ขอขอบคุณภาพ และ บท ความจาก internet ครับ

กรมป่าไม้ชูโครงการ “รักษ์นิเวศฯเขาพระยาเดินธง”ต้นแบบฟื้นฟูป่า

ปัจจุบันป่าไม้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังต้องได้รับการฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการรอดของต้นไม้
ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้เป็น 40 %ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งโครงการนี้ ถือเป็นต้นแบบในการพัฒนางานด้านป่าไม้และเป็นต้นแบบการฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่อื่นๆของประเทศ ซึ่งเป็นผืนป่าเพียงแห่งเดียวที่มีการนำรูปแบบการปลูกป่าแบบพิถีพิถัน คือ นำระบบน้ำหยดมาใช้กับแปลงปลูกป่าขนาดใหญ่ ทำให้อัตราการรอดของต้นไม้สูงกว่า 80 % และในปีนี้ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 4 ของโครงการฯ เริ่มเห็นความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ พันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและลูกไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่า

กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการทำกิจกรรมในปีนี้ที่แปลงปลูกป่าเชิงนิเวศ 50 ไร่ เพื่อบำรุงรักษากล้าไม้ในแปลงดังกล่าวที่ปลูกเลียนแบบธรรมชาติ ไม่มีระบบน้ำหยด โดยกิจกรรมแรกของปีนี้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ชุมชน และจิตอาสาซีพีเอฟจำนวน 150 คน จะร่วมกันเติมปุ๋ยให้ป่า เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารจำเป็นต่อการเติบโตของพืช ทั้งกล้าที่ปลูกใหม่และลูกไม้เดิมตามธรรมชาติ เป็นการช่วยกักเก็บและดูดซับน้ำ ด้วยการขุดหลุมเพื่อใส่ปุ๋ยและรดน้ำหรือปุ๋ย EM เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดิน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรารอดตายของกล้าไม้ในแปลง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมซ่อมแนวกันไฟทางตรวจการ เป็นการป้องกันไมให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด ลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าโดยกำจัดเชื้อเพลิงจำพวกใบไม้ กิ่งไม้แห้ง หญ้า และไม้พื้นล่างเล็กๆออก และกิจกรรมลอกคลองไส้กรอก เป็นการขุดตะกอนดินที่ทับถมจากฤดูฝนที่ผ่านมา รวมถึงการเก็บเศษกิ่งไม้บริเวณคันดิน และปรับระดับร่องน้ำตามแนวความลาดชัน เพี่อกระจายน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ ปรับแนวคันดินเพื่อเตรียมแนวสำหรับปลูกหญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อลดความลาดชันของพื้นที่และลดอัตราการไหล่บ่าของน้ำบนผิวดิน

ที่มาบทความ http://www.thansettakij.com/content/398777

ตารางกิจกรรม

10 กพ
6.30 ออกเดินทางจาก ปตท สนามเป้า
9.30 ฟังบรรยายการปลูกป่าด้วยนวัตกรรมใหม่ถึงเขาพระยาเดินธง ทำกิจกรรมแนวกันไฟ ปลูกป่าด้วยนวัตกรรมใหม่
12.00 ชมวิวเขาพระยาเดินธง และ ทานอาหารเที่ยงกับชาวบ้านโคกสลุง
และ ชมพิพิธภัณชาวบ้านโคกสลุง
15.00 เดินทางกลับ
19.00 ถึง กทม โดยสวัสดีภาพ

*** กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***
** ใส่รองเท้ากันเลอะมาด้วยครับ อาจมีเดินป่า **


วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 790 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/qACFxK8vyKNZWk469 *

5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ กรุงเทพ
2. ค่ากล้าไม้
3. ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล
4.ค่าเสื้อกิจกรรม
5.ค่าประกันการเดินทาง
6.อาหาร1 มื้อ ท้องถิ่นของชาวบ้าน
7. ค่าบำรุงสถานที่
8. ค่าชมพิพิธภัณชุมชน


รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 790