โครงการ “สองล้อปั่นรัก”
วันที่ 30 มิ.ย – 2 ก.ค 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาบ้านถ้ำผาน้อย ต.สันมะกอกหวาน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
และ
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ร่วมเดินทางไปมอบความรู้สึกแรกที่เด็กๆ จะได้รับจักรยานด้วยกัน
โดยมีการจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็ก เป็นเวลา 2 วัน 2 โรงเรียน รวม 39 คัน

กำหนดการ

** วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 **
18:00 น. นัดรวมตัวจิตอาสา ณ บริเวณ ปั้ม ปตท.สนามเป้า
18:30 น. แนะนำสมาชิกกลุ่มและกำหนดการโดยสังเขป
19:00 น. ออกเดินทาง
23:00 น. แวะพักรับประทานอาหาร ณ จุดพักรถ บขส.สลกบาตร จ.กำแพงเพชร (อาสาดูแลตัวเอง)

** วันเสาร์ที่ 1 กรกาคม 2560 **
06:00 น. แวะพักรับประทานอาหารเช้า ณ ตลาดแม่มาลัย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (อาสาดูแลตัวเอง)
08:00 น. เดินทางถึงโรงเรียนไร่ส้ม
กิจกรรม แนะนำอาสา ปฐมนิเทศ
เปลี่ยนรถ เพื่อเดินทางเข้าไปยังศูนย์เรียนรู้ชาวไทยภูเขาบ้านถ้ำผาน้อย
09:00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชุมชนชาวไทยใหญ่
09:30 น. กิจกรรม นันทนาการ
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับเด็กๆ และผู้ปกครอง
13:00 น. พิธีมอบจักรยาน (จำนวน 9 คัน)
14:00 น. ออกเดินทางสู่บ่อน้ำพุร้อน อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
15:00 น. ถึงบ่อน้ำพุร้อนอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก พักผ่อนตามอัธยาศัย
16:00 น. เดินทางสู่โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
17.00 น. ถึงโรงเรียนบ้านห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เด็ก ๆ ต้อนรับอาสา เข้าพัก บ้านละ 2 คน
19:00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ โรงเรียนห้วยศาลา และทำกิจกรรมสันทนาการ
เปิดใจอาสา
21:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

** วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 **
07:00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน และวางแผนเตรียมความพร้อมกับกิจกรรม
08:00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของพี่น้องชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า
09:00 น. คณะครูอาสาเริ่มทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ สันทนาการละลายพฤติกรรม เกมส์
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็ก ๆ
13:00 น. ทำพิธีมอบจักรยานให้สำหรับเด็กๆ จำนวน 30 คัน
14:00 น. ปิดกิจกรรม
15:00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***


 

กฎการวางตัว/ ข้อห้าม /คำเตือน

–  ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่เด็กๆ
–  ห้ามพูดคำหยาบ
–  อาสาที่มาเป็นคู่ ขอให้ระวังเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะเป็นการเข้าพื้นที่ในฐานะ “ครูอาสา” การพักอาศัยจะมีการแบ่งแยก ชาย/หญิง
–  ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
–  การใช้เครื่องมือสื่อสารรบกวนให้ทางอาสาใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม หรือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม
–  ห้ามให้เงินแก่เด็ก และครอบครัวที่เข้าพักเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ
–  งดเว้นการดื่มสุรา และการพนัน
–  ห้ามออกนอกพื้นที่โดยมิแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

 

 

 

* โครงการมีการเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากทางโครงการฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากแหล่งใด การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ จึงดำเนินการในลักษณะของการคำนวณค่าใช้จ่ายแบบหารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการ *

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ คนละ 2,450 บาท 
(ค่าสมัครดังกล่าวรวม ค่ารถตู้ปรับอากาศ, ค่าประกันการเดินทาง, เสื้อยืดโครงการ 1 ตัว)

ขั้นตอนที่ 1  สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 025-1-16899-7
ชื่อบัญชี นายบุณยกร ภู่ทอง และ
น.ส สิรภัทร พิมพ์แก้ว และ
น.ส ตรีชฏา ทาคำ (เขียนชื่อใดชื่อหนึ่งได้)

ขั้นตอนที่ 2  ภายหลังจากโอนเงินแล้ว ถ่ายรูปสลิปส่งกลับแจ้งยืนยันที่
อีเมล  konrakyim@gmail.com
ไลน์   @konrakyim
(เขียนชื่อ _นามสกุล ระบุรุ่นที่เข้าร่วม ด้วยนะครับ)
โทร. คุณวิทย์ 093-329-3002

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครทุกท่าน ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยการโอนค่าลงทะเบียนกิจกรรม ก่อนถึงวันเดินทางอย่างช้า 1 สัปดาห์ 

กรอกข้อมูลสมัคร
https://goo.gl/forms/lFuR06KwfJ6CbwR33

 

ค่าใช้จ่าย : 2,450 บาท