ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม เกาะเสม็ดอาสา ( คนถักไม้กวาดถวายวัด )
วันเสาร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม (๒ วัน ๑ คืน ) (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๙ เวลา ๒๐.๓๐ น.)

Related imageImage result for ทัวร์เกาะกุฎี

สถานที่ จ.ระยอง
๑.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  กางเต็นท์นอนริมทะเล ๑ คืน  ( มีเต็นท์ให้เตรียมเครื่องนอนมาเอง )
๒. วัดเกาะเสม็ดหรือวัดเกาะแก้วพิสดาร  กางเต็นท์นอน ๑ คืน
๒.ทัวร์เกาะกุฎี, เกาะขาม เกาะปลาตีน เกาะทะลุ


เนื้องานกิจกรรม-ชวนอ่านก่อนสมัคร
๑.เผยแผ่การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดถวายวัด
๒. ปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม ผ่านงานอาสาสมัคร (จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด)
๓. (อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เรื่องมาก) กางเต็นท์นอนที่วัดและอุทยานฯ
๔. อาหารน้ำดื่มทุกมื้อต้องรับผิดชอบตัวเอง มีร้านค้าหน้าวัด
๕. ล่องเรือชมหมู่เกาะ ดำน้ำตื้นดูปะการัง (กิจวันพักผ่อน)
๖. อาสาสมัครถักไม้กวาดคนละด้าม ถวายวัดและมอบให้ชุมชน
๗.ให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม
๘.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
๙.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด


[ รับสมัครอาสา ] ๔๐ ท่าน
[ เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ  ต่อด้วย เรือ


มีค่าใช้จ่าย สมทบกิจกรรมท่านละ 600 บาท 

[ ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร ] 
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ วัน ( ไป-กลับ )
๒.สมทบทุน ค่าน้ำค่าไฟที่วัด
๓. สมทุบทุนค่าอุปกรณ์ในการถักไม้กวาดถวายวัด
๔.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

[ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ]
๑.ค่าตั๋วลงเรือ ข้าม เกาะเสม็ด ไป – กลับ (100 )
๒.ค่าเหมารถสองแถว / มอไซค์เช่า  กรณีเดินทางไปที่ต่างๆ หารกัน
๓.ค่าซื้อทริปทัวร์ ล่องเรือดำน้ำดูประการัง ประมาณ 500 -600
๔.ค่าอาหารและน้ำดื่มทุกมื้อ
๕.ค่าธรรมเนียม อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า 40 บาท
๖.ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์นอน 30 บาท


ที่พัก  กางเต็นท์นอน เตรียม เครื่องนอนมาเอง (ไมีมีเต็นท์ทีมงานมีให้ยืมฟรี)


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrmTxtTSk1bW1zyCLjsztcC5Dy6Rl34j6DA_h5GHk1qVfNEg/viewform?usp=send_form


กำหนดการ
คืนวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ตู้ ATM ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๑
๒๐.๓๐ – ๐๐.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
๐๐.๓๐ – ๐๑.๓๐ น.ขนสัมภาระ เต็นท์เครื่องนอนเดินเท้าระยะทาง 800 เมตร เข้าไปสู่บริเวณ ลานกางเต็นท์ริมทะเล
(ช่วยกันกางเต็นท์นอนให้เรียบร้อยแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย )
(ดึกแล้วจะไม่มีรถรับส่งของเจ้าหนา้ที่ต้องเดินเข้าพื้นที่)

วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
(อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน )
เวลา ๐๗.๓๐- ๐๘.๐๐ น. กิจกรรมกายบริหาร / นัดหมายกำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ร้านค้าสวัดิการ
รับผิดชอบตัวเอง / เก็บเต็นท์ทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย
นั่งรถกระบะเจ้าหน้าที่กลับมาที่รถบัส

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. เดินทางไปยังท่าเรือบ้านเพ
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.ระหว่างรอทีมงานประสานงานเรือ
ให้พักทานข้าวกลางวัน รับผิดชอบตัวเองให้เรียบร้อย จะมีร้านค้าตรงท่าเรือบ้านเพ (ค่าเรือหารกัน ไป-กลับ ประมาณ 100)
(ท่าเรือนวลทิพย์): ขึ้นฝั่งท่าหน้าด่าน
โทรศัพท์ 083-354-5622, 038-651-508, 038-651-514

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ขนสัมภาระเดินเท้ามา 500 เมตร จะถึงวัด เกาะเสม็ด กราบเจ้าอาวาสแจ้งความประสงค์ในการเข้าค่ายอาสาถักไม้กวาดถวายวัด / กางเต็นท์นอนแบ่งที่พัก /อบรมทำไม้กวาดในขั้นต้น แบ่งกลุ่มผู้เรียน เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย / สามารถเช่ามอไซค์ หรือนั่งรถสองแถว เที่ยวรอบเกาะ เล่นน้ำทะเล อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย

เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น. ประชุม และอบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าวต่อให้เสร็จทุกคน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. ตีนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. รวมตัวเช็คอินตอนเช้า นัดหมายกำหนดการและ แยกย้ายไปรับประทานอาหารเช้า รับผิดชอบตัวเอง (ในขณะเดินไปรับประทานอาหารเช้าให้นำไม้กวาดไปมอบให้ชาวบ้านร้านค้าด้วย)
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ถวายไม้กวาด ถวายค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์ กราบลาเจ้าอาวาส เก็บเต็นท์ให้เรียบร้อย

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เดย์ทริปพร้อมอาหารกลางวัน 600 บาท รับผิดชอบตัวเอง
ดำน้ำดูปะการังเกาะเสม็ด 6 เกาะ พาท่านเที่ยวชม
และดำน้ำดูปะการังที่เกาะกุฎี พร้อมแวะรับประทานอาหาร จากนั้นนั่งเรือเที่ยวชมเกาะขามเกาะปลาตีน และมุ่งหน้าสู่เกาะทะลุเพื่อดำน้ำ 2 จุด

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.กลับมาอาบน้ำที่วัด ทำความสะอาดห้องน้ำ / หรืออาบน้ำที่ห้องน้ำบริการชายหาด ให้เรียบร้อย
แล้วออกเดินทางไปเตรียมขึ้นเรือกลับที่ท่าหน้าด่าน

เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.เดินทางกลับขึ้นฝั่ง
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๓.๓๐ น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (แวะรับประทานอาหารเย็น 40 นาที)
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]
Image result for facebook fan page
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม


[ สอบถามเพิ่มเติม ] คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

 

ค่าใช้จ่าย : 600