seed bomb เรียกได้ว่า เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช (ธรรมชาติดูแลธรรมชาติและคัดสายพันธุ์ตามธรรมชาติ) ให้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง งอกและโตเอง เมือ่ได้รับน้ำและความชื้น ตามฤดู สำหรับดินที่ห่อหุ้มทำหน้าที่ปกป้องและเก็บรักษา ส่วนหนังสติ๊กใช้ยิงเพื่อกระจายให้เข้าไปในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง seed bomb ที่ทางชมรมฯ ทำให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้คือ เครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาคน ควบคู่กับการคืนวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้เยาวชนได้สัมผัส เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ยหมักธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ภูมิปัญญาไทยที่ขาดหายไปในสังคเมือง.(หนังสติ๊ก) ได้ย้อนคืนมาอีกครั้ง ในนวัตกรรม..ยิงเพื่อปลูก….ปลุกหัวใจอนุรักษ์..


    อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่า วัดเขาวงพระจันทร์

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ออกเดินทาง คืนวันเสาร์ที่ ๗ ก.ย. เวลา ๒๓.๐๐ น.

[ สถานที่ ] อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ๑.วัดเขาวงพระจันทร์ ๒.น้ำตกวังก้านเหลือง

[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๕๐ ท่าน

[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ( คนไม่เต็มเปลี่ยนเป็นรถตู้


[ ความตั้งใจ ]

๑.ช่วยหลวงพ่อฟื้นฟู เขาวงพระจันทร์ซึ่งเป็นเขตป่าของวัดให้มีความอุดมสมบูรณ์

๒.ส่งเสริมกิจกรรม ชวนคนเข้าวัดทำบุญ ปลูกป่า สร้างมหากุศล ” ทำบุญปลูกป่า ปลูกโลกดีงาม “

๓.สร้างพื้นที่จิตอาสา ให้เป็นกรณีศึกษา เรื่องสังคมในอุดมคติตามความเชื่อของศาสนา กลุ่มคนที่ มาฝึกฝนขัดเกลา เพื่อพัฒนาตนเอง

๔.ส่งเสริมการปลูกฝัง การเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


[ ค่าใช้จ่าย ] 

ท่านละ 400 บาท  กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง  ท่านละ 150 บาท

เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

#มีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน


  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5EMuqOzpMOhdi0dJmksxXonE0wRFGxRODRTXMN4X7Tkpt1A/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


[ กำหนดการ ] 

คืนวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๒๑.๐๐ น.- ๒๓.๐๐ น. มาพร้อมรถบัส ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊มปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร / ลงBTSสนามเป้าออกประตู ๒ ฝั่งททบ.เดินย้อนมาทางอนุสาวรีย์ฯ )

เวลา ๒๓.๐๐ น.ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดเขาวงพระจันทร์ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี (ระหว่างเดินทางนอนพักผ่อนบนรถบัส VIP )

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. พักรถ ปตท ลพบุรี ล้างหน้าแปรงฟัน รับประทานอาหารเช้า ( อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง นัดพบบริเวณซุ้มประตูทางขึ้นเขาวงพระจันทร์ ในเวลา ๐๘.๐๐ มาให้ตรงเวลานะครับ หากมาสายจะขึ้นเขากันหมดแล้ว ไม่เจอใคร )

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. พร้อมปฏิบัติภาระกิจ ทำบุญปลูกป่าปลูกโลกดีงาม / ประชุมทำความเข้าใจกิจกรรม ( Seed Bomb Project ) / แบ่งกลุ่มแบ่งทีม วางแผนเส้นทางและข้อระวังต่างๆ

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินเท้าขึ้นเขา เป็นเส้นทางปูนขั้นบันได้ 3790 ขั้น สามารถยิงปลูกป่าระหว่างทางและ จุดสูงสุดยอดเขาผานางฟ้าได้

เวลา ๑๒.๐๐ น – ๑๓.๐๐ น. ลงจากเขา ทำภาระกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเที่ยงให้เรียบร้อย มีร้านค้าขายอาหารตามสั่งและก๊ยวเตี๋ยวหน้าวัด (อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง สามารถแยกกลับก่อนได้หลังเสร็จกิจกรรมขึ้นยิงเมล็ดพันธ์ุพืช)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ออกเดินทางไปพักผ่อน ที่น้ำตกวังก้านเหลือง และรับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย

เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (ระหว่างเดินทาง สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน ) (กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ภูเขา, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/


https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ผู้จัดโครงการกิจกรรม]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 150-400