มูลนิธิสุขภาพไทย และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ร่วมมือกันทำงานด้านจิตอาสาสร้างสุขให้เด็ก โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 โดยมุ่งหวังให้จิตอาสามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมให้เด็กในบ้านราชวิถี ซึ่งเป็นเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น
ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสุขภาพไทยจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นอาสาสร้างสุขให้ “เด็ก” ซึ่งในขณะนี้มีกิจกรรมที่ต้องการจิตอาสา 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ (1)อาสาสอนหนังสือเด็กระดับอนุบาล-ม.3 และ (2)กิจกรรมทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็ก ตามรายละเอียดด้านล่าง.

1.อาสาสอนหนังสือเด็ก ระดับอนุบาล- มัธยมปีที่ 3

  ลักษณะกิจกรรม : สอนหนังสือทั่วไป และทำกิจกรรมกลุ่มกับเด็ก ในระดับชั้นอนุบาล – ม.3
  วันที่ทำกิจกรรม : วันที่ 16-18 ธ.ค 2558
  เวลาทำกิจกรรม : 08.30 – 16.00 น.

  รับอาสา : 60 คน ( วันละ 20 คน )

หมายเหตุ : หากอาสาฯท่านใดมีเวลาว่างเพียง 1 หรือ 2 วัน ไม่สามารถมาทำกิจกรรมติดต่อกันทั้ง 3 วันได้ ท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยเลือกวันที่ท่านว่างได้ค่ะ

ดาวน์โหลดใบสมัคร อาสาสอนหนังสือเด็ก คลิก..ที่นี่

2.อาสาทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็ก (อาคารกุสุมาลย์)

  ลักษณะกิจกรรม : ทำความสะอาดภายในอาคาร ตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆอาคาร
  วันที่ทำกิจกรรม : วันที่ 20 ธ.ค 2558
เวลาทำกิจกรรม : 08.30 – 12.00 น.

   รับอาสา : 30 คน

..การเตรียมตัวของอาสาสมัคร..
1. เข้าร่วมกิจกรรมให้ตรงตามวันเวลาที่นัดหมาย ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงราชวิถีในเวลา 8.30 น.
2. กรณีกิจกรรมทำความสะอาดควรใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมในการทำความสะอาด ไม่ควรใส่กระโปรง และแนะนำให้เตรียมชุดมาเปลี่ยนด้วยก็จะเป็นการดี
3. อาสาเตรียมใจตนเพื่อมาทำความดีเพื่อเด็กๆ และไม่พูดจาหยาบคาย ไม่หยอกล้อกันเสียงดังในระหว่างทำกิจกรรม
4. ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปเด็กๆ เนื่องจากต้องเคารพในสิทธิเด็ก แต่หากจำเป็นต้องถ่ายรูปการทำกิจกรรมควรให้เจ้าหน้าที่ช่วยถ่ายรูปให้เพื่อ ป้องกันไม่ให้เห็นหน้าเด็ก

แผนที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี คลิก..ที่นี่

สอบถาม มูลนิธิสุขภาพไทย โทร.0-2589-4243 , 0-2591-8092
อีเมล์ thaihof@gmail.com

ดำเนินงานโดย    มูลนิธิสุขภาพไทย สหทัยมูลนิธิ เครือข่ายพุทธิกา
สนับสนุนโดย      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)