โครงการ “ฝึกอบรมการสร้างบ้านดินสู้ภาวะวิกฤต ๒ สูตรดิน
ท่านสมัครมาเรียนสถานที่เดียว ครั้งเดียว ได้ความรู้การสร้างบ้านดินด้วยตนเอง ๒ สูตรดิน
มีที่เดียวในประเทศไทย(สูตรดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียว และ สูตรดินลูกรังทนน้ำท่วม)
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ สถานที่จัดฝึกอบรม }
สวนรอยยิ้มของพ่อ 272 บ้านคลองทราย หมู่ 8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง รอยยิ้มบ้านดิน)
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ ท่านมาเรียนอะไรบ้าง ? คุ้มไหมกับการสละเวลา และค่าลงทะเบียน }
๒ สูตรดิน คือ เราจะสอนท่านทั้งสูตรดินในครั้งเดียวที่มาเรียนครับ ได้แก่
1.สูตรดินเหนียว หรือ ดินร่วนปนทราย
2.สูตรดินลูกรัง (ดินมีเม็ดกรวดผสม ๕๐% ขึ้นไป)
เรียนทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับดิน เริ่มจาก…ขั้นตอน
๑.การเช็คดิน … ดูว่าดินแบบนี้ทำบ้านได้ไหม ใช้สูตรอะไรจึงเหมาะสม
๒.สูตรผสมทั้ง สูตรดิน
๓.การทำอิฐดินดิบทั้ง ๒ สูตรดิน
๔.การนำอิฐดินที่แห้งแล้วมาก่อกำแพงบ้าน รวมถึงการเรียนรู้อีก ๕ เทคนิคในการทำกำแพงดิน
๕.การฉาบกำแพงดิน การทำระบบไฟฟ้า ประปา บนผนังดิน
๖.การทำสีเคลือบผนังดิน
๗.การทำโครงสร้างรับน้ำหนักผนังดิน รากฐาน
๘.การป้องกันความชื้น ปลวก แมลง ต่างๆ ที่จะมาทำให้ผนังดินเสียหาย
๙.โครงสร้างหลังคา การยึดเกาะกำแพงดินเมื่อไม่มีเสา
๑๐.การติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง
๑๑.หลักการทำเฟอร์นิเจอร์ดิน
๑๒.การตกแต่ง ปั้นภาพนูนต่ำ การเพ้นท์รูปภาพ บนผนังดิน
๑๓.พื้นของบ้านดิน หลังคาดินที่ควรจะเป็นและถาวร
๑๔.และอีกหลายเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับบ้านดิน
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ ค่าเรียนคิดยังไง }
– พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ไม่คิดค่าอบรม ขอถวายความรู้ แต่ท่านต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยเช่นกัน
– เด็กอายุไม่เกิน ๑๓ ปี (ต้องกรอกใบสมัครด้วย) ไม่คิดค่าเรียน…แล้วแต่จะสนับสนุนเป็นค่าอาหาร
– นักเรียน (มีอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไป) นิสิต นักศึกษา (ไม่เกิน ป.ตรี แสดงบัตรด้วย) ท่านละ 800 บาท
(ต้องถ่ายรูปบัตร นร./นศ./นิสิต แนบมาพร้อมกับการส่งหลักฐานการโอนเงิน)
– ผู้ใหญ่เรียนจบป.ตรีแล้ว ท่านละ 1,500 บาท
– ผู้ติดตามมาด้วยแต่ไม่เรียน เราถือเป็นผู้เรียนด้วยนะครับ ต้องจ่าย 1,500 บาทเช่นกัน
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ ขั้นตอนการเรียนรู้ }
1. ฟังบรรยายองค์ความรู้การสร้างบ้านดิน
– แนวคิดการออกแบบบ้านดินที่สมดุลกับธรรมชาติ และการคำนวณราคาเปรียบเทียบราคาความคงทนแข็งแรง อายุการใช้งาน ข้อดีข้อด้อยของบ้านดินทั้ง ๒
สูตรดิน ๖ เทคนิควิธี การทำผนังดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสร้างบ้านของตัวเองในอนาคต
– ชมภาพตัวอย่างบ้านดินในประเทศไทยและต่างประเทศ
– รู้วิธีการวิเคราะห์ดิน ทดสอบดิน ที่จะนำมาสร้างบ้าน
– เรียนรู้การสร้างบ้านดินเทคนิคต่างๆ ๖ เทคนิควิธีการทำผนังดิน
– การวางวงกบประตู/หน้าต่าง/ระบบไฟฟ้า/ประปา
– ขั้นตอนการสร้างและออกแบบบ้านดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงความเย็นสบาย
– งบประมาณการก่อสร้างบ้านดิน
2. ขั้นลงแรงลงมือฝึกปฏิบัติสร้างบ้านดินด้วยตนเอง
– สัมผัสดินลูกรังที่เหมาะสมกับการทำบ้านดิน (สูตรดินลูกรัง) ส่วนผสมความแข็งแรง และสูตรดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย วิธีการ ส่วนผสมต่างๆ ข้อดี ข้อด้อย
– ผสมดินย่ำดิน (๒ สูตรดิน) เพื่อทำอิฐดินดิบ ความเหนื่อย การแห้งของอิฐดินดิบ
– การทดสอบความแข็งแรงของอิฐดินดิบ
– การทำผนังดินทั้ง ๒ สูตรดิน
– การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน
– การฉาบผนังดินแบบต่างๆ
– ศิลปะนูนต่ำบนผนัง การปั้นภาพกับผนังดิน
– การทำสีดิน
3. ชมตัวอย่างบ้านดินที่ใช้อาศัยอยู่ได้จริงๆ
4. แลกเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ วิถีพอเพียง แบบมีส่วนร่วม
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ เราจัดเตรียมอะไรไว้ให้ท่านบ้าง? }
๑. อาหาร 4 มื้อ พร้อมน้ำดื่มสมุนไพร ตลอดเวลาการฝึกอบรม (วันละ 2 มื้อ)
๒. ได้ความรู้การสร้างบ้านดินทุกขั้นตอน
๓. ทีพักนอนเต้นท์ ในสวนรอยยิ้มบองพ่อ (ฟรี มีเต้นท์ เครื่องนอนให้ นำมาเองก็ดีมาก) / มีรีสอร์ทห่าง 1 กม.(จ่ายเอง)
๔. ใบประกาศผ่านการฝึกอบรม
๕. นำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ เล่นน้ำอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ฯลฯ
๖. ได้รู้จัก เรียนรู้ เหนื่อยกาย…สุขใจ กับการลงแรง
๗. ได้รู้จักเพื่อนร่วมเรียนรู้ ที่มาจากหลายสาขาอาชีพ
๘. ได้ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสกับวิถีการพึ่งตนเอง ด้วยแนวคิดตามหลักความพอเพียงและแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับวิถีพอเพียงของคนบ้านตัวเป็นๆ
๙. ได้มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
๑๐.ได้แรงบันดาลใจ…จากใจ…โครงการของรอยยิ้มบ้านดิน
๑๑.พอกหน้า-แช่มือ แช่เท้า ด้วยสมุนไพรธรรมชาติฟรี
๑๒.สิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย ให้คำปรึกษาตลอดไป
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ สิ่งที่ควรนำไปด้วย }
– ตัวอย่างดินในพื้นที่ (ดินแห้ง) ที่ท่านคิดว่าจะนำมาสร้างบ้าน ประมาณ ๒ ขีด นำมาทดสอบสภาพดิน
– ชุดอาบน้ำส่วนตัว ของใช้ส่วนตัว แปรง ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว
– เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ) ถุงมือยาง (คนกลัวสีเล็บลอก)
– ชุดเสื้อผ้าที่ให้เปื้อนดินได้ ๒ วัน (งานบ้านดินค่อนข้างเปื้อนมาก)
– ไฟฉาย (คนหมดไฟ)
– ร่ม เสื้อกันฝน (เจ้าสาวที่กลัวฝน) เสื้อกันหนาว (คนขี้หนาว)
– รองเท้าสวมสบาย (แนะนำรองเท้าแตะ)
– ครีมกันแดด ยากันยุง (ยี่ห้อส่วนตัว)
– ยารักษาโรคประจำตัว
– กล้องถ่ายรูป (บันทึกภาพความทรงจำ)
– เต้นท์ ถุงนอน (หากชอบความเป็นส่วนตัว) เรามีเต้นท์ให้ สำหรับท่านที่ไม่มี
– จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย … พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ กำหนดการกิจกรรมฝึกอบรม }
วันแรกของการฝึกอบรม
09.00 น. พบกัน เห็นพื้นที่ รู้จักกัน ทำความเข้าใจกิจกรรม
10.00 น. ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับบ้านดิน ทำความเข้าใจเรื่องบ้านดิน เรียนรู้เทคนิค การดูดิน การทำรากฐาน การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน การติดตั้งวงกบบ้านดิน หลัก
การทำหลังคาบ้านดิน การป้องกันปลวก แก้ไขปัญหาต่างๆ
12.00 น. อาหารกลางวัน (มื้อที่ ๑) ผ่อนพักตระหนักรู้
13.30 น. เรียนรู้เทคนิค+ปฏิบัติจริง การทำก้อนดินดิบ การก่อ การฉาบผนังดิน
16.30 น. พักใจ ชมธรรมชาติ เดินทางเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ เล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
18.30 น. อาหารเย็น (มื้อที่ ๒)
19.30 น. กิจกรรมภาคกลางคืนร่วมกัน พอกหน้า -แช่มือ แช่เท้า ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ แลกเปลี่ยนแนวคิดการพึ่งตนเอง (เช่น เทคนิคบ้านดิน ปุ๋ยชีวภาพ มุม
มองการอยู่อย่างพอเพียง ฯลฯ) หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒ ของการฝึกอบรม
06.30 น. ตื่นเช้าๆ เพื่อสุขภาพที่สดชื่น
07.30 น. อาหารเช้า (มื้อที่ ๓)
09.00 น. เรียนรู้เทคนิค+ปฏิบัติจริง การผสมสูตรดินลูกรัง
12.00 น. อาหารกลางวัน (มื้อที่ ๔)
13.00 น. การทำสีดินบ้านดิน เทคนิคต่างๆและสรุปกิจกรรมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด
15.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
รายละเอียดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ การเดินทางมารอยยิ้มบ้านดิน }
ท่านสามารถเดินทางมาเข้าที่พักค้างคืนก่อนวันเริ่มกิจกรรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด ให้สอบถามเพิ่มเติม 085-4805595, 086-4125311

