ขอเชิญจิตอาสา สมัครเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ตามความถนัดและสิ่งที่คุณสนใจ
ไม่มีข้อจำกัด
เพื่อบันทึกในทำเนียบจิตอาสา เมื่อถึงเวลาและโอกาสาของคุณมาถึง คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงศักยภาพ
เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน ด้วยสองมือของเหล่าจิตอาสา

#กลุ่มจิตอาสาพุทธะ

 

หวังว่าความถนัดของคุณและสิ่งที่คุณกำลังสนใจอยู่จะช่วยให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ในอนาคต

ขอบคุณที่ร่วมเปลี่ยนแปลงและรักษาสังคมให้น่าอยู่ต่อไป
แล้วพบกัน…เมื่อสังคมต้องการคุณ

#จิตอาสาพุทธะ

กดสมัครตามลิงค์นี้ >> https://bit.ly/2mkgmsb

ค่าใช้จ่าย : 0