FamilyVolunteer Ep2 “อาสามาดำนา ”
10 – 13 สิงหาคม 2562
ณ. ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำนาเพื่อให้ได้ข้าวในการเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กกว่า180คนนอกกจากกิจกรรมการดำนาแล้วครูอาสาทุกท่านจะได้ทำการสอนหนังสือน้องๆโดยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยโดยสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาและในช่วงกิจกรรมคณะครูอาสาทุกคนต้องแบ่งเวรเพื่อไปรับส่งเด็กในสวนเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของเด็กๆและครอบครัวอีกด้วย
กำหนดการ
วันที่10สิงหาคม2562
09.00 น. ทีมงานครอบครัวอาสา รอรับคณะที่ หน้าร้านกาแฟอะเมซอล ปั๊ม ปตท.อำเภอฝาง ตลาดกัลยา/โชคธานี มื้อเช้ารบกวนคณะครูอาสารับผิดชอบตัวเอง บริเวณตลาดจะมีร้านอาหารเช้าและร้านสะดวกซื้อนะครับ แต่อย่ากินเพลินจนลืมเวลานัดของเรา ติดต่อครูสายลม0931406810 เพื่อเช็คชื่อ
09.15 น.ออกเดินทางสู่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยามูลนิธิกระจกเงา
10.00 น. ถึงศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ลงทะเบียน รับป้ายชื่อ และเตรียมความพร้อม
10.30 น. ปฐมนิเทศ เธอรู้จักฉํน ฉันรู้จักเธอ เรารู้จักกัน เพื่อกระชับความสัมพันธุ์และรู้จักกันมากขึ้น
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
13.00 น. วางแผนการสอนสำหรับวันอังคาร โดยมีครูประจำเป็นคนแนะนำ
16.00 น. พักผ่อนตามอธยาศัย แบ่งกลุ่มทำอาหาร ไปตลาด และจัดเตรียมสถานที่นอน
18.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
19.00 น. นั่งล้อมวง ชวนพูดคุย ความเป็นมาไร่ส้มวิทยา
21.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่11สิงหาคม2562
06.00 น. ตื่นเช้ามาสัมผัสความงามของดอยอ่างข้างเบื้องหน้า จิบชา กาแฟ หอมๆ เคล้าเสียงนกหยอกเย้าสนุกสนาน กลุ่มที่เป็นเวรทำอาหาร อย่าลืมช่วยกันปรุงอาหารเช้า
07.15 น. รับประทานอาหารเช้าด้วยกัน
08.00 น. พร้อมกันที่อาคารเรียนหลังใหม่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา เพื่อลงแรงทำทางเดินตัวหนอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์การเรียน
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น.ลงแรงต่อในภาคบ่าย
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่าลืมแบ่งกลุ่มทำอาหาร และไปตลาดเน้อ
18.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
19.00 น. วงธรรมชาติ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปงานประจำวัน
21.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่12สิงหาคม2562
06.00 น. ตื่นเช้าทำภารกิจส่วนตัว จิบชา กาฟ สนทนากันยามเช้า
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าด้วยกัน
08.00 น. พร้อมกันที่บริเวณทุ่งนา ฟาร์มศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา วันนี้เราจะลงแขกดำนาร่วมกับผู้ปกครอง ชาวบ้าน ครูอาสา เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆกว่า 180คน
12.00 น. พักรับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น.ลงแรงต่อในภาคบ่าย
16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่าลืมแบ่งกลุ่มทำอาหาร และไปตลาดเน้อ
18.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
19.00 น. วงธรรมชาติ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปงานภาพรวมทั้งหมด
21.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่13สิงหาคม2562
06.00 น. ตื่นเช้ามาสัมผัสความงามของดอยอ่างข้างเบื้องหน้า จิบชา กาแฟ หอมๆ เคล้าเสียงนกหยอกเย้าสนุกสนาน กลุ่มที่เป็นเวรทำอาหาร อย่าลืมช่วยกันปรุงอาหารเช้า ส่วนเวรใครไปรับเด็กๆในสวนก็อย่าลืมไปรอรถที่ประตูโรงเรียนตอน06.30เน้อ
07.15 น. รับประทานอาหารเช้าด้วยกัน
07.50 น. คณะครูอาสา พร้อมกันที่โรงเรียน รอเคารพธงชาติพร้อมเด็กๆ
08.00 น. เคารพธงชาติพร้อมเด็กๆ และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
09.00 น.แยกสอนตามห้อง วันนี้เราจะทำการเรียนการสอนกับเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษา
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น. ทำการสอนต่อในภาคบ่าย
15.00 น. เสร็จภารกิจส่งเด็กๆ กลับบ้าน
15. 40 น. ส่งครูที่ท่ารถอำเภอฝางโดยสวัสดิภาพ
****กำหนดการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์****

