คำบรรยาย
รวมตัวกับเพื่อนๆ เพื่อเดินเป็นกลุ่มไปแจกจ่ายสื่อให้ความรู้ในเรื่องการยุติความรุนแรงกับเด็กๆ ในชุมชนใกล้บ้าน คุณจะได้รับสื่อต่างๆ ส่งไปที่บ้านหลังจากการสมัคร

จุดมุ่งหมาย
เด็กๆ จะเติบโตได้อย่างดีและมีความสุขหากได้รับความรัก ไม่ใช่ความรุนแรง

บทบาทของคุณ
รวมตัวกับเพื่อนๆ เพื่อนำอุปกรณ์ส่งเสริมความรู้ต่างๆ ในเรื่องลดความรุนแรงกับเด็ก ไปเดินแจกในชุมชนใกล้บ้าน แปะสติ๊กเกอร์ในจุดที่สังเกตุเห็นง่ายและได้รับอนุญาต

สภาพแวดล้อม
เป็นเสียงที่จะช่วยหยุดฝันร้าย!

ลงทะเบียนผ่านเเพลตฟอร์ม I Am UNICEF ที่  https://iam.unicef.or.th/opportunities/AgxPOxBsVP

เราหวังว่าคุณจะเชิญเพื่อน ๆ และครอบครัวให้เข้าร่วมกิจกรรม!

ขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเรา

Team UNICEF

ค่าใช้จ่าย : 0