รถทัวร์โดยสารประจำทาง (ลง บขส.สระแก้ว)
บ.ขนส่ง จำกัด 02-1344099 โรงเกลือ – อรัญฯ – สระแก้ว – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บ.ขนส่ง จำกัด 037-231262 โรงเกลือ – อรัญฯ – สระแก้ว – ปราจีน – นครนายก – องครักษ์ – หมอชิต
บ.แอร์อรัญพัฒนา สนง.กทม. 0-2269-6999, 0-2512-3755 สนง.อรัญฯ 0-3722-3238

รถตู้ปรับอากาศมีหลายสายมาก

ส่วนท่านที่อยากได้บรรยากาศบนรถไฟของรัฐบาล มี 2 รอบ ออกจากหัวลำโพง คือ
๐๕.๕๐ น. และ ๑๒.๕๐ น. ต้องมาก่อนวันกิจกรรม ๑ วัน ให้มารอบ ๑๒.๕๐ น. ถึง สถานีสระแก้ว ประมาณ ๑๗.๓๐ น.

ไม่ว่าท่านจะเดินทางมาโดย…
**รถตู้ปรับอากาศ ให้ลงหน้าบิ๊กC สระแก้ว หรือ
**รถบัสประจำทาง ให้ลง บขส.สระแก้ว หรือ
**รถไฟ ให้ลงสถานีรถไฟสระแก้ว (รถไฟให้มารอบ ๑๒.๕๐ น. ถึง สถานีสระแก้ว ประมาณ ๑๗.๓๐ น.)
=>เรามีบริการออกไปรับ – ส่งท่าน จากจุดต่างๆ ในตัวเมือง มายังศูนย์เรียนรู้
คิดค่าบริการ(วันมาไปรับ-วันกลับไปส่ง)ท่านละ 500 บาท(จากจุดรับทั้งหมด 70 กิโลเมตร ไป-กลับ)
หรือจะเหมาเข้าไปเอง มอร์เตอร์ไซค์ 250-350 บาท, ตุ๊กตุก 350-450 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับเค้าเรียกและช่วงเวลา)
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

