ปิดรับสมัคร 

จิตอาสา แบกไม้กวาดถวายวัด จ.อยุธยา

 

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

[ ความตั้งใจ ]
๑.ถวายไม้กวาดที่ทำเสร็จแล้ว ให้วัดต่างๆ (ถวายเป็นสังฆทาน)และมอบให้สถานที่ต่างๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
๒.เผยแผ่การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดทางมะพร้าว
๓.ทำบุญด้วยการ ถวายไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นสังฆทาน
๔.ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
๕. สมทบทุน โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด (ที่ทางชมรมฯ จัดอบรมฟรีเป็นธรรมทาน )

[ สถานที่ ]
๑.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา (ค่าเข้าชมรับผิดชอบเอง)
๒.วัดใหญ่ชัยมงคล
๓.วัดพนัญเชิง
๔.วัดแม่นางปลื้ม
๕. วัดธรรมมิกราช
๖. ตลาดน้ำอโยธยา

( สถานที่อาจปรับเปลี่ยนวัดตามความเหมาะสม )


[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๕๐ ท่าน
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ


[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๓๓๐ บาท ( 330 บาท )
โดยแจกแจงดังนี
๑.ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
๓.สวัสดิการอาหารกลางวันและน้ำดื่ม (ข้าวเหนียวหมูไก่ห่อใบตอง)
๔. สมทบทุน กิจกรรม อบรมถักไม้กวาดถวายวัด (ในส่วนที่ทางกลุ่ม จัดอบรมฟรี เป็นธรรมทาน )


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมัคร icon

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


 

[ กำหนดการ ]

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทาง โดยปรับอากาศ ( ท่านใดมาล่าช้า ขออนุญาตให้ตกรถเพื่อส่วนรวม ) มุ่งหน้าสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา  (ระหว่างเดินทางพักรับประทานอาหารเช้า 30 นาที )
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. สถานที่ ๑ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา (อยุธยาศึกษา ท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่ ) มีค่าเข้าชมประมาณ รับผิดชอบตัวเอง
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. สถานที่ ๒ วัดใหญ่ชัยมงคล ถวายไม้กวาดทางมะพร้าว และ ไหว้พระพุทธชัยมงคลในพระอุโบสถ ไหว้พระนอนที่วิหารพุทธไสยาสน์ ขึ้นไปไหว้พระรอบๆเจดีย์ชัยมงคล ปิดท้ายด้วยการไหว้สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. สถานที่ ๓ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ไหว้พระพุทธไตรรัตนนายก หรือชาวบ้านระแวกเรียก หลวงพ่อโต ไหว้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำ

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร (สวัสดิการอาหารกลางวันและน้ำดื่ม (ข้าวเหนียวหมูห่อใบตอง))

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. สถานที่ ๔ วัดแม่นางปลื้ม แวะชมโบราณสถานซึ่งอดีตเคยเป็นที่ตั้งค่ายของพม่า และกราบนมัสการหลวงพ่อขาว
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สถานที่ ๖ วัดธรรมมิกราช วัดหลวงเก่าแก่ที่ ในสมัยอดีตพระมหากษัตริย์จะมาทรงฟังธรรมทุกวันพระ และเป็นสถานที่สอบเปรียญธรรมของพระสงฆ์ในสมัยโบราณ
เวลา ๑๕ .๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. แวะถ่ายรูปและซื้อของฝาก ตลาดน้ำอโยธยา
เวลา ๑๗. ๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯอย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม http://www.อาสาสมัคร.com/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม …………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ผู้จัดโครงการกิจกรรม]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://www.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม e-mail : arsa.aree@gmail.com

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrcWUJTGw_EYsJZgYatFlO_1lJtNEtfbaRPcs0SNFRNOnuNA/viewform

ค่าใช้จ่าย : 330