ค่ายอาสา ฅนทำไม้กวาดถวายวัด ณ เกาะภูเก็ต
โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด

วันเสาร์ที่ ๑๖ – วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ออกเดินทาง คืนวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.ค. เวลา ๒๑.๐๐ น.)

[ ความตั้งใจ ]

๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๒,๓๔๐ บาท

สามารถแบ่งจ่ายได้ มัดจำตน ๒ ครั้ง ครั้งละ 780 บาท
ครั้งที่ ๑. มิถนายน
ครั้งที่ ๒.  กรกฎาคม

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๓ วัน ๒ คืน
๒.สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
๓.ค่าอาหาร ๒ มื้อ
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานและธรรมเนียมกางเต็นท์ (อุทยานแห่งชาติสิรินาถ)
๕.ค่าธรรมเนียม ขึ้นเกาะพีพีดอน (อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา)
๖.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท
๗.ค่าแพคเกจทัวร์ดำน้ำดูประการัง เกาะพีพี เกาะมาหยา เกาะไข่
๘.ค่าวิทยากร

 

…………………………………………………………………….

เนื้องานกิจกรรม-ข้อแนะนำก่อนสมัคร

๑. เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ
๒. อาหารบางมื้อต้องรับผิดชอบตัวเอง
๓. กางเต็นท์นอนริมชายหาด อุทยานฯ เตรียมเต็นท์มาเอง ถ้าไม่มีให้แจ้งไว้จะเตรียมให้
๔. มีการอบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว
๕. ถวายไม้กวาดวัด วัดไชยธาราม (วัดฉลอง)
๖. ชมพระอาทิตย์ตกดินและวิวทะเลที่ แหลมพรหมเทพ
๗. ทัวร์ดำน้ำดูประการัง เกาะพีพี เกาะมาหยา เกาะไข่
๘. ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม และตรงต่อเวลา
๙.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด

** มีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา **
…………………………………………………………………….

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้จนกว่าจะเต็ม พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/1j3up-rzNJKa0YkbEuRHle7J01snQxb4mdCCw0eZoyz8/viewform

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

…………………………………………………………………..

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.ภูเก็ต

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๓๐น. – ๐๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า ปั๊ม ปตท. (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เดินทางถึง หาดนางใน อุทยานแห่งชาติ สิรินาถ (จัดเตรียมที่พัก กางเต็นท์นอนและทำภารกิจส่วนตัว )
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน จะมีร้านค้าในอุทยานฯ (รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น . อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ฝึกปฏิบัติจนเสร็จบริบูรณ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น . ร่วมใจถวายสังฆทานและไม้กวาดทางมะพร้าว วัดไชยธาราม (วัดฉลอง)

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ชมพระอาทิตย์ตกดินและวิวทะเลที่ แหลมพรหมเทพ

๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ทานข้าวเย็น หาดราไวย์ (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก
เวลา ๒๑.๓๐ น. – ๒๒.๓๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา ๒๒.๓๐ น. – ๒๓.๐๐ น.ประชุม นัดหมายกำหนดการ
เวลา ๒๓.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน กางเต็นท์นอนริมชายหาด

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมกายบริหารและกิจกรรมสัมพันธ์
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น. พักอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
และเตรียมของให้พร้อมไป ทริปล่องเรือดำน้ำดูประการัง

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.. พักรับประทานอาหารเช้า (สวัสดีการมื้อ ๑ )
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น.
โปรแกรม ทัวร์ เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่
เดินทางถึง อ่าวมาหยา พักผ่อนตามอัธยาศัยและสามารถถ่ายภาพชมความสวยงามของหาด
เดินทางไปเที่ยวชม อ่าวโละซามะซึ่งมีลักษณะคล้ายประตูและถ่าพภาพธรรมชาติแวะชม อ่าวปิเละ และชมถ้ำไวกิ้ง ซึ่งเป็นถ้ำที่ได้รับการสัปทานในการเลี้ยงรังนกนางแอ่น
เดินทางถึง เกาะพีพีดอน แวะเที่ยว อ่าวลิง (Monkey Bay) ชมลิงแสมและถ่ายภาพกับลิง สนุกกับการว่ายน้ำชมปะการังและปลาที่สวยงามซึ่งเป็นสถานที่เหมาะแก่การดำน้ำ

ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน (สวัสดิการมื้อ ๒ )

ออกเดินทางไปเที่ยวเกาะไข่นอก
เดินทางถึง เกาะไข่นอก เกาะนี้มีลักษณะคล้ายไข่ดาว มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ด้านหน้าเกาะเหมาะแก่การนอนอาบแดด มีสันทรายเล็กๆ เชื่อมต่อไปถึง โขดหินแห่งหนึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่ดีในการดำน้ำดูปะการัง น้ำตื้น (Snorkeling)

เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก และรับประทานอาหารให้เรียบร้อย (มื้อนี้รับผิอชอบตัวเอง)
เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ประชุมสรุปกิจกรรมและกิจกรรมสัมพันธ์

เวลา ๒๑.๐๐ น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (หยุดพิเศษวันเข้าพรรษา )

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมกายบริหารและ นัดหมายการเดินทาง
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น. พักอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว  เก็บเต็นท์นอน เก็บขยะทำความสะอาดที่พัก

เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า รับผิอชอบตัวเอง

เวลา ๐๙.๐๐ น – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับ กทม. ระหว่างทางจะแวะพักทานอาหาร กลางวันตามความเหมาะสม

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

…………………………………………………………………….

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

https://docs.google.com/forms/d/1j3up-rzNJKa0YkbEuRHle7J01snQxb4mdCCw0eZoyz8/viewform

หมายเหตุ

  • หากไม่สามารถกรอกใบสมัครในลิงก์ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อ กิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • หากไม่มีอีเมล์ หรือ อีเมล์ถูก บล็อค ให้ ส่งข้อความ inbox มาทาง Facebook Fanpage
  • ทีมงานจะตอบกลับการสมัคร ทุกวัน ยกเว้นกรณีช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีภารกิจไปจัดกิจกรรมที่ต่างจังหวัด อาจตอบช้า ไปบ้าง ขออภัย 
  • หากกิจกรรมเต็มแล้ว จะแจ้ง "ปิดรับสมัคร" 

ค่าใช้จ่าย : 2340