กิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเล (ปล่อยเต่า ดำน้ำ เก็บขยะ)
5-6 มีนาคม 2559
ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการพาคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปมีส่วนรวมและบทบาทในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลร่วมกับกองทัพเรือ
หมายเหตุ : กรีน อีเว้นท์ หมายถึง กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ เป็นองค์กรประเภท กิจการเพื่อสังคม (SE) โดยจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนไปช่วยเหลือสังคม งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ผู้จัดเครือเดียวกัน) เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าเดินทางทีมงาน ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน เตรียมงาน ค่าจัดซื้อกล้าไม้ วัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำค่าอาหารเลี้ยงสมาชิก เป็นต้น

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
06.40 น นัดรวมพลสมาชิกที่ ปตท.สนามเป้า เขตพญาไท (อยู่ข้าง ททบ.5 ใกล้อนุสาวรีย์ชัยฯ มีแผนที่ให้ดูในห้องกิจกรรม)

http://www.volunteerspirit.org/files/u15359/mapPTT.jpg

07.15 น ออกเดินทาง
10.30 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงกองเรือยุทธการ
– แวะเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรกรีนฤเบศ (ชาวต่างชาติห้ามขึ้นชมเรือรบ เป็นกฏระเบียบของ ทร. ให้อยู่รอด้านล่าง)
11.30 น ขึ้นรถ เดินทางไปยังหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)
– เข้าที่พัก รวมพล กล่าวต้อนรับ แนะนำตัว รับฟังคำชี้แจง
12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น ขึ้นรถ เดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
– เข้าอาคารจัดแสดง รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยนายทหารเรือ
– เยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าทะเล
– ทำความสะอาดขัดบ่อเต่า ปล่อยเต่าทะเล
– เก็บขยะชายหาด บริเวณหาดเทียนทะเล
– เดินศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ สวนป่าชายเลน สอ.รฝ.
16.00 น ขึ้นรถ เดินทางกลับที่พัก
17.00 น รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30 น กิจกรรมสันทนาการ สานสัมพันธ์หมู่คณะ
20.30 น มีทติ้งหลังเลิกกิจกรรม
21.30 น แยกย้ายเข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559
07.00 น ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว
07.30 น รับประทานอาหารเช้า
08.00 น เก็บสัมภาระ ขึ้นรถ เดินทางไปช่องแสมสาร
08.30 น (โดยประมาณ) ถึงท่าเรือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ลงเรือข้ามฟากไปเกาะแสมสาร
09.00 น (โดยประมาณ) ถึงเกาะแสมสาร
– ปั่นจักรยานรอบเกาะ เก็บขยะตามชายหาด (จักรยานใช้ฟรีบนเกาะ มีจำนวนจำกัด)
10.00 น รับอุปกรณ์ดำน้ำและชูชีพ
– ฟังการบรรยายจากครูฝึกหน่วยซีล เกี่ยวกับวิธีการสวมใส่อุปกรณ์ดำน้ำและวิธีการดำน้ำตื้น (Snorkeling)
– ทดสอบดำน้ำบริเวณชายฝั่ง
12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น รวมพล ลงเรือออกไปดำน้ำกลางทะเล
– ดำน้ำดูปลาและปะการัง
– นั่งเรือกลับเข้าฝั่ง
– อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า
16.00 น รวมพล ลงเรือข้ามฟากกลับออกจากเกาะแสมสาร
16.30 น ขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ถึงกรุงเทพประมาณ 21.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

รับไม่เกิน 50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 7 ขวบ – 60 ปี (หรือเกิน 60 ปีที่สุขภาพยังแข็งแรง) ไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น (เป็นการดำน้ำตื้นโดยใช้ชูชีพสามารถลอยตัวผิวน้ำได้โดยไม่ต้องว่ายน้ำ)

ค่าสมัครคนละ 1,350 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถบัสไป-กลับ
(2) อาหารและน้ำดื่ม มื้อหลัก 4 มื้อ และสวัสดิการอาหารทะเลปิ้งย่างตอนกลางคืน รวมน้ำอัดลม ไม่มีแอลกอฮอล์
(3) ค่าที่พัก (ห้องแอร์ นอนรวมเป็นห้องๆ แยกชาย-หญิง)
(4) ค่าดำน้ำ (รวมเรือและอุปกรณ์ดำน้ำแบบ Snorkeling )
(5) สตาฟ จนท. ทหารเรือคอยดูแล
(6) เอกสารประกอบการเรียนรู้
(7) ค่าสมทบทุนกองทัพเรือ
งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งสมทบกองทุนจัดกิจกรรมของชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และอีกส่วนหนึ่งบริจาคให้ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ขั้นตอน/วิธีการสมัคร

1. ส่งข้อมมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) www.facebook.com/GreenEventsThailand

http://image.free.in.th/v/2013/iy/160111052928.png

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ชื่อกิจกรรม (อนุรักษ์เต่าทะเล)
- ชื่อ-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- อาหารที่แพ้ หรือรับประทานเจ มังสวิรัติ ฮาลาล ฯลฯ (ถ้ามี)
*สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับใบประกาศฯได้ฟรี โดยให้แจ้งมาในข้อมูลผู้สมัคร

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วให้รอรับการตอบกลับ เราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลาโอนเงินให้ท่านยืนยันตนใน 2-3 วัน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/142494429462202 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box www.facebook.com/GreenEventsThailand
ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ (โย) 084-526-6834

ห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/142494429462202

กรีน อีเว้นท์ www.facebook.com/GreenEventsThailand

ค่าใช้จ่าย : 1,350 บาท