จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ เกาะล้าน จ.ชลบุรี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

สืบเนื่อง โครงการ หนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะ พัฒนามหานครแห่งจิตใจ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ )

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไป-กลับ)

[ สถานที่ ]กาะล้าน จ.ชลบุรี

[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ ล่องเรือ และต่อรถสองแถว

[ ความตั้งใจ ]

๑.ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๒. เก็บขยะท้ายชายหาด ในที่ลับตาคน ตั้งใจทำความดีแบบผู้ปิดทองหลังพระ
๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน
๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๕. สร้างพื้นที่กิจกรรม ให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน และใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง

……………………………………………………………………………………………………………

[ ค่าใช้จ่าย ]
เดินทางโดยรถบัส สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๕๐๐ บาท ( 500 บาท ) ปิดรับ
เดินทางมาเอง      สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๒๕๐ บาท ( 250 บาท ) 
โดยแจกแจงดังนี

  • สมทบทุน เหมารถบัสปรับอากาศ
  • สมทบทุน เหมาเรือข้ามเกาะ ไป~กลับ
  • สมทบทุน ค่ารถสองแถว ไป~กลับ
  • สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู ไก่ ห่อใบตอง)
  • สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง
ค่าใช้จ่ายล่องเรือดำน้ำดูประการัง ท่านละ 100 บาท (ชำระเงินหน้างานตามความสมัครใจ) (มาเป็นหมู่คณะได้ส่วนลดจาก 200 บาท)
ค่าสุขา ห้องอาบน้ำ บนเกาะ 50 บาท

 

……………………………………………………………………………………………………………
[ กำหนดการ ] วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน ( ท่านใดมาล่าช้า เพื่อส่วนรวม ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ!! ครับผม )
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๑. ๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

สำหรับอาสาที่เดินทางมาเอง
(อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง ให้รอในอาคารหลังตู้ขายตั๋ว ระหว่างเวลา 10.30 น. – 11.00 น.
เมื่อทีมงานเดินทางไปถึงจะทำการประกาศเรียกอาสาเดินทางไปขึ้นเรือด้วยกัน แนะนำให้มาก่อนเวลา หากครบกำหนดเวลาแล้วท่านจะตกเรือ ทางเราจะไม่รอ )

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๕๐ น. ลงเรือข้ามฟากจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย ไปยัง ท่าเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน
เวลา ๑๑.๕๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ช่วยกันขนสิ่งของขึ้นจากเรือและเดินไปรวมกันยังวัดใหม่สำราญ
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียว+หมู ไก่ ห่อใบตอง และน้ำดื่ม )
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๒๐ น กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม และอธิบายเป้าหมายของกิจกรรม
เวลา ๑๓.๒๐ น. – ๑๔.๒๐ น. กิจกรรม รณรงค์เก็บขยะ คืนความสะอาด ให้ชายหาด เกาะล้าน (เก็บและคัดแยกขยะพร้อมทั้งนำขึ้นเรือมาทิ้งบนฝั่ง)
เวลา ๑๔.๒๐ น. – ๑๕.๐๐ น.ลำเลียงขยะมาเก็บไว้บนเรือ และพูดคุยสรุปกิจกรรม
เวลา ๑๕.๐๐ น – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมล่องเรือ ดำน้ำดูประการัง และเล่นสไลเดอร์ท้ายเรือ
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. กลับมาขึ้นฝั่งเทียบท่าหาดตาแหวน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย (ค่าห้องอาบน้ำรับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๕๐ น. ขึ้นเรือ เดินทางกลับฝั่งพัทยา
เวลา ๑๘.๕๐ น. – ๒๒.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

……………………………………………………………………………………………………………

รูปภาพกิจกรรม เก็บขยะเกาะล้าน ครั้งที่ผ่านมา 

(ลิงก์ใบสมัคร เลื่อนลงไปข้างล่างสุด)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นไม้, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, กำลังว่ายน้ำ, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, ชายหาด, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (กรอกใบสมัครที่นี่)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelkBDP1qm63ch1HKR2MDZI-3JJIaqWFFsAff2z8B22PnXjyw/viewform

กรอกใบสมัครเสร็จแล้ว รออีเมล์ตอบกลับจากทีมงาน 
หากกรอกใบสมัครไม่ได้ ให้ส่งข้อมูลการสมัคร มาทางอีเมล์ arsa.aree@gmail.com 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 500