ปิดรับสมัคร

 

กิจกรรม จิตอาสาแบกไม้กวาด ถวาย วัด จ.ฉะเชิงเทรา
[ สืบเนื่อง ] โครงการ จิตอาสา ถักไม้กวาดถวายวัด
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.

[ สถานที่ ]
๑.วัดปากน้ำโจ้โล้ เป็นวัดที่มีโบสถ์สีทองอร่ามตา ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทาสีทองทั้งหลัง และความพิเศษของวัดนี้นักท่องเที่ยวสามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล
๒.วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดที่มี องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
๓.วัดโสธรวรารามวรวิหาร นมัสการ หลวงพ่อพุทธโสธร ขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง แปดริ้ว

๔.พักกลางวัน ตลาดคลองสวน 100 ปี ตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับตลาดแบบไทยจีนที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย แต่กลับมีเสน่ห์ดึงดูดชวนให้มาพักผ่อน

๕.วัดนครเนื่องเขต เดิมชื่อ วัดต้นตาล วัดแห่งนี้มีโบสถ์ที่สวยงามทำจากกระเบื้องเคลือบดินเผาทั้งหลัง และเราสามารถลอดใต้โบสถ์ พร้อมปิดทองลูกนิมิตที่อยู่ใจกลางโบสถ์
๖.วัดชมโพธยาราม ตั้งอยู่ในตำบลโสธร หากใครได้มาวัดนี้เปรียบเหมือนได้ไปชมสังเวชนียสถานทั้ง 4 ที่อยู่ในต่างประเทศ เพราะที่นี่ได้จำลองทั้งหมดมาไว้ในวัดเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมเทศนา และปรินิพพาน แต่ที่เป็นจุดเด่นของวัดนี้ก็คือ “เจดีย์พุทธคยา” ซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน

…………………………………………………………………….

[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๔๐ ท่าน  ไม่เพศและจำกัดอายุ
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ

เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะ
รับอาสาที่เดินทางด้วยรถบัสเท่านั้น

………………………………………………………………….

[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๓๕๐ บาท ( 350 บาท )
โดยแจกแจงดังนี

๑.ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
๓.สมทบทุน กิจกรรม อบรมถักไม้กวาดถวายวัด (ในส่วนที่ทางกลุ่ม จัดอบรมฟรี เป็นธรรมทาน )
๔. สมทบทุน สีทารั้ววัด (บูรณะวัดเล็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือ)

สิ่งที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง
อาหารกลางวันและน้ำดื่ม

………………………………………………………………

[ ความตั้งใจ ]

๑ทำไม้กวาดถวายวัดให้ครบ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย
๒.ทำบุญด้วยการ ถวายไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นสังฆทาน
(ไม้กวาดที่จัดอบรมโดยทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
๓.ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
๔. เผยแผ่การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดทางมะพร้าว

…………………………………………………………….

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกที่ลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg245-YeoGcc06kgskpEx8kGjZV1fQfebNddddlAE9buxGrQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

……………………………………………………………………

[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM กรุงศรีฯติด 7 -11 ในปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

ออกเดินทาง โดยปรับอากาศ ตามกำหนดการ( ท่านใดมาล่าช้า เพื่อส่วนรวมขออนุญาตใจร้ายไม่รอ)

เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์บนรถบัส ให้บุญนำทาง
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. เส้นทางมหามงคล จิตอาสาแบกไม้กวาดถวาย ๕ วัด จ. ฉะเชิงเทรา อันได้แก่ วัดต่างๆดังนี้

๑.วัดปากน้ำโจ้โล้ เป็นวัดที่มีโบสถ์สีทองอร่ามตา ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทาสีทองทั้งหลัง และความพิเศษของวัดนี้นักท่องเที่ยวสามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล
๒.วัดสมานรัตนาราม เป็นวัดที่มี องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
๓.วัดโสธรวรารามวรวิหาร นมัสการ หลวงพ่อพุทธโสธร ขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง แปดริ้ว

๔.พักกลางวันทานข้าว ตลาดคลองสวน 100 ปี ตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับตลาดแบบไทยจีนที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย แต่กลับมีเสน่ห์ดึงดูดชวนให้มาพักผ่อน

๕.วัดนครเนื่องเขต เดิมชื่อ วัดต้นตาล วัดแห่งนี้มีโบสถ์ที่สวยงามทำจากกระเบื้องเคลือบดินเผาทั้งหลัง และเราสามารถลอดใต้โบสถ์ พร้อมปิดทองลูกนิมิตที่อยู่ใจกลางโบสถ์
๖.วัดชมโพธยาราม (5) ตั้งอยู่ในตำบลโสธร หากใครได้มาวัดนี้เปรียบเหมือนได้ไปชมสังเวชนียสถานทั้ง 4 ที่อยู่ในต่างประเทศ เพราะที่นี่ได้จำลองทั้งหมดมาไว้ในวัดเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมเทศนา และปรินิพพาน แต่ที่เป็นจุดเด่นของวัดนี้ก็คือ “เจดีย์พุทธคยา” ซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน

ระหว่างเดินทางจะพักรับประทานอาหารกลางวันตามความเหมาะสม อาสาสมัครรับผิดชอบตัวเอง

เวลา ๑๖. ๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯอย่างปลอดภัย (ระหว่างเดินทางกลับพูดคุยสรุปกิจกรรม )

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
…………………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกที่ลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg245-YeoGcc06kgskpEx8kGjZV1fQfebNddddlAE9buxGrQ/viewform?usp=send_form

ค่าใช้จ่าย : 350