ปิดรับสมัคร
ได้อาสาสมัครครบจำนวนแล้ว

 

จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เขตอนุรักษ์ป่าเขาคร่าว จ.สระบุรี
โครงการ อาสาพัฒนาชุมชน (ลุ่มน้ำใจ)วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.

[ สถานที่ ]
๑. เขตอนุรักษ์ป่าเขาคร่าว บ้านถ้ำเต่า ต.ท่าคล้อ จ.สระบุรี
ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการน้้ำชุมชน ตำบลท่าคล้อ (สร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง) (พื้นที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ระแวกนั้นเป็นโรงงานปูน ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่และฟื้นฟูเขาด้วยการปลูกป่าและทำฝายหินทิ้ง นำหินมาเรียงเพื่อขวางทางน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำหลากเป็นจำนวนมากมาท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูฝน
และฤดูแล้งจะได้กักเก็บน้ำซึมน้ำซับในดินเพื่อการเกษตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่เขตป่าสมบูรณ์หรือพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ไม่ใช่เส้นทางหลักของแม่น้ำ เป็นเพียงช่องน้ำแห้งระหว่างร่องเขา )
.อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ( พามาเล่นน้ำพักผ่อน)


 

[ เนื้องานกิจกรรม ]
๑.เรียนรู้วิธีการรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติของทางชุมชน
๒.ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ
๓. แบ่งกลุ่มสร้างฝายหินทิ้งบริเวณ เขตภูเขาคร่าวติดพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
๕.พักผ่อนเล่นน้ำตก เจ็ดสาวน้อย
๖.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก[เดินทางโดย ] รถบัสพัดลม  เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะ ขออนุญาตรับเฉพาะผู้ที่เดินทางมาพร้อมรถบัสเท่านั้น
[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๓๕๐ บาท ( 350 บาท)
โดยแจกแจงดังนี
ค่าเช่าเหมารถบัส
ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๑ มื้อ (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ห่อใบตอง ไข่ต้ม)
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
ต้องช่วยกันลงขัน (ลงแรง ลงเงิน) ทำงานแบบประชาชนอาสาเพราะไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานไหน


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WMXT9io2zUpf6vBTrKtnAN9Bd7vwmM-MeTSN-ZNQOha-jQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) มีกิจกรรมสัมพันธ์บนรถโปรดเตรียมตัวมาด้วย
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขตอนุรักษ์ป่าเขาคร่าว บ้านถ้ำเต่า ต.ท่าคล้อ จ.สระบุรี (ระหว่างทางพักทานข้าวเช้า ๓๐ นาที)
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม  เตรียมความพร้อม
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๒๐ น. พูดคุยทำความเข้าใจในกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้้ำชุมชน ตำบลท่าคล้อ
เวลา ๑๑.๒๐ น. – ๑๒.๓๐ น. เดินเท้าเข้าพื้นที่ พักรับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการ ๑ มื้อ ข้างเหนียวหมู /ไก่ ห่อใบตอง ) กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ลงแรงร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมชุมชน เป็นฝายหินทิ้ง เขตภูเขาคร่าวติดพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สรุปกิจกรรม พูดคุยสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน
เวลา ๑๕.๐๐ น – ๑๘.๐๐ น. เดินทางไปพักผ่อน เล่นน้ำ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายที่ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สะพานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook logo
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WMXT9io2zUpf6vBTrKtnAN9Bd7vwmM-MeTSN-ZNQOha-jQ/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ

  • หากไม่สามารถกรอกใบสมัครในลิงก์ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อ กิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • ทีมงานจะตอบกลับการสมัคร ทุกวัน ยกเว้นกรณีช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีภารกิจไปจัดกิจกรรมที่ต่างจังหวัด อาจตอบช้า ไปบ้าง ขออภัย 

 

ค่าใช้จ่าย : 350