โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด ค่ายบูรพาอาสา คนเล็กไม้กวาดใหญ่ เกาะช้าง  วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค. เวลา ๒๑.๓๐ น.) Image result for อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง [ สถานที่ ]  ๑.วัดสลักเพชร เกาะช้าง จ.ตราด กางเต็นท์นอน  และนอนในศาลาวัด (มีเต็นท์ให้) ๒.อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง ตราด ๓.หาดทรายดำมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้าง อ.แหลมงอบ ตราด ๔. สุดแดนตะวันออก ประภาคารแหลมงอบ  รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ เรือเฟอร์รี่ รถสองแถว


[ ความตั้งใจ ] ๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด ๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป ๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่ ๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป


[ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม]  ๑.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น ๒.ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม ๓.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน ๔.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมา การพนัน และอบายมุขทุกชนิด 


ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๐๕๐ บาท (1,050) ชี้แจงค่าใช้จ่าย ๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ วัน ๒.ค่าอาหาร ๓ มื้อ ๓.สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ ๔.สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด ๕.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท [ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ] ๑.ค่าตั๋วลงเรือ เฟอร์รี่ 80 (ไป-กลับ ) 160 บาท ๒.ค่าเหมารถสองแถว รับส่ง วัด – ท่าเรือ ประมาณไว้ก่อน คนละ 200 บาท ๓.ค่าเหมาเรือใหญ่ชาวบ้าน ล่องเรือดำน้ำดูประการัง (หารกันประมาณ 150 – 200 ) ๔.ค่าเหมารถท่องเที่ยวรอบเกาะ แวะชมสถานที่ต่างๆ 300 ๕.ค่าธรรมเนียมเข้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (ผู้ใหญ่ 40 บาท นักเรียน นักศึกษา 20 บาท) ๖.ค่าอาหารและน้ำดื่มบางมื้อ Image result for ลงทะเบียน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะเต็ม


กำหนดการ คืนวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) เวลา ๒๑.๓๐ น. – ๐๕.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด ( เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา ) วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๕.๓๐น. – ๐๖.๓๐ น. ล้างหน้าแปรงฟัน ปั๊มปตท ตราด หาข้าวเช้ากิน เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. มุ่งหน้าสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ขนของลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามฝากไปยังเกาะช้าง เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๔๐ น. นั่งรถสองแถว มุ่งหน้าสู่วัดสลักเพชร(วัดที่เงียบสงบอยู่ท้ายเกาะ) เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.กราบนมัสการเจ้าอาวาส  กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ข้าวกระเพราะไก่ไข่ดาว (สวัสดิการมื้อ ๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น . พูดคุยสรุปกิจกรรมรอบเช้า เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปพักผ่อนกัน เหมารถสองแถวตะเวน เที่ยวน้ำตกคลองพลู อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง จุดชมวิวไก่แบ้ ไหว้พระถวายไม้กวาด วัดคลองสน  สะพานท่าเรือ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น (สวัดิการมื้อ ๒ ข้าวไก่กระเทียม ไข่เจียว ) ที่วัด เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด (ทำต่อจากเมื่อเช้าให้เสร็จ) รอบ คนตัวเล็ก ไม้กวาดใหญ่ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไปนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย  วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ทรงเครื่อง สวัสดิการมื้อ ๓ ) เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. หยุดพักกายหย่อนใจ  ออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิต  ออกเรือดำน้ำดูประการัง ชมหมู่เกาะต่างๆ รอบเกาะช้าง  แวะหาดทรายขาวถ่ายภาพสวยๆ เล่นน้ำทะเล เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.กลับวัดอาบน้ำทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดวัด  กราบลาเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ พร้อมถวายไม้กวาดทางมะพร้าวและเครื่องสังฆทาน ปัจจัยบำรุงค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. .ออกเดินทางมายังท่าเรือ เพื่อกลับไปขึ้นฝั่งยัง ท่าอ่าวธรรมชาติ (รับประทานข้าวเที่ยงบนเรือ รับผิดชอบตัวเอง) เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. แวะชม หาดทรายดำมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแหลมมะขาม และ ถ่ายรูปสถานที่สำคัญ สุดแดนตะวันออก ประภาคารแหลมงอบ เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๐๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย  (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


Related image Image result for น้ำตกคลองพลู

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.อาสาสมัคร.com

Image result for facebook icon

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน

กิจกรรม e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 1050