ตลาดน้ำใจ – ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อเด็กด้อยโอกาส – 30 ก.ย.-1 ตค.
Volunteer Sharing Market: Paint Bag for Disadvantaged Children
Sep30 – Oct 1, 2016 at Seri Market, The Nine – Rama 9 Branch

งานตลาดน้ำใจ ณ ตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขา เดอะไนน์ พระราม 9

จัดขึ้นภายในงานตลาดน้ำใจ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปันและการให้ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ด้านการศึกษาและสุขภาพ ร่วมเป็นเพียงกำลังเล็กๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ปํวยที่ประสบปัญหา พร้อมกับส่งเสริมสังคมแห่งการให้ การแบ่งปัน โดยอาสาสมัครได้ร่วมพัฒนาตนเองและเรียนรู้สังคมไปพร้อมๆกันด้วย

กำหนดการ วันที่ 30 ก.ย. และ 1 ต.ค.
ท่านสามารถสมัครโดยระบุวันที่ และรอบที่สมัครได้ดังนี้
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 10.00
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 13.00
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 14.00
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 15.00
30 ก.ย. รอบลงทะเบียน 16.00
1 ต.ค. รอบลงทะเบียน 10.00
1 ต.ค. รอบลงทะเบียน 13.00
1 ต.ค. รอบลงทะเบียน 14.00
1 ต.ค. รอบลงทะเบียน 15.00
1 ต.ค. รอบลงทะเบียน 16.00

ระยะเวลาทำกิจกรรมประมาณการตั้งแต่ 1- 4 ชม. แล้วแต่ขนาดของลายชิ้นงานที่ท่านต้องการทำ
ลานกิจกรรมเปิด 10:00 – 19:00 น.

ความพร้อมก่อนอาสา
– งานใช้ทักษะพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้ มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำชิ้นงานให้เรียบร้อย
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลามาตามรอบที่กำหนด เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน
**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองที่ลุกนั่งทำสะดวก

หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม – รับจำนวน 30 คน/รอบ

– กระเป๋าที่ท่านลงลาย ท่านจะได้รับไปเป็นผลงานใช้เองหรือจะมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่นต่อไป

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org

สถานที่กิจกรรม
งานตลาดน้ำใจ ณ ตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขา เดอะไนน์ พระราม 9 ถนนพระราม 9

สมัครได้ทางธนาคารจิตอาสา หรือกรณีสมัครทาง e-mail ที่ volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “ตลาดน้ำใน-ลงลายกระเป๋า....(ระบุรอบ และวันที่)” ชื่อ/สกุล .... E-mail .... เบอร์โทร.... อาชีพ.....

ค่าใช้จ่าย : - ร่วมบริจาคสมทบค่าเสื้อและอุปกรณ์กิจกรรม 200 บาท โดยไม่ต้องโอนมาล่วงหน้า แต่สมทบในวันกิจกรรมได้เลย กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเป็นธนบัตรย่อย และเหรียญ **ผู้เข้าร่วมที่บริจาคสมทบสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้