1.ลิ้งสำหรับสมัครเข้าร่วมกิจรรม
https://forms.gle/XDKJTQuamEM9m6g36

2.รายละเอียดการยืนยันตัวตน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “บริจาคเงินจำนวน2,555บาท” เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
ชื่อบัญชี ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา เลขที่บัญชี 539-0-57058-8
หากโอนบริจาคแล้ว รบกวนแจ้งกลับมาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เป็นขั้นตอนสุดท้าย
การบริจาคจำนวน2,555 บาท เป็นการบริจาคสมทบเข้าโครงการเพื่อยืนยันตัวต้นการเข้าร่วม และไม่สามารถขอเงินคืนได้ แต่มีเงื่อนไขสามารถเลื่อนไปรุ่นถัดไปได้

**บริจาคเข้าศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา สามารถขอ ใบอนุโมทนาบัตร เพื่อลดหย่อนภาษีได้**
การขอรับใบอนุโมนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษี ให้ติดต่อ คุณอรกัญญา สุขรัตน์ (ครูแอน) 0861816195

การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาสาสมัครต้องเดินทางเองเพื่อมาเจอกันที่ อ.ฝางจังหวัดเชียงใหม่ แล้วทีมงานจะรอรับ(ค่าเดินทางจากภูมิลำเนามาฝาง อาสาสมัครดูแลตัวเอง)
2.การเดินทางทางโดยรถทัวร์
บริษัทสมบัติทัวร์ 16.55 หมอชิต สำนักงานวิภาวดี
บริษัทขนส่ง999 16.30 18.30 และ19.30 ขึ้นที่หมอชิต / บขส รังสิต /วังน้อย
บริษัทนิววิริยะยานยนทัวร์ มีวันละ2 เที่ยว 16.00 และ18.00 ขึ้นที่หมอชิต
3. เครื่องบินลงสนามบินเชียงใหม่ แล้วมาต่อรถประจำทาง ที่สถานนีขนส่งช้างเผือกแล้วต่อรถมาที่ อ.ฝาง
4. รถส่วนตัว ให้ตั้งหมุดGPSมาที่ “ศูนย์การเรนียนไร่ส้มวิทยา”

ติดต่อประสานงานในกิจกรรม
ครูสายลม 0931406810 krusailom@gmail.com
ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา 0655466009 / info@raisomschool.com

1.ลิ้งสำหรับสมัครเข้าร่วมกิจรรม https://forms.gle/XDKJTQuamEM9m6g36 2.รายละเอียดการยืนยันตัวตน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "บริจาคเงินจำนวน2,555บาท" เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ชื่อบัญชี ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา เลขที่บัญชี 539-0-57058-8 หากโอนบริจาคแล้ว รบกวนแจ้งกลับมาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เป็นขั้นตอนสุดท้าย การบริจาคจำนวน2,555 บาท เป็นการบริจาคสมทบเข้าโครงการเพื่อยืนยันตัวต้นการเข้าร่วม และไม่สามารถขอเงินคืนได้ แต่มีเงื่อนไขสามารถเลื่อนไปรุ่นถัดไปได้ **บริจาคเข้าศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา สามารถขอ ใบอนุโมทนาบัตร เพื่อลดหย่อนภาษีได้** การขอรับใบอนุโมนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษี ให้ติดต่อ คุณอรกัญญา สุขรัตน์ (ครูแอน) 0861816195 การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 1.อาสาสมัครต้องเดินทางเองเพื่อมาเจอกันที่ อ.ฝางจังหวัดเชียงใหม่ แล้วทีมงานจะรอรับ(ค่าเดินทางจากภูมิลำเนามาฝาง อาสาสมัครดูแลตัวเอง) 2.การเดินทางทางโดยรถทัวร์ บริษัทสมบัติทัวร์ 16.55 หมอชิต สำนักงานวิภาวดี บริษัทขนส่ง999 16.30 18.30 และ19.30 ขึ้นที่หมอชิต / บขส รังสิต /วังน้อย บริษัทนิววิริยะยานยนทัวร์ มีวันละ2 เที่ยว 16.00 และ18.00 ขึ้นที่หมอชิต 3. เครื่องบินลงสนามบินเชียงใหม่ แล้วมาต่อรถประจำทาง ที่สถานนีขนส่งช้างเผือกแล้วต่อรถมาที่ อ.ฝาง 4. รถส่วนตัว ให้ตั้งหมุดGPSมาที่ “ศูนย์การเรนียนไร่ส้มวิทยา” ติดต่อประสานงานในกิจกรรม ครูสายลม 0931406810 krusailom@gmail.com ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา 0655466009 / info@raisomschool.com

ค่าใช้จ่าย : 2555