อาสาดำนา เรียนรู้วิถีความสุข
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562
สถานที่จัดกิจกรรม : สวนรอยยิ้มของพ่อ(รอยยิ้มบ้านดิน) ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ กิจกรรมเรียนรู้จิตอาสา }
=> อาสาดำนา นาดำ
=> เรียนรู้ วิธีการทำนาอินทรีย์ และวิถีแห่งความสุข
=> พักผ่อนเล่นอ่างเก็บน้ำ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม }
=> จิตใจพร้อมรับภารกิจจิตอาสา กินง่าย อยู่ง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
=> บัตรประชาชนตำรวจเรียกตรวจจะไม่ถูกปรับ(สำคัญมาก)
=> นำเอกสารมาให้เซ็นรับรองได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
=> เสื้อผ้าสบายๆ ควรกางเกงขาสั้น
=> ต้องมีชุดมาเปลี่ยนด้วยนะ เพราะเลอะแน่นอน
=> รองเท้าสวมใส่สบายๆ เปียกน้ำได้(แนะนำรองเท้าแตะยาง)
=> จัดกระเป๋าให้เบาน้อยที่สุด เพื่อความสะดวกการเดินทาง
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ การเดินทางและสมทบทุนร่วมกิจกรรม }
@ ๖๐๐ บาท (600 บาท) ต่อท่าน ไปกับรถที่จัดให้ (มีประกันอุบัติเหตุ)
@ 350 บาท (๓๕๐ บาท) ต่อท่าน ขับรถไปเอง (ไม่มีประกันอุบัติเหตุ)
==>กรณีท่านเป็นผู้ยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่คืนเงินในทุกกรณี แต่ให้ท่านหาคนแทนได้ (ต้องแจ้งชื่อคนแทน ก่อนถึงวันเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน )
==>กรณีโครงการยกเลิกจัด/เลื่อนกิจกรรม/ที่นั่งเต็มแล้ว แต่ท่านโอนมาแล้ว…โครงการคืนให้เต็มจำนวนที่โอนมา 100%

*** มีสวัสดิการให้ดังนี้ ***
=> รถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
=> ประกันอุบัติเหตุในประเทศ 100,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ท่าน
=> ผู้นำกิจกรรม/วิทยากรให้ความรู้ และสื่อองค์ความรู้
=> วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
=> อาหารกลางวัน+น้ำดื่มตลอดการทำกิจกรรม
=> มีไฟล์ใบประกาศให้ทุกท่านที่ต้องการให้แจ้งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ทาง Line ID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ) เท่านั้น
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ กำหนดการ }
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562
06.30-07.00 น. ลงทะเบียนรับอาสาขึ้นรถ ข้าง7-Eleven ปั้ม ปตท.สนามเป้า(ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าม รพ.พญาไท2)(ทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย)

07.00-10.30 น. ออกเดินทางสู่ สวนรอยยิ้มของพ่อ(รอยยิ้มบ้านดิน) ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(ผู้เดินทางไปเองพบกัน ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ(รอยยิ้มบ้านดิน) ไม่เกิน 10.30 น. ท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ ปตท.สนามเป้า)

10.30-11.30 น. ให้การต้อนรับ รู้จักสถานที่ ชี้แจงงานอาสา กิจกรรมสัมพันธ์

11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30-15.00 น. กิจกรรมอาสาดำนา เรียนรู้วิถีความสุข

15.00-15.30 น. สะท้อนสิ่งที่ได้รู้ ได้เห็น ได้ลงมือกระทำ พร้อมสรุปกิจกรรม

15.30-17.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก (เดินทางมาเองกลับก่อนได้เลย)

17.00-20.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ถึงอนุสาวรีย์โดยสวัสดิภาพปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
<:::::::::::::::::::::::::::::::>


{ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม }

1. ผู้ร่วมกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้กด LikePage ::: รอยยิ้มบ้านดิน
https://web.facebook.com/royyim2009 ด้วย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน

ใบสมัครคลิ๊กที่นี่เลย...

(เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)

3. โอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที (ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ)
##ให้โอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรม
ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8
• ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3

4. โอนเงินแล้วต้องรีบแจ้งให้ด่วน (ถ้าอาสาเต็มแล้ว...คืนเงินให้เต็มจำนวน) มาหลายคน...ให้รวมเงินโอนมาทีเดียวได้
@ ภาพถ่าย/สำเนา หลักฐานการโอนเงิน
>>แจ้งข้อมูลตามที่กรอกใบในสมัคร
@ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น)
@ เบอร์โทรศัพท์/มือถือ...
@ ชื่อธนาคารที่โอน...จำนวนเงินโอน...
@ วัน...เวลาโอน...
@ ชื่อกิจกรรม/โครงการ...
@ วันที่ทำกิจกรรม/โครงการ...

#แจ้งหลักฐานการโอนเงิน เลือก 1 ช่องทาง จาก 3 ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@gmail.com (อาจตอบรับได้ช้ากว่า)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่เพจ : รอยยิ้มบ้านดิน
@ ส่งผ่าน Line ID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ)
#แล้วรอการตอบกลับจากผู้จัดโครงการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

 

{ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม/วิทยากร
นายเดชา ฤทธิ์แดง
✔โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน
✔โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
☎ 085-4805595 Ais
☎ 086-4125311 True
🌍Line ID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ)
🔶Instagram : Royyimbaandin
🚩Youtube : Royyimbaandin
💗FB : มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง
🔴เพจ FB : รอยยิ้มบ้านดิน
🔵เพจ FB : สวนรอยยิ้มบ้านดิน
💌e-mail : Royyimbaandin@Gmail.com
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครในขณะนี้
https://web.facebook.com/royyim2009/events
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
อัลบั้มภาพกิจกรรมดูแลโดยรอยยิ้มบ้านดิน
https://web.facebook.com/pg/royyim2009/photos/?tab=albums
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
::::: ประมวล VDO กิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
ช่อง RoyyimBaanDin รอยยิ้มบ้านดิน
https://www.youtube.com/channel/UCNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g/videos?view_as=subscriber

ช่อง SmileHomeSchool
https://www.youtube.com/channel/UCEvIFxjjvkOrtI-EZSScmMg/videos?view_as=subscriber
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::
มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyim2009
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

ค่าใช้จ่าย : ๖๐๐ บาท (600 บาท) ต่อท่าน ไปกับรถที่จัดให้ (มีประกันอุบัติเหตุ) @ 350 บาท (๓๕๐ บาท) ต่อท่าน ขับรถไปเอง (ไม่มีประกันอุบัติเหตุ)