ปิดรับสมัคร ได้จำนวนครบแล้วค่ะ 

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม คนทำไม้กวาดถวายวัด สมุทรสงคราม

โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด ปีที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

การทำไม้กวาดทางมะพร้าวคือ ภูมิปัญญาไทย ที่พระวัดป่าท่าน ใช้การถักทอเพื่อเจริญสติ ซึ่งขั้นตอนการทำนั้น เริ่มตั้งแต่ ใช้เชือกเพียงเส้นเดียว ไปมัดปม สอดเงือน เข้ากับไม้ไผ่ที่ขัดจนหมดเสี้ยน ผูกเข้ากับทางมะพร้าวที่บรรจงลิดไว้อย่างเป็นระเบียบ จะเห็นได้ว่า ทุกขั้นตอน ใส่ใจในรายละเอียด และประณีต เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาทำไม้กวาดเพียงอย่างเดียว เรากำลังปฏิบัติธรรม ด้วยการ ธรรมไม้กวาด

ไม้กวาดหนึ่งด้ามที่เราทำ..นอกจากยังประโยชน์ซึ่งตนเองในระหว่างทำแล้ว…ผลสำเร็จก็จะยังประโยชน์เพื่อสาธารณะต่อไป  

[ รับสมัคร ] อาสาจำนวน ๒๐ ท่าน  (เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะขอรับอาสาที่เดินทางพร้อมรถตู้เท่านั้น ) [เดินทาง] โดยรถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง

[สถานที่] แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ๑.ตลาดน้ำท่าคา (พักรับประทานอาหารเช้า) ๒.วัดศรีศรัทธาธรรม ๓.วัดนางตะเคียน ๔.วัดสวนแก้วอุทยาน ๕.วัดปากลัด ๖.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ๗.ตลาดน้ำอัมพวา ( พักผ่อนรับประทานอาหารเย็น )


[ ค่าใช้จ่าย ]สมทบทุนกิจกรรมท่านละ 200 บาท

๑.ค่าเหมารถตู้ (ไม่รวมค่าน้ำมันและทางด่วน)

๒.ค่าอปุกรณ์ในการทำไม้กวาด

ค่าใช้จ่ายที่ต้องหารเฉลี่ยกัน

๑.ค่าน้ำมันรถตู้ ค่าทางด่วน (ประมาณ ไม่เกินคนละ 140- 180 ) ๒.ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อ ๓.ทำบุญถวายคาน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ตามกำลัง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน  พร้อมแล้ว คลิกที่ลิงค์ เลยครับผม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ722sercAdUkNAkGWPKN7Hj_PJXUQqM50p8T00_SkbEvn0g/viewform?usp=sf_link { กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน ** ………………………………………………..

[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๕.๐๐ น. ~ ๐๖.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ลง BTS สนามเป้าออกประตู ๒ เดินมาทาง ททบ 5. อีก ๕๐๐ เมตร )

เวลา ๐๖.๓๐ น. ~ ๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.สมุทรสงคราม

เวลา ๐๘.๓๐ น. ~ ๐๙.๓๐ น. ๑.ตลาดน้ำท่าคา (พักรับประทานอาหารเช้า)และเตรียมมื้อกลางวันไปรับประทานที่วัดด้วย

เวลา ๐๙.๓๐ น. ~ ๑๒.๐๐ น. ๒.วัดศรีศรัทธาธรรม (จิตอาสาทำไม้กวาดถวายวัดที่นี่)

เวลา ๑๒.๐๐ น. ~ ๑๓.๐๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ~ ๑๓.๓๐ น.ถวายไม้กวาดที่ถักเสร็จแล้ว วัดศรีศรัทธาธรรม

เวลา ๑๓.๓๐ น. ~ ๑๕.๐๐ น.๓.วัดนางตะเคียน (ถวายไม้กวาด) เดินข้ามสะพานอยู่ติดกัน ๔.วัดสวนแก้วอุทยาน (ถวายไม้กวาด)

เวลา ๑๕.๐๐ น. ~ ๑๕.๓๐ น.วัดปากลัด (ถวายไม้กวาด)

เวลา ๑๕.๓๐ น. ~ ๑๖.๓๐ น.๖.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (ถวายไม้กวาด )

เวลา ๑๖.๓๐ น. ~ ๑๘.๓๐ น. ตลาดน้ำอัมพวา ( พักผ่อนรับประทานอาหารเย็น )

เวลา ๑๘.๓๐ น. ~ ๒๐.๓๐ น. ออกเดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ( กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.อาสาสมัคร.com

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook fanpage

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ) https://web.facebook.com/groups/148850101973404/ ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้ http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม …………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ] คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://web.facebook.com/Mr.areee ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม โทร 0827792256

ค่าใช้จ่าย : 200