กิจกรรม จิตอาสาแบกไม้กวาด ถวาย ๙ วัด จ.ปทุมธานี
[ สืบเนื่อง ] โครงการ จิตอาสา ถักไม้กวาดถวายวัด
วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.

[ สถานที่ ]
1.วัดชินวรารามวรวิหาร
2.วัดน้ำวน
3.วัดบางเดื่อ
4.วัดบางหลวง
5.วัดโสภาราม
6.วัดหงษ์ปทุมาวาส
7.วัดสิงห์
8.วัดกร่าง
9.วัดโบสถ์


[ ความตั้งใจ ]
๑ นำไม้กวาดจากโครงการถักไม้กวาดภาวนา ที่ทางเราจัดอบรมฟรีเป็นวิทยาทาน อบรมขึ้น ณ หอจดหมายเหตุพุทธาส อินทปัญโญ นำไปถวายวัดให้ครบ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย
๒.ทำบุญด้วยการ ถวายไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นสังฆทาน  (ไม้กวาดที่จัดอบรม ซึ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
๓.ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
๔.เผยแผ่การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดทางมะพร้าว

[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๕๐ ท่าน  ไม่จำกัดเพศและจำกัดอายุ
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ  เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะ  รับอาสาที่เดินทางด้วยรถบัสเท่านั้น


[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๓๕๐ บาท ( 350 บาท )
โดยแจกแจงดังนี
๑.ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
๓.สมทบทุน กิจกรรม อบรมถักไม้กวาดถวายวัด (ในส่วนที่ทางกลุ่ม จัดอบรมฟรี เป็นธรรมทาน )
๔. สมทบทุน สีทารั้ววัด (บูรณะวัดเล็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือ)

สิ่งที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง อาหารกลางวันและน้ำดื่ม

 


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน  พร้อมแล้ว คลิกที่ลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeltZFLQh_kIfl0dB3J2kOwhmYOZjUEAljS6ZlP7zGyXHrK8g/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **[ กำหนดการ ]  วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM กรุงศรีฯติด 7 -11 ในปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์บนรถบัส ให้บุญนำทาง
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. เส้นทางมหามงคล จิตอาสาแบกไม้กวาดถวาย ๙ วัด จ.ปทุมธานี อันได้แก่ วัดต่างๆดังนี้

1.วัดชินวรารามวรวิหาร
2.วัดน้ำวน
3.วัดบางเดื่อ
4.วัดบางหลวง
5.วัดโสภาราม
6.วัดหงษ์ปทุมาวาส
7.วัดสิงห์
8.วัดกร่าง
9.วัดโบสถ์

ระหว่างเดินทางจะพักรับประทานอาหารกลางวันตามความเหมาะสม อาสาสมัครรับผิดชอบตัวเอง (ถ้าสะดวกแนะนำทำข้าวห่อมาจากบ้าน )
เวลา ๑๖. ๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯอย่างปลอดภัย (ระหว่างเดินทางกลับพูดคุยสรุปกิจกรรม )

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeltZFLQh_kIfl0dB3J2kOwhmYOZjUEAljS6ZlP7zGyXHrK8g/viewform

 

ค่าใช้จ่าย : 350