คำบรรยาย รับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไปมาช่วยงานของยูนิเซฟที่งาน Good Society Expo – เทศกาลทำดีหวังผล ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 10 – 13 ต.ค. นี้

 

จุดมุ่งหมาย Good Society Expo – เทศกาลทำดีหวังผลจะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างวันที่ 10-13 ต.ค.มีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนผู้มาร่วมงานร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริม “การศึกษาของเด็กและเยาวชน” ที่บูธของยูนิเซฟ เพราะเราเชื่อว่า เด็กทุกคนควรได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

 

บทบาทของคุณ อาสาฯ จะช่วยงานที่บูธยูนิเซฟ เชิญชวนคนมาร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและประสบการณ์ตรงในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สภาพแวดล้อม นำรอยยิ้มพร้อมพลังอาสามาร่วมงานนี้กับยูนิเซฟ

สถานที่ เซ็นทรัลเวิลด์ งาน Good Society Expo โซนเซนทรัล คอร์ท บูธยูนิเซฟ โซน “โอกาส เอื้อ อนาคต”

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่  https://ajp6.app.link/e/uNvST2OARZ 

หลังจากลงทะเบียนเสร็จกรุณาอ่านอีเมลยืนยันที่คุณจะได้รับหลังการลงทะเบียนพร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร 

**อาสาสามารถเลือกลงช่วงเวลาที่สะดวกได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้**

ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่าย : 0