ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ตอน ปลูกประการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร ชลบุรี
วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แสมสาร
[สถานที่] แสมสาร จ.ชลบุรี
๑.ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร
๒.ชายหาดทะเลแสมสาร หาดวิหารหลวงพ่อดำ ( ดำน้ำชมระบบนิเวศแนวประการัง )
๓.วิหารหลวงพ่อดำ เขาเจดีย์ วัดช่องแสมสาร
๔.ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล
๕.เรือรบหลวงจักรีนฤเบศ

[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมท่านละ 750
โดยแจกแจงดังนี
๑.สมทบทุน เหมารถตู้ ปรับอากาศ
๒.สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู/ ไก่ ห่อใบตอง และไข่ต้ม) น้ำดื่ม เตรียมแก้วน้ำ/
กระบอกน้ำ มาใส่น้ำเอง ลดขยะ
๓.สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔.ค่าบำรุงศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
๕.วัสดุอุปกรณ์ปลูกปะการัง
๖.ค่าเรือ
๗.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ ดำน้ำตื้น (Snorkelling)
๘.ค่าวิทยากรศูนย์ฯ อบรมให้ความรู้ สอนการดำน้ำเบื้องต้น
ดูแลความปลอดภัยขณะดำน้ำ
๙.ค่าทำใบเกียรติบัตร จากทางศูนย์ฯ

มาเอง สมทบทุนค่ากิจกรรม 450 บาท โดยแจกแจงดังนี้

สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู/ ไก่ ห่อใบตอง และไข่ต้ม) น้ำดื่ม เตรียมแก้วน้ำ/
กระบอกน้ำ มาใส่น้ำเอง ลดขยะ

สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๑.ค่าบำรุงศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
๒.วัสดุอุปกรณ์ปลูกปะการัง
๓.ค่าเรือ
๔.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ ดำน้ำตื้น (Snorkelling)
๕.ค่าวิทยากรศูนย์ฯ อบรมให้ความรู้ สอนการดำน้ำเบื้องต้น
ดูแลความปลอดภัยขณะดำน้ำ
๖.ค่าทำใบเกียรติบัตร จากทางศูนย์ฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร
มีเกียรติบัตรมอบให้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


[ ความตั้งใจ ]

๑.เรียนรู้การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ด้วยการปลูกประการัง
๒. สร้างเครื่อข่ายนักอนุรักษ์เพื่อการ อนุรักษ์และพัฒนา
ชายฝั่งและทะเลไทย
๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน
๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๕. สร้างพื้นที่กิจกรรม ให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนารและใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJaJ2OOgL77H-js2utlHkvTzaAVcT5ZblFRo6SrQdCWUXOw/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


[ กำหนดการ ]
วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

มาพร้อมรถตู้ทีมงาน
เวลา 06.00 น.- 06.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

06.30 น. ล้อหมุน ( มาสายตกรถเพื่อส่วนรวมนะครับ)
เวลา 06.30 น. – 10.00 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

สำหรับอาสาที่เดินทางมาเอง
(ให้ตั้งพิกัดการเดินทาง GPS google map ให้ตั้งพิกัดการเดินทาง วิหารหลวงพอ่ดำ สัตหีบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ จะอยู่บริเวณ
ก่อนทางขึ้น วิหารหลวงพ่อดำ วัดช่องแสมสาร(ให้สังเกตุศูนย์จะอยู่ขวามือ) ให้ตั้งพิกัดการเดินทาง วิหารหลวงพอ่ดำ สัตหีบ
(เปลี่ยนชุดลงทะเลปลูกประการังให้พร้อม )
ระหว่างเวลา 10.00 น. – 10.30 น. เมื่อทีมงานเดินทางด้วยไปถึง จะทำการลงทะเบียนในช่วงเวลานี้

เวลา 10.30 น. – 11.30น. ฟังบรรยายเรื่องชีวะวิทยา
แนวประการัง ปัญหาผลกระทบและการฟื้นฟูปะการัง
สอนการใช้อุปกรณ์ การดำผิวน้ำเบื้องต้น

เวลา 11.30 น. – 12.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู/ ไก่ ห่อใบตอง และไข่ต้ม) น้ำดื่ม เตรียมแก้วน้ำ/
กระบอกน้ำ มาใส่น้ำเอง ลดขยะ

เวลา 12.30 น. – 14.30 น. มีรถทางศูนย์พาเดินทางไปยังชายหาด หลวงพ่อดำ
(ระหว่างทางลงเก็บขยะรอบบริเวณท่าเรือและชายหาด)
ลงเรือไปยังแปลงปลูกประการัง กิจกรรมปลูกประการังบนท่อPVC
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำศูนย์
และดำน้ำศึกษาระบบนิเวศแนวประการัง ชมความสำเร็จในการฟื้นฟูตามแนวแปลงสาธิต

เวลา 14.30 – 15.30 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
(อาสาที่เดินทางมาเอง รับเกียรติบัตรได้ในช่วงนี้และสามารถกลับก่อนได้ )
เวลา 15.30 – 17.30 น. ออกเดินทางไปยัง
ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล และชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ

วลา 17.30 – 20.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
…………………………………………………………….

?????????›??? ??????ž???—??????ˆ???„??????ˆ?????????„??????š???????????????

?????????›??? ??????ž???—??????ˆ???„??????ˆ?????????„??????š???????????????

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

เว็บไซต์

http://www.อาสาสมัคร.com

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 750