กิจกรรม “จิตผ่องใส ใจบริสุทธิ์” รุ่น2
ณ วัดธารน้ำตก(หลังเหว) วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

น้ำใจ – จิตอาสา เป็นกลุ่มชมรมไม่แสวงหาผลกำไรจากการจัดกิจกรรม เกิดจากการรวมตัวกันในโซเซียลเน็ตเวิร์คนำทีมโดย นายเฉลิมชัย เจริญสุข โทร.082-593-9056 (คุณอั๋นผู้รับผิดชอบกิจกรรม)

ทางเราไม่มีงบประมาณใดๆ ไม่มีผู้สนับสนุน จัดกิจกรรมกันขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้บุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสใช้พื้นที่งานอาสา เพื่อศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนวินัยในตนเอง เพื่ออุปนิสัยที่ดีงาม และพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืน

#ความตั้งใจในครั้งนี้
1. ทาสีและทำความสะอาดลานวัด
2. อาสาทอดผ้าป่าสามัคคี
3.ดำเนินกิจปฎิบัติในหน้าที่ของชาวพุทธ เพื่อสืบทอดอายุขัยของพระพุทธศาสนา
4. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมมีจิตสาธารณะ ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม

#รับสมัครจำนวน 50 คน
#กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายคนละ 730 บาท
จำนวนเงินนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดเตรียมงานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1. ค่าเช่าเหมารถบัสไปกลับ กรุงเทพ – นครราชสีมา(รถเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ)
2. สีทาภายนอกที่ใช้ในกิจกรรม
3. เงินผ้าป่า 2562 บาท (สมาชิกสามารถร่วมทำบุญเพิ่มได้ตามจิตศรัทธา)
4. ข้าวกล่อง 1 มื้อ
5. ค่าน้ำดื่ม+น้ำอัดลม+น้ำเกลือแร่
6. ค่าป้ายและเอกสารต่างๆที่ใช้ในกิจกรรม
7. ประกันอุบัติเหตุ 100,000

ในส่วนจำนวนเงินที่เหลือจากการจัดกิจกรรม ก็จะมอบให้กับโครงการ “แสงนำใจ โรงเรียนของหนู” สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเสาไฟถนนโซล่าเซลล์จำนวน 6 ต้นต่อไป

#กำหนดการ

07.15 น. รวมพลขึ้นรถที่ปั๊ม ปตท.สาขาสนามเป้า(กรุงเทพมหานคร) ข้าง.ททบ5
09.45 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
10.10 น. เริ่มกิจกรรมทาสีวัดและบำเพ็ญประโยชน์
12.00 น. รับประทานอาหาร(ข้าวกล่อง)
13.00 น. เดินทางไปเที่ยวชมกังหังลม เขายายเที่ยง ลำตะคอง
14.50 น. ออกเดินทางไปที่ปาริโอ้เขาใหญ่ ซื้อของฝาก ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
17.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
20.30 น. คาดถึงปั๊มปตท.สาขาสนามเป้า

#หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆ และขึ้นอยู่กับความตรงต่อเวลาของสมาชิกด้วย

 

*(ท่านใดต้องการใบรับรองกิจกรรมโปรดแจ้ง)*

<สมัครผ่านแชทเพจน้ำใจ-จิตอาสา>

https://www.facebook.com/namjaijitarsa/

<ลิ้งงานกิจกรรม>

https://www.facebook.com/events/436565986901580/?ti=cl

0825939056

 

ค่าใช้จ่าย : 730 บาท