ขออนุญาต และ ขอบคุณบทความ และ ภาพใน internet มาใช้ในการทำกิจกรรมอาสา

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ที่จะช่วยเหลือชาวไทในรัฐอัสสัม ที่เปรียบเสมือนเป็นพี่น้องชาวไทย ให้สามารถพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างยั่งยืนและพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์ของโครงการไม่เพียงแต่เป็นการช่วยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ชองชาวไท สืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม ตลอดจนรักษาอัตตลักษณ์ร่วมของความเป็นไทยมิให้เลื่อนหายไปจากสังคมแล้ว

ของชาวไท ในเขตสิวะสาคร เมืองดีบูรการ์ รัฐอัสสัม เหตุที่เราไปเยือนครั้งนี้คือการไปสำรวจหมู่บ้านชาวไทที่พระองค์เสด็จฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งต่อมาพระองค์ได้เสด็จ เยือนหมู่บ้านนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

การเสด็จเยือนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนั้น ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าฟ้าจากประเทศไทยที่ได้เสด็จรัฐอัสสัมและเยือนหมู่บ้านนำผาเกของชาวไทผาเก เฉพาะที่หมู่บ้านนำผาเก ผู้คนทั้งหมู่บ้านราว 5000 คน มาต้อนรับเสด็จด้วยความปลื้มปีติยินดี

เราอยากจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปแนะนำชาวบ้าน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านในระยะยาว แต่จะมีวิธีการอย่างไร เราจะประชุมกันให้หมู่บ้านชาวไทเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างเช่นที่มีอยู่ที่เมืองไทย

คนไทยในอินเดีย
เมื่อพูดถึงคนอินเดีย หลายๆ คน คงจะคิดถึงกลุ่มคนที่มีตาโต ผิวเข้ม รูปร่างสันทัดไม่สูงไม่ใหญ่จนเกินไป ผู้ชายบางคนมีผ้าโพกศีรษะ บางคนไม่มี ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมใส่เสื้อส่าหรี ชุดประจำชาติที่มีสีสันสวยงาม หรือบางคนก็จะนึกถึงชุมชนชาวอินเดียที่เราคุ้นตากันในเมืองไทย แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีชาวอินเดีย ที่มีหน้าตาเหมือนคนไทย อาศัยอยู่ในอินเดียด้วย

ไทพาเกที่อัสสัม วิถีไทยในอินเดีย

หลายๆ คน คงจะกำลังสงสัยว่าชาวไทผาเกคือใคร แล้วทำไมสถานทูตจะต้องเอาคนกลุ่มนี้ไปดูงานโครงการพระราชดำริที่เมืองไทย ดังนั้น เรามาทำความรู้จักชาวไทผาเกกันซักเล็กน้อยก่อนนะครับ

ชาวไทผาเก เป็นชนกลุ่มน้อยชาวอินเดียที่อยู่ในรัฐอัสสัม แต่ที่น่าสนใจคือ ชนกลุ่มนี้ เป็นคนที่ไม่ได้มีหน้าตาเป็นคนอินเดีย แต่มีหน้าตาเป็นคนไทยดีๆ นี่เอง แถมยังไม่ได้นับถือศาสนาฮินดู หรืออิสลาม แต่นับถือพุทธ มีภาษา ขนบธรรมเนียบประเพณี และวัฒนธรรม คล้ายคลึงกับชาวไทยล้านนาแถบๆ เชียงใหม่ เชียงราย และ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น

“ไทอาหม” ความเป็น “ไท” ที่เลือนหายไป

ที่ผ่านมาชาวอาหมแทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทอยู่เลย และยังต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยอันเนื่องมาจากการถูกกลืนของวัฒนธรรมอินเดีย ทั้งด้านศาสนา ภาษา และการเมือง แต่ยังโชคดีที่ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้เปิดพื้นที่ทางสังคมให้แก่ชนกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น จึงเริ่มเกิดความเคลื่อนไหวของชาวไทอาหมหลายกลุ่มที่ต้องการจะฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง รวมไปถึงความพยายามในการอนุรักษ์โบราณสถานต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง

*** กิจกรรมนี้เป็นการหารเฉลี่ย 95 % กิจกรรมอาสา ซึ่งเราจะรับอาสา แค่ 8 คน ที่จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องคนไทในอินเดีย ในส่วนของค่าใช้จ่าย เราจะเก็บเฉพาะ ค่าเสื้อ เงินบริจาคให้ทางหมู่บ้านวัด และ เตรียมงานจากฝั่งนู่น **
** กิจกรรมนี้จะมีการทำ line กลุ่มเพื่อแนะแนววางแผน การเดินทาง และ เลือกที่พักในการหารเฉลี่ย นอกจากนี้เราจะวางแผนประชุมกิจกรรมกัน **

