กิจกรรมนั่งรถไฟปลูกป่า 19 มิถุนายน 2559

ณ ทางรถไฟสายมรณะ ( สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ถ้ำกระแซ ) อุทยานปราสาทเมืองสิงห์ และน้ำตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อหาทุนไปช่วยเหลือสังคม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการปลูกป่าด้วยเมล็ดพันธุ์ หรือยิงหนังสติ๊กปลูกป่า โดยเป็นการจัดกิจกรรมตามฤดูกาล ซึ่งทางกลุ่มจะจัดกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าช่วงต้นปี หรือก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝน เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วทางกลุ่มจะจัดกิจกรรมปลูกป่าด้วยต้นกล้า หรือปลูกต้นไม้แทน เนื่องจากมีเปอร์เซ็นการรอดและเจริญเติบโตสูงกว่า ส่วนในช่วงระหว่างรอฤดูฝนจึงนำกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่ามาจัดก่อน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและให้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างมวลชนและขยายเครือข่ายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นตัวดึงดูด

หมายเหตุ : กรีน อีเว้นท์ หมายถึง กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นองค์กรประเภทกิจการเพื่อสังคม (SE) เป็นกลุ่มจัดงานการกุศล ที่มุ่งเน้นด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมนี้ สมทบเข้าโครงการกองทุนสีเขียว เพื่อสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมอนุรักษ์ให้แก่เด็กและเยาวชน

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559

06.40 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า (อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) , รถออก 07.10 น

– เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ (รถแอร์)

– สตาฟเก็บรวบรวมบัตรประชาชนสมาชิกบนรถ เพื่อนำไปตีตั๋วรถไฟ

09.10 น (โดยประมาณ) แวะไหว้พระ วัดถ้ำเสือ 20 นาที

10.20 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ลงจากรถบัส รถบัสจะปล่อยลงสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อรอขึ้นรถไฟ แล้วรถบัสจะไปดักรอที่ถ้ำกระแซ

– ให้เวลาเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว และถ่ายรูป 20 นาที

– ขึ้นรถไฟจากสถานีสะพานแควใหญ่ไปสถานีถ้ำกระแซ, รถไฟขบวนที่ 485 ออกจากสถานีสะพานแควใหญ่ 10.44 น

– ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าสองข้างทาง ระหว่างการเดินทางบนรถไฟ รถไฟจะวิ่งผ่านโค้งมรณะ เลียบไปตามแม่น้ำแคว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาทีถึงสถานีถ้ำกระแซ

11.55 น (โดยประมาณ) เมื่อถึงสถานีถ้ำกระแซแล้วให้สมาชิกลงจากรถไฟ รถบัสจะมาจอดรอรับที่สถานีรถไฟถ้ำกระแซ

– ให้เวลาเยี่ยมชมถ้ำกระแซ และทางรถไฟสายมรณะ 20 นาที, ขึ้นรถบัส

12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น เดินทางไปอุทยานปราสาทเมืองสิงห์

– เยี่ยมชมอุทยานปราสาทเมืองสิงห์ 30 นาที

– ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

– ขึ้นรถ ออกเดินทางไปยังน้ำตกไทรโยคน้อย

14.50 น (โดยประมาณ) ถึงน้ำตกไทรโยคน้อย

– กิจกรรมเสริม เก็บขยะสถานที่ท่องเที่ยว

– หากเมล็ดพันธุ์เหลือให้เอาไปยิงปลูกป่า บริเวณเหนือน้ำตกด้านบนเขตอุทยาน (เป็นป่าบนพื้นที่ทับซ้อนระหว่างการรถไฟ อุทยาน และที่ดิน สปก. ของชาวบ้าน)

– เดินป่าระยะสั้นประมาณ 300 เมตร เข้าไปดูวังบาดาล (ต้นน้ำน้ำตกไทรโยคน้อย)

16.20 น ขึ้นรถ แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารเย็น 20 นาที เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ถึงกรุงเทพฯประมาณ 19.10 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

 

รับสมัคร 50 คน

ค่าสมัครคนละ 520 บาท

สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

(1) รถปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ

(2) อาหารกลางวันและน้ำดื่ม

(3) วัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ หนังสติ๊ก และกระสุนเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า (สำหรับกระสุนเมล็ดพันธุ์ ผู้จัดเตรียมให้ สมาชิกไม่ต้องเอามา เพราะถ้าสมาชิกเอามาร่วมแล้วไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าประจำถิ่น อาจจะผิดหลักการ ส่วนหนังสติ๊กถ้ามีของส่วนตัวก็สามารถนำมาร่วมได้)

(4) เอกสารประกอบการเรียนรู้ (โบรชัวร์)

(5) สตาฟและวิทยากร

(6) ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

1. สมัครโดยส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) www.facebook.com/GreenEventsThailand

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

- ชื่อกิจกรรม (นั่งรถไฟปลูกป่า)

- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล

- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

- อาหารที่แพ้ หรือรับประทานเจ มังสวิรัติ ฮาลาล ฯลฯ (ถ้ามี)

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลาโอนเงินให้ท่านได้ยืนยันตน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/1613899425594373 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

 

ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box www.facebook.com/GreenEventsThailand

ว่าที่ร้อยเอก สราวุฒิ  สารคำ 

 

ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1613899425594373

 

กรีน อีเว้นท์  Green Event

ค่าใช้จ่าย : 520 บาท