โครงการ อนุรักษ์ป่าชายเลน
[ กิจกรรม ] อาสาปักไม้ไผ่ ทำแนวดักตะกอนดิน (สร้างป่าเลนเทียม)
วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
[ สถานที่ ]  โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม และ ดอนหอยหลอด

ที่มาที่ไปของโครงการ เขตพื้นที่หมู่ 10 เป็นเขตแนวกัดเซาะชายฝั่ง (อ่าว ก. ไก่) มีคลื่นลมพัดน้ำทะเลเข้าชายฝั่งทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยใกล้ทะเล และหมู่บ้านแห่งนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น แนวคิดที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อให้ชุมชนอยู่รอดและพ้นจากภัยธรรมชาติจึงเริ่มขึ้น โดยการรวมกลุ่มชาวบ้านและชวนกันมาช่วยออกแรง นำไม้ไผ่มาปักเป็นแนวยาวเพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเล ผลที่ได้ตามมาคือตะกอนดินจากน้ำทะเลที่คลื่นลมพัดเข้าหาฝั่งถูกกัก ทับถม ตลอดแนวเขตไม้ไผ่ และการที่จะรักษาดินให้อยู่ได้โดยดินไม่ถูกกัดเซาะจากน้ำทะเลอีกก็คือ การปลูกป่าชายเลน การนำต้นไม้ป่าชายเลนมาปลูกเพื่อให้ทำหน้าที่ยึดเกาะดินเอาไว้ เมื่อมีดินมีต้นไม้เป็นป่าชายเลน จึงทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเพิ่มขึ้นด้วย….. 

[ รับสมัครอาสา ]  จำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางโดย รถบัสพัดลม

[ ความตั้งใจ ]
๑. ช่วยผู้ใหญ่ ปักไม้ไผ่ ทำแนวดักตะกอนดิน (สร้างป่าเลนเทียม)
๒. ต้องการพาอาสาสมัครเข้าไปเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ป่าชายเลน
๓ ส่งเสริมการทำความดีเพื่อการเปลี่ยนแปลงของตนเองและสังคม

[ เนื้องานกิจกรรม – ข้อแนะนำก่อนสมัคร ]
๑. เตรียมไม้ไผ่ ตัดให้ได้ขนาด ๒ เมตร
๒. ลำเลียงไม้ไผ่ที่ตัดแล้ว มายังเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
๓. ลุยป่าชายเลน ปักไม้ไผ่ ทำแนวดักตะกอน
๔. กิจกรรมกลุ่ม แบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน รับฟัง
๕. ให้ความร่วมมือ และ ไม่เรื่องมาก
๖. งดสุรา สิ่งมึนเมา อบายมุข ทุกประเภท ตลอดงาน

มีค่าใช้จ่าย สมทบกิจกรรมท่านละ ๓๙๐ บาท
[ ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร ]
๑.ค่า เช่าเหมารถบัส
๒.ค่า อาหารมื้อกลางวัน
๓.สมทบกองทุนธนาคารต้นไม้
๔. ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการดำเนินกิจกรรม

[ กำหนดการ ]

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘. ๕๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสพัดลม

สำหรับอาสาที่รอขึ้นรถบัส ป้ายรถเมล์หน้า บิ๊กซีพระราม ๒
รถบัสจะไปถึเวลา ๐๗.๓๐ น. จะมีทีมงานลงไปเรียนท่านขึ้นรถ

เวลา ๐๘.๕๐ น. – ๐๙.๒๐ น. โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน มีที่มาแต่อย่างใด
ผู้ใหญ่แดง ผู้ริเริ่มก่อตั้ง จะมาช่วยบอกเล่าเรื่องราว  พร้อมทั้งให้ความรู้ ในภูมิปัญญาชาวบ้าน ดักตะกอนดินสร้างป่าเลนเทียม

เวลา ๐๙.๒๐ น. – ๑๑.๓๐ ” สร้างป่าเลนเทียม” สองเท้าลุยโคลน ลากไม้ไผ่ปักเลน
ทำแนวดักตะกอนดิน (รอบเช้า)
เวลา ๑๑.๓๐ น – ๑๒.๐๐ น. ขึ้นจากป่าชายเลนทำความสะอาดร่างกาย
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน (มื้อนี้ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้) แต่ต้อง กินอยู่ง่าย กินง่าย ไม่เรื่องมาก

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  ” สร้างป่าเลนเทียม” สองเท้าลุยโคลน ลากไม้ไผ่ปักเลน
ทำแนวดักตะกอนดิน (รอบบ่าย)
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทำความสะอาดร่างกาย และพักใจคลายร้อน สรุปกิจกรรม พูดคุยเบาๆ รับฟังเข้าใจ เผื่อจะได้แนวคิดดีๆ จากเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. เดินทางไปพักผ่อน กินลมชมเล เพลินเพลินใจที่ ดอนหอยหลอด กินอาหารทะเลแซ่บแบบบ้านๆ ราคาประหยัด(มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง) พร้อมทั้ง กราบสักการะ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.arsa-dd.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa_dd@hotmail.com
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] 

กดลิงก์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
https://docs.google.com/forms/d/1x7e-NAqbz_gBmgH6Un_uT-F-sKSQMvUn31EGaCkXoYk/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ หากกดลิงก์สมัครไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจกรรม ส่งมาที่ arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 390