คำบรรยาย
มาพูดคุย วิจารณ์ ถกประเด็น กับเรื่องราวในหนังสือเล่มโปรดของคุณ ชักจูงผู้ร่วมงานร่วมสนทนา ในงานส่งเสริมการอ่าน #อ่านสัปดาห์ละเล่ม

จุดมุ่งหมาย
งาน A Book A Week จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนให้หันมาสนใจในการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น โดยยูนิเซฟเปิดโอกาสให้อาสาสมัครที่รักการอ่านหนังสือ จัดกิจกรรม “ชวนคุยเรื่องหนังสือ” (Book Discussion) ในวันที่ 6 กันยายน ตั้งแต่เวลา 18:30-19:30 น.

บทบาทของคุณ
ใช้หนังสือเล่มโปรดของคุณสามารถเป็นหัวข้อในการสนทนา! เชิญลงทะเบียนและส่งอีเมลระบุหนังสือเล่มโปรดของคุณที่อยากจัดกิจกรรมนี้ มาหาเราที่ volunteerth@unicef.org  หรือ LINE: @iamunicef

เราจะช่วยกระจายข่าวสำหรับกิจกรรมนี้ให้บนโซเชียลมีเดีย สภาพแวดล้อม กิจกรรมชวนคุยเรื่องหนังสือ

ยูนิเซฟเปิดโอกาสให้ผู้รักการอ่านหนังสือมาเป็นอาสาสมัครจัดกิจกรรม “ชวนคุยเรื่องหนังสือ” (Book Discussion) มาพูดคุย วิจารณ์ ถกประเด็น กับเรื่องราวในหนังสือเล่มโปรดของคุณ ชักจูงผู้ร่วมงานร่วมสนทนา ในกิจกรรม #อ่านสัปดาห์ละเล่ม

สนใจสมัคร: https://iam.unicef.or.th/opportunities/niJaStCX5J

**สมัครแล้วจะได้รับอีเมลรายละเอียดเต็มของงานอาสา
รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกอาสาสมัคร โปรดอ่านทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน

ค่าใช้จ่าย : 0