ปิดรับสมัคร

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คนปลูกป่า ภูบักได

วันเสาร์ที่ ๒๗ พ.ค. – วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พ.ค ๒๕๖๐  (ออกเดินทาง คืนวันศุก์ที่ ๒๖ พ.ค.เวลา ๒๐.๓๐ น.)
รับอาสาสมัคร ๕๐ ท่าน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

ความตั้งใจ

๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวบ้าน
๒.เข้าไปเรียนรู้่วมกับชุมชนในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
๓.ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อคืนสมดุลให้ธรรมชาติ
๔.ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม ในรูปแบบค่ายอาสาพัฒนา
๕.ออกเดินทาง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเพื่อเพิ่มคุณค่า ในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
๖.เรียนรู้การให้ การช่วยเหลือ การปรับตัวเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม (สำคัญ) กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ให้ความร่วมมือทุกๆกิจกรรม

 

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจรรม ๑,๓๓๐ (1,330)
ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.ค่ารถกระบะ รับส่งเข้าพื้นที่
๓.ค่ากล้าไม้สำหรับปลูก
๔.สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟ
๕.ค่าบำรุง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลปลาบ่า
๖.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๗.ประกันการเดินทางทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง

๑.เตรียมเต็นท์นอนมาเอง (กรณีไม่มี ทีมงานมีให้ท่านยืม )
๒.เตรียมเครื่องนอนมาเอง (หมอน ถุงนอนหรือผ้าห่ม แผ่นรองนอน)
๓.อาหารทุกมื้อ (เตรียมของแห้ง ปลากระป๋อง ข้าวสำเร็จรูป มาม่า ขนม น้ำดื่ม เป็นต้น)
๔.ค่าไกด์นำทาง และ ค่ารถรถอีแต๊ก ขึ้นเขา ไปกลับ คนละ 600 บาท ( จ่ายหน้าที่ทำการ บ้านปลาบ่า) 1 คันนั่งได้ 5 คน รวมขนสัมภาระ
๕.กระดาษชำระ หรือทิชชูเปียก ไว้ทำความสะอาดร่างกายและ ทำธุระส่วนตัว บนภูฯไม่มีห้องน้ำ

ชาวบ้าน 1 คนจะดูแลอาสา 5 คน ทำหน้าที่เป็นไกด์นำทาง ดูแลความปลอดภัย และก่อกองไฟ มีหม้อสนามให้ 1 ใบ ไว้ให้อาสาสมัคร ประกอบอาหารเอง เช่น ปิ้งข้าวจี่ ต้มมาม่า ทอดไข่ เป็นต้น

 


 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมัคร icon

 

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ตู้ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อ.ภูเรือ จ.เลย

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ถึงปั๊มปตท.พักรับประทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัว (รับผิดชอบตัวเอง ) เตรียมสเบียงสำหรับ ๓ มื้อไปทานบนเขาด้วย
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. เดินทางถึง อบต.ปลาบ่า จะมีรถกระบะชาวบ้านมารอรับเพื่อเดินทางเข้าพื้นที่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ จุดเริ่มต้นที่ดีของชาวค่ายอาสา น้อมใจปลูกป่าคืนชีวิตให้แผ่นดิน ในเขตป่าอนุรักษ์ ชุมชนบ้านปลาบ่า
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น .พักรับประทานอาหารกลางวัน ( ทานที่เตรียมมาเอง)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เดินทางขึ้นเขาด้วยรถอีแต๊กชาวบ้าน  ชื่นชมบรรยายวิวเขาในอ้อมกอดธรรมชาติ เส้นทางสันเขา และเดินเท้า เข้าสู่พื้นที่กางเต็นท์
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. จัดเตรียมกางเต็นท์ เตรียมอาหารเย็นและพักผ่อนตมอัธยาศัย (บนภูบัดได ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีน้ำให้อาบ)
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. เดินเท้าไปดูพระอาทิตย์ตก และถ่ายรูป บริเวณหน้าผาหลอกลวง
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ ละครรอบกองไฟ  เรื่อง มนต์รักภูบักได่ และ ดาวลูกไก่ทั้ง ๗  ระหว่างรอบกองไฟ จะมีปาร์ตี ข้าวจี่ ชุบไข่ โรยเกลือ แจกเป็นของกำนัน แด่ชาวค่ายอาสาสมัคร
เวลา ๒๑.๓๐น. – ๒๒.๐๐ น. พูดคุย แจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้
เวลา ๒๒.๐๐ น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๗.๐๐ น. เดินเท้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าผา หินหลอกลวง
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่เตรียมมา
(เมนูง่ายๆ มาม่าคัพหรือโจ๊กคัพ) เก็บเต็นท์ทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. เดินทางด้วยรถอิแต๊ก กลับหมู่บ้าน และอาบน้ำเตรียมตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. รถกระบะชาวบ้านขับมาส่งที่หน้า อบต.ปลาบ่าเพื่อขึ้นรถบัส
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.เดินทางออกจากพื้นที่ และแวะปั๊มปตท. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๒๓.๓๐ น. ออกเดินทาง กลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย จะแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง(รับผิดชอบตัวเอง)

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ fanpage
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

 

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

 [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ul_WfWii3NqTeh8e32AYGaTw5xUdxv9VVceyVHuiwLGU0A/viewform

หมายเหตุ

  • หากกดลิงก์สมัครไม่ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ระบุชื่อกิจกรรมที่สมัคร มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • หากไม่มีอีเมล์ หรือ อีเมล์ถูก บล็อค ให้ ส่งข้อความ inbox มาทาง Facebook Fanpage
  • หลังส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ให้รออีเมล์ตอบกลับ ภายใน 1-2 วัน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ อาจจะตอบช้าหรือไม่ได้ตอบกลับ ต้องขออภัย

ค่าใช้จ่าย : 1330