#เดินทางโดยรถส่วนตัว
เมื่อถึง อ.เมืองสระแก้ว แล้ว ให้เดินทางมาตามถนนสาย 3462 เข้าเขต บ้านคลองน้ำเขียว หรือ บ้านปางสีดาพอถึงทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา (ไม่
ต้องเข้าไปนะครับ) แต่ให้ขับรถตรงมาตามถนนประมาณ 12 กิโลเมตร จะผ่าน หมู่บ้านท่ากะบาก ถึง หมู่บ้านคลองทราย ให้ขับเลยออกจากหมู่บ้านคลองทราย
มาประมาณ ๕๐๐ เมตร ด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายดินโค้งๆ มีรูปปั้นสิงห์โตอยู่บนป้าน ให้เลี้ยวเข้ามาเลยครับ (มีแผนที่ซ้ายมือท่าน ทุกหน้าเว็บไซต์) มาไม่ถูกให้
โทร. 085-4805595 086-4123511

พิกัด : 13.943577,102.273561
Map Google : รอยยิ้มบ้านดิน Royyim HomeStay
<:::::::::::::::::::::::::::::::>


{ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม }

1. ผู้ร่วมกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้กด LikePage ::: รอยยิ้มบ้านดิน
https://web.facebook.com/royyim2009 ด้วย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน คลิ๊กที่ใบสมัครกิจกรรม

ใบสมัครคลิ๊กที่นี่เลย...

(เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)

3.ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับใดๆ ทั้งสิ้น ให้โอนเงินค่าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนได้เลย

4. โอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที เพื่อยืนยันสิทธิ์ให้เร็วที่สุด(---ช้าอาจเต็มก่อนนะ !!! )
##ให้โอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรม
ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8
• ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3

5. โอนเงินแล้วต้องรีบแจ้งให้ด่วน (ถ้าอาสาเต็มแล้ว...คืนเงินให้เต็มจำนวน) มาหลายคน...ให้รวมเงินโอนมาทีเดียวได้
@ ภาพถ่าย/สำเนา หลักฐานการโอนเงิน
>>แจ้งข้อมูลตามที่กรอกในใบสมัคร
@ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น)
@ เบอร์โทรศัพท์/มือถือ...
@ ชื่อธนาคารที่โอน...จำนวนเงินโอน...
@ วัน...เวลาโอน...
@ ชื่อกิจกรรม/โครงการ...
@ วันที่ทำกิจกรรม/โครงการ...

#แจ้งหลักฐานการโอนเงิน เลือก1ช่องทางจาก 3 ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@Gmail.com (อาจตอบรับได้ช้ากว่า)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่เพจ : รอยยิ้มบ้านดิน
@ ส่งผ่าน Line ID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ)
#แล้วรอการตอบกลับจากผู้จัดโครงการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ข้อมูลเพิ่มเติม - ผู้จัดกิจกรรม}
ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม/วิทยากร
--- นายเดชา ฤทธิ์แดง ---
>>โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน
>>โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
เบอร์ติดต่อ 086-4125311
Instagram : Royyimbaandin
Youtube : รอยยิ้มบ้านดิน Royyimbaandin
LineID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ)
FB : มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง
เพจ FB : รอยยิ้มบ้านดิน
เพจ FB : สวนรอยยิ้มบ้านดิน
e-mail : Royyimbaandin@Gmail.com
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyim2009/events
....................................................

::::: ประมวลอัลบั้มภาพกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
https://web.facebook.com/pg/royyim2009/photos/?tab=albums
....................................................

::::: VDO กิจกรรมบน Youtube :::::
Youtube ช่อง : รอยยิ้มบ้านดิน
https://www.youtube.com/channel/UCNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g/videos?view_as=subscriber
Youtube ช่อง : SmileHomeSchool
https://www.youtube.com/channel/UCEvIFxjjvkOrtI-EZSScmMg/videos?view_as=subscriber
....................................................

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::
มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyim2009
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
....................................................

ค่าใช้จ่าย : นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ไม่เกิน ป.ตรี แสดงบัตรด้วย) ท่านละ 800 บาท - ผู้ใหญ่เรียนจบป.ตรีแล้ว ท่านละ 1,500 บาท - ผู้ติดตามมาด้วยแต่ไม่เรียน เราถือเป็นผู้เรียนด้วยนะครับ ต้องจ่าย 1,500 บาทเช่นกัน