โรงเรียนวัดโพธาวาส เป็นโรงเรียนระดับประถมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบล ท่าแค อำเมือง จังหวัด พัทลุง เปิดสอน ในระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีนักเรียน 49 คน คุณครู 7 คน
ทางดาหลาได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนเรื่องต้องการอาสาสมัครเพื่อไปทำกิจกรรมด้านภาษา
และกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ๆ พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของเด็กค่อยข้างต่ำกว่าเกณฑ์เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไกลตัว เด็กไม่มีโอกาสได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ทางดาหลาเลยต้องการให้กิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ เด็ก และคุณครูได้มีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติ และอาสาสมัคร เพื่อที่จะได้ กล้าพูด และทำความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และผู้ที่ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงงานอาสา
3. เพื่อเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมที่หลากหลาย

กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ในโรงเรียน วันละ 3 -4 ชั่วโมง (เกมส์ คำศัพท์ ทักษะ
เพลง) แล้วแต่ระดับภาษาของเด็กในแต่ละช่วงชั้น
2. ออกแบบ ตกแต่ง ห้องเรียน สื่อการเรียนต่างๆ
3. ปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน และบริเวณวัด
4. กิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านโคกโพธิ์ (เช่น ทำความสะอาด
หรือเล่นกีฬาร่วมกัน)

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ
1. สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้
2. ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
3. มีจิตอาสา และรับได้ถึงวิถีชีวิต การกิน นอน
ที่ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้าน
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ
5. ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์

สิ่งที่ต้องเตรียมมาร่วมค่าย
1. ถุงนอน หรือผ้าห่ม แผ่นโยคะรองนอน (อุปกรณ์สำหรับนอน
ต้องเตรียมมาเองค่ะ จะมีแค่เสื่อ กับหมอนให้เท่านั้น)
ขอให้ทุกคนเตรียมตัวและทำความเข้าใจเรื่องที่พัก ก่อนมาค่าย
ว่าจะไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้านค่ะ หากจินตนาการไม่ออก ให้
ลองนอนเสื่อ ผืน หมอนใบก่อนมาค่าย ประมาณ 2 -3 วันค่ะ
2. เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ ระหว่างค่าย เนื่องจากพื้นที่เป็นบริเวณ
โรงเรียนและวัด จึงขอความร่วมมือให้อาสาสมัครแต่งกายให้มิดชิด
ไม่สวมเสื้อคอกว้าง เสื้อแขนกุด กางเกงรัดรูปเกินไป
และกางเกงขาสั้นเลยเข่า
3. อุปกรณ์กันแดด หมวก ครีมกัน
4. รูปถ่าย หรืออาหารท้องถิ่นของตนเอง
(สำหรับมาแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมค่ายคนอื่น ๆ)
5. สเปรย์กันยุ่ง (กรุณาเลือกอันที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม)
6. ไฟฉาย หรือโทรศัพท์ ที่มีไฟฉาย
7. ความคิดสร้างสรรค์ เกมส์ เพลง เพื่อความบันเทิงในค่าย
8. ความคิดด้านบวก มองโลกในแง่ดี และรอยยิ้มที่สดใส 
9. ของส่วนตัวผู้เข้าร่วมต้องเตรียมเอง (ยาสระผม ผงซักฟอก แป้ง สบู่ )

  1. อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1DyReLGbZY1vi5773m6r6M3G9AHACcEXr/view?usp=sharing
  2.  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1Td0jMry9NJpVTIZHMu_q7H5GecB3wSRy
  3. ส่งใบสมัครมายัง www.dalaa.thailand@gmail.com
  4. รอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่
  5. ชำระค่าเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย : 3,000