การขอวีซ่าอินเดีย

ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสถานทูต สะดวกขั้นสุด นอนอยู่บ้านก็สามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้เลย เอกสารน้อยกว่ามาก ขั้นตอนน้อยกว่ามาก ( จากประสบการณ์เคยยื่นมาทั้ง 2 แบบค่ะ )
passport ต้องมีอายุเหลือ > 6 เดือน ถ้ามีอายุน้อยกว่าหกเดือน ทำ passport ใหม่ก่อนขอ visa นะคะ
ขอได้ช้าสุด 4 วันก่อนเดินทาง และเร็วที่สุด 120 วันก่อนเดินทาง ( ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24 ชั่วโมง ก็รู้ผลเลย เสาร์อาทิตย์ก็มีอนุมัติวีซ่านะคะ เรื่องนี้ต้องให้เค้าเร็วจริงไรจริง)
วีซ่ามีอายุ 60 วันนับจากวันที่เดินทางถึง ( ประทับตราครั้งแรก ) และไม่สามารถขยายต่อได้ โดยสามารถเข้าออกอินเดียได้ 2 ครั้ง
เข้าออกได้แบบ multiple ภายในระยะเวลา 365 วัน นั่นคือภายใน 1 ปี สามารถเข้าออกอินเดีย กี่ครั้งก็ได้ !! ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากมาก จากเมื่อก่อนต้องเดินทางติดกันภายใน 60 วัน ( อัพเดท 18 มีนาคม 2019 )
ขอวีซ่าก่อนจองตั๋วได้ เพราะในวีซ่าไม่ได้ระบุรายละเอียดตั๋วเครื่องบิน
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนยื่นเอกสารขอวีซ่าอินเดีย
ภาพถ่าย พื้นหลังสีขาว ขนาด 1 x 1 ไฟล์.jpg นะจ้ะ ( ถ่ายภาพจากมือถือธรรมดาได้เลยค่ะ ตอน upload สามารถ crop ภาพเพิ่มเติมให้เป็นสเกล 1 x 1 ได้ )
หน้าสแกนพาสปอร์ตแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 KB และไม่เกิน 300 KB ( ถ่ายภายจากมือถือได้เลยค่ะ แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นไฟล์ pdf หรือจะใช้ app scan สแกนหน้าพาสปอร์ต เป็นไฟล์ pdf เลยก็ได้ค่ะ )
บัตรเครดิต visa / master card ใครไม่มีใช้บัตรเพื่อน หรือบัตรของคนในครอบครัวได้ หรือใช้บัตรเดบิต ก็ได้ ค่าเงินจะตัดเป็น USD ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับเรทเงินของแต่ละธนาคาร ณ เวลานั้นนั้น โดยจะมีมีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ~2.5%

สามารถกดไปขอที่
https://www.indianimmigration.org.in/

ตั๋วเครื่องบินที่ที่เราจะจอง
ขาไป
Air india
AI337 วันที่ 4 กค 2563 เวลา ตี 5.45
ถึง สนามบิน สุภาษ จันทระ โพส ในคัลคัดต้า ตอน7 โมงเช้า
และ รอเปลี่ยนเครื่องอีก ไปท่าอากาศยานดิบรูการห์ DIB ตี 5.55 ในวันที่ 5 กค ซึ่งเราจะนอนใน คัลคัต้า 1 วัน และ เที่ยวในเมือง

ขากลับ
Air india
Al 706 7กค 2563 เวลา 8.00 น
พักเครื่องที่ คัลคัตต้า ออกเดินทางอีกที 15.30
ถึง กทม 20.05 น.

ซึ่งเราจะทำ line กลุ่ม และ เริ่มจองตั๋ว ในเดือน มกราคม
และ ถ้ามีตั๋วเครื่องที่ราคาถูกกว่า เราอาจจะมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน แต่จะอยู่ในช่วง 3-7 กค

ตารางกิจกรรม แบบ ชั่วคราว และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สมาชิก แนะนำ

4 กค
5.45 ออกเดินทางไป คัลคัตต้า
7.00 เที่ยว 1 วัน และ นอน 1 คืน

5 กค
5.55 เดินทาง ไป รัฐอัสสัม
7.00 คณะจากวัดไทพาเก มารับไปยังหมู่บ้านไทพาเก
พบปะพูดคุยกับ คนไทในอินเดีย บริจาคของ และ ทำกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย กับเด็กๆในหมู่บ้าน
14.00 จากนั้นเดินทางไปยังบ้านน้ำใส หมู่บ้านของชาวไท คัมตี๋ บริจาคของ และ ทำกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย กับเด็กๆในหมู่บ้าน และ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา กับชาวบ้าน เข้าพักในโรงแรม

6 กค
7.00 เดินทางไป lakuwa บ้านของไทอาหม ทำกิจกรรมฟื้นฟูภาษาไทย
และ บริจาคของให้เด็กๆในหมู่บ้าน
12.00 เที่ยวในเมืองโบราณสถานต่างๆใน อาณาจักรอาหมโบราณ และ กลับมาเข้าที่พัก ในตัวเมือง หรือ ชิมชาอ้สสัมที่ดีที่สุดในโลก

7 กค
8.00 เดินทางกลับ ประเทศไทย

** กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **
** รับแค่ 8 คน **

** อาจมีการซื้อทัว หรือ จ้างไกด์ ในวันที่ไปถึง เมืองต่างๆในอินเดีย โดยหารเฉลี่ย 100 % **

**เรายินดีจองตั๋วให้ครับ โดย ราคาตามจริงที่แสดงในเว็ป ไม่มีการหักใดใด ทั้งสิ้น เพื่อกันข้อผิดพลาดในการจองตั๋ว**


วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 3500 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/7Dj6T26D4hmUbPmf9 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. เงินบริจาคให้ทางหมู่บ้านและวัด
2. ค่าเตรียมติดต่อประสานงานจากฝั่งอินเดีย
** นอกนั้น หารเฉลี่ย 100% **
หลังสมัครเสร็จเราจะเริ่มทำ line กลุ่มครับ
โดยจะเริ่มจองตั๋วเดือนมกราคม

ค่าใช้จ่าย : 3500