบวนคาราวาน เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
11.00 น. กลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

 

วิธีลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากลุ่มธนาคารเพื่อพนักงาน เลขที่บัญชี 100-2-00372-5 ชื่อบัญชี คุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝาย รักษาผืนป่า ทดแทนคุณแผ่นดิน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dn6BMy_UOTbqRaJmA4mZtCF3ehzuzaj8QlANUnvUueM/edit#gid=0
3. ส่งหลักฐาน (Pay-in) พร้อมใบสมัคร มาที่ thawtchs@gmail.com หรือ Line ID : Jamesscb

Register Now

ค่าใช้จ่าย : 299 บาท