ประกาศรับสมัครจาก อาสาสมาคมบัณฑิตตาบอดไทย
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยจะจัดกิจกรรมพาคนตาบอดเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งทางสมาคมขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพาคนตาบอดเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวันและเวลาดังกล่าว

หากท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่ 0858485508 คุณเดย์ หรือ LINE ID : 0858485508

ค่าใช้จ่าย : -