[ ความตั้งใจ ]
๑.บูรณปฏิสังขรณ์ ทำความสะอาดรั้วรอบวัดด้วยการขัดและใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อเตรียมไว้สำหรับทาสีใหม่
๒.ดำเนินกิจปฏิบัติในหน้าที่ชาวพุทธ เพื่อสืบทอดอายุขัยของพระพุทธศาสนา
๓.ใช้พื้นที่งานอาสาเพื่อเรียนรู้โลกกว้างและขัดเกลาพัฒนาจิตใจ
๔. ทำบุญเริ่มต้นช่วงปีใหม่ ให้ความดีที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตันเอง รับปีใหม่

……………………………………………………..

เดินทางมาเอง
๑.ถ้าอยู่เชียงคาน เส้นทางมาวัดจะอยู่ติดกับชุมชนก่อนถึงแก่งคุดคู้ 
๒.ถ้ามาจาก กรุงเทพฯ ให้นั่งรถทัวร์มาลงเชียงคาน(แนะนำรถทัวร์แอร์เมืองเลย )แล้วต่อรถสามล้อเครื่องมาลงที่วัด

ที่พัก สำหรับท่านใดเดินทางมาไกล 
สามารถพักที่วัดได้ โดยนอนศาลาวัด เป็นห้องกระจก 
ระว่างวันที่ ๓ – ๔ ก.พ. ๕๙ 

……………………………………….

ถ้ามีโอกาสเราจะทำ…เพราะถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีใครมาทำไหม

 

สิ่งที่ลงมือทำด้วยความตั้งใจ นี่คือน้ำหล่อเลี้ยงดอกไม้ที่อยู่ภายใน ยิ่งทำยิ่งงอกเงย ยิ่งให้ยิ่งงอกงาม

 

ขัดล้างใช้เครื่องฉีดน้ำทำความสะอาด เพื่อเตรียมงานไว้ให้ผู้มาร่วมทำบุญด้วยการทาสีรั้ววัดเป็นการต่อไป ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ ก.พ. ๕๙

รับสมัครภายใน 1 กุมภาพันธ์ 59

[ กำหนดการ ]
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและทำความรู้จักเพื่อนใหม่

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ถวายแรงกาย น้อมใจปฏิบัติดี ขัดทำความสะอาดและทาสีรั้วรอบวัด (รอบเช้า)
เวลา ๑๒.๐๐ น – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
มื้อนี้ รับผิดชอบตัวเอง

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ ปรับสมดุลร่างกาย ร่วมกัน

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ถวายแรงกาย น้อมใจปฏิบัติดี ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดัน ทำความสะอาดรั้วรอบวัด (รอบบ่าย)

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. คืนความเป็นปกติให้สถานที่ โดยช่วยกันทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. พูดคุยสรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๖.๓๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรม (ทางทีมงานจะพักที่วัดอีกหนึ่งคืน ก่อนจะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ อาสาสมัครท่านใดเดินทางมาไกล สามารถค้างคืนที่วัดร่วมกับทีมงานได้ตามความสะดวก)

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
……………………………………………………..

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………………..

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร : ๐๘๒-๗๗๙-๒๒๕๖

…………………………………..

ทำความดี เพื่อให้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

กดปุ่มสมัครสีส้มด้านล่าง และกรอกใบสมัคร ตามลิงก์นี้


https://docs.google.com/forms/d/1rIbOiv20VpyRKkCnagiYkOm1z2nDPg4254_WGUop7t8/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย