อาสาสร้างฝาย ชะลอรักษ์ (ชะลอน้ำ) จ.เพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.[สถานที่ ] พื้นที่ชุมชน บ้านลิ้นช้าง ต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี


[ เนื้องานกิจกรรม ]

๑.เรียนรู้วิธีการรักษาธรรมชาติและดูแลต้นน้ำของทางวัดลิ้นช้าง
๒. นั่งรถกระบะของชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่สร้างฝาย
๓. แบ่งกลุ่มสร้างฝายบริเวณลำห้วยสาขา
๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
๕. อาสาสมัครสามารรถเตรียม สิ่งของมาร่วมถวายสังฆทาน ร่วมกันได้ตามความสะดวกครับผม


[เดินทางโดย ] รถบัสพัดลม
(รับเฉพาะผู้ที่พร้อมเดินทางมากับรถบัสเท่านั้น ไม่รับเดินทางมาเอง เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะ) กิจกรรมเหมาะสำหรับผู้มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป

จุดขึ้นรถ ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) และ ป้ายรถเมล์บิ๊กซีพระราม ๒


[ ค่าใช้จ่าย ]

สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๒๐ บาท (420 บาท)
โดยแจกแจงดังนี

เป็นค่า เช่าเหมารถบัสพัดลม
ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๑ มื้อ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำฝาย
ค่าเหมารถกระบะเข้าพื้นที่
ค่าวิทยากรและผู้ช่วยสร้างฝาย (ชาวบ้านในพื้นที่)
สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟที่วัด

** ลงแรงลงเงินมาช่วยกันแบบประชาชนอาสาเพราะไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใด **


ใบสมัคร  

(หากเต็มแล้วจะแจ้งว่าปิดรับสมัครในใบสมัคร) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWnHj41tJSp1A6R3nGYXuXd2QI0_9rG_nmFButyBZYkT7jDg/viewform

หมายเหตุ หากมีปัญหาในการกรอกใบสมัครตามลิงก์นี้ ให้ส่งข้อมูลชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อกิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com และหากท่านไม่มีอีเมล์หรืออีเมล์ถูกบล็อก ให้ส่งมาทางข้อความ facebook **ไม่รับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ เพราะไม่สะดวก**


[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) )

อาสาสมัครที่รอขึ้นรถจุดที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้า big c เซ็นทรัลพระราม ๒ รถจะไปถึงประมาณ เวลา ๐๗.๓๐ น. เมื่อรถบัสถึงแล้วจะมีทีมงานลงไปเรียนขึ้นรถ

เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสพัดลมมุ่งหน้าสู่ วัดลิ้นช้าง ต.หนองหญ้าปล้อง เขตอุทยานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี
อาสาสมัครท่านใดรอขึ้นรถจุดที่ ๒ ป้ายรถเมล์ หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ รถบัสจะเดินทางไปถึงเวลา ๐๗.๓๐ น.จะมีทีมงานลงไปเรียนท่านขึ้นรถ

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๔๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม เตรียมความพร้อม

เวลา ๑๐.๔๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ฟังบรรยายวิธีการรักษาธรรมชาติและดูแลต้นน้ำของทางวัดลิ้นช้าง
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางเข้าพื้นที่ โดยรถกระบะ ชาวบ้าน

เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนใช้แรง (สวัสดิการ ๑ มื้อ ข้างเหนียวหมู /ไก่ ห่อใบตอง ) กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.ปฏิบัติภาระกิจ สร้างฝายชะลอน้ำ

เวลา ๑๔.๓๐ น – ๑๕.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ วัดลิ้นช้างทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๖.๐ น. – ๑๖.๓๐ น ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน นั่งสมาธิภาวนาถวายความดีเป็นพระราชกุศล
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (ระหว่างทางพักรับประทานอาหารเย็นและซื้อของฝาก )

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม]

เว็บไซต์ http://www.อาสาสมัคร.com

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

 

ใบสมัคร  (ปิดรับสมัคร)

(หากเต็มแล้วจะแจ้งว่าปิดรับสมัครในใบสมัคร) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWnHj41tJSp1A6R3nGYXuXd2QI0_9rG_nmFButyBZYkT7jDg/viewform

หมายเหตุ หากมีปัญหาในการกรอกใบสมัครตามลิงก์นี้ ให้ส่งข้อมูลชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อกิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com และหากท่านไม่มีอีเมล์หรืออีเมล์ถูกบล็อก ให้ส่งมาทางข้อความ facebook **ไม่รับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ เพราะไม่สะดวก** 

ค่าใช้จ่าย : 420