**ขอความกรุณาห้ามสมัครเล่นๆ แล้วไม่มาร่วมงาน**

อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561

13:00 – 13:30 บรรยายที่มากิจกรรม แรงบันดาลใจ และเป้าหมายกิจกรรม

13:31 – 15:40 ร่วมกันทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดเด็กเดิน

15:41 – 15:55 ออกกำลังกายด้วยยางยืดพร้อมกัน อย่างมีความสุข

15:56 – 16:00 ปิดกิจกรรม ช่วยกันเก็บเสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ

สถานที่จัดกิจกรรม

โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  กทม. (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ทางเข้าสวนรถไฟ  ข้างสำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อยู่ตรงข้ามห้าง Central ลาดพร้าว ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต ถนนทางเข้าสวนรถไฟ เข้าซอยปั้มน้ำมัน ปตท. สามารถจอดรถยนต์ได้ที่ สวนรถไฟ 20 บาท (ค่าบำรุงสถานที่) ยางยืดผู้จัดจะนำไปตรวจสอบความถูกต้อง และนำไปมอบให้ 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รอบชุมชนบางกระเจ้า

ความเป็นมากลุ่ม ยางยืดเปลี่ยนชีวิต

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต เป็นกลุ่มอาสาอิสระที่ไม่ได้รับเงินทุน เงินบริจาค รวมถึงสิ่งของบริจาคใดๆ กลุ่มดำเนินกิจกรรมทุกเดือนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ กทม. เดือนละ 1 ครั้ง และแจกยางยืดหรือสิ่งประดิษฐ์เฉลี่ย 200 ชิ้น /เดือน ให้กับบุคคลเป้าหมายต่างๆ ที่หลากหลาย จากผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครเมื่อคราวประสบอุทกภัยปลายปี 2554 เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นผู้ให้ด้วยการทำงานอาสา “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2556 จากผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ผันตนเองมาเป็นผู้จัดกิจกรรม เพียงเพราะเห็นความสุขมากมายจากการเป็นผู้จัดกิจกรรมจิตอาสาท่านหนึ่ง จึงพยายามคิดทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบอื่นๆ ที่ยังไม่มีใครทำ จึงได้ศึกษา ทดลองทำอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ยางยืดแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการการกายภาพบำบัด และทดลองแจกใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีก่อน ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีมากจากผู้ใช้งาน ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ยางยืด 5 ประเภท  53 รูปแบบ การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว จากเงินเดือนของตนเองทั้งหมด สถานที่ที่เคยแจกจ่ายด้วยตนเองมีมากมายกล่าวไม่หมด รวมทั้งสิ้นยางยืดที่แจกไป  14,507 ชิ้น ยางยืดนี้มีผู้ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำง่าย ราคาไม่แพง แต่มีประโยชน์มาก การทำยางยืดไปแจกแต่ละครั้งจึงไม่เคยเพียงพอต่อผู้ที่ต้องการ

กิจกรรมครั้งที่ 50 เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับรายการคนมันส์พันธุ์อาสา ช่องไทยรัฐทีวี32 ที่มีการจัดกิจกรรม คนRUNพันธุ์อาสา ซึ่งเป็นงานวิ่งการกุศลและการทำงานจิตอาสาพัฒนาชุนชนบางกระเจ้า จากการปรึกษากับทีมงานเบื้องต้นจะมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 6 แห่ง (รพ.สต.บางกระเจ้า รพ.สต.บางกอบัว รพ.สต.บางน้ำผึ้ง รพ.สต.บางกระสอบ รพ.สต.ทรงคะนอง และรพ.สต.บางพึง) มาขอรับบริจาคยางยืดเพื่อมอบให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากรอบชุมชนคุ้งบางกระเจ้ามีผู้ป่วยและผู้สูงวัยจำนวนมาก การทำยางยืดในวันงานหลังกิจกรรมวิ่งวันอาทิตย์ 29 ตุลาคม 2561 อาจจะไม่สามารถทำได้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการรวมตัวอาสาสมัครจิตอาสาที่สวนโมกข์ กทม. วันอาทิตย์ที่ 21 ตค. 2561 เพื่อร่วมกันทำยางยืดลูกโซ่ครั้งใหญ่ก่อนวันงานวิ่ง เพราะมีความต้องการจำนวนมากกว่า 200 ชิ้น การทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืดนี้ได้มีการคิด ทำ และแจกโดยส่วนตัว จากเงินเดือนของตนเองทั้งหมด สถานที่ที่เคยแจกจ่ายด้วยตนเองมีมากมายดังนี้

1) โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รพ.นพรัตนราชธานี รพ.ทหารผ่านศึก รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ชลบุรี รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ รพ.พนัสนิคม รพ.สงฆ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจะเกร็ง โรงพยาบาลแหลมฉบัง (อ่าวอุดม) โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลเกาะสีชัง โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลชะอำ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย รพ.สต.บ้านคีรีวง โรงพยาบาลหนองแค โรงพยาบาลกระบี่

2) สถานสงเคราะห์ ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค บ้านบางละมุง บ้านวาสนะเวศน์ บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ บ้านปทุมธานี บ้านจันทบุรี บ้านบางแค 2 บ้านเฉลิมราชกุมารี (นครปฐม) บ้านวัยทองนิเวศน์ (อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) บ้านนครปฐม บ้านเขาบ่อแก้ว (นครสวรรค์) บ้านบางเขน และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์  และสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง

3) สถานที่อื่นๆ ได้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (เชียงใหม่) โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) โรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นพรัตน์วชิระ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีราชา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบัง ชมรมผู้สูงอายุอบต.เกาะขนุนสวนสาธารณะ วัดในจังหวัดชลบุรี และสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ  ศูนย์ส่งเสริมฯ ออทิสติกจังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 นครปฐม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่พัทยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชลบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี  โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ชุมชนตลาดน้ำบางนกแขวก ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ชุมชนการเคหะแหลมฉบัง งานประชุมสมัชชาคนตาบอดแห่งประเทศไทย สวนสัตว์ดุสิต ชุมชนตลาดน้ำอัมพวา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองตำลึง ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านบึง ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 1 ตลาด 100 ปีสามชุก ชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอพนัสนิคม ฯลฯ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 1) ได้ทำบุญด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย 2) ได้เรียนรู้ เทคนิคการทำสิ่งประดิษฐ์ ยางยืด 3) ได้เพื่อนอาสาใหม่ที่มีแนวคิดทำความดี 4) ได้ใช้เวลาว่าง 3 ชม. ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง 5) ได้มาทดลองเล่น ทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์  53 แบบ (แบบล่าสุดเกี่ยวกับการบริหารอาการนิ้วล็อค) ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนในโลก   สวัสดิการ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี แถมใจดีแจกยางยืดให้ด้วย กิจกรรมฟรี แถมของกลับ หายากยิ่งครับในยุคนี้ เคยไปบอกใครๆ เขาว่ามีด้วยหรือ ? บางคนอาจเข้าใจว่าเป็นโครงการที่ขอเงินจากหน่วยงาน หรือทุนงานวิจัย ใช่ไหม ตอบว่าไม่ใช่เลย ทุนมาจาก 1 การจ่ายล่วงหน้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ซื้อสิ่งประดิษฐ์ยางยืดหน้างานกิจกรรมครั้งก่อน 2 เงินที่หน่วยงานเชิญไปสอน CSR

โทร.มาที่เบอร์ 0819298454 ดร.เมธี  ธรรมวัฒนา แจ้งชื่อ สกุล อายุ

ค่าใช้จ่าย : 0