…. ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรารวมตัวกัน เพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่อนุสาวรีย์ฯ… ใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตนเอง..นี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆของ กลุ่มคนเก็บขยะ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ…มุ่งเน้นให้ผู้คนรับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง

ดำรงไว้ในฐานะคนธรรมดาผู้สร้างประโยชน์

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๑.๐๐ น. )

สถานที่ทำกิจกรรม อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ

๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทุ่งบัวสรรค์ ๑ – ๔ (เส้นทางดอกกระเจียว)
๒.เส้นทางชมวิว หน้าผาพ่อเมือง ผาหำหด ผาอัสดง
๓. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต้นไม้พันปี
๔. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกไทรทอง

เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

จุดขึ้นรถ ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน

[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม ๖๙๐ บาท

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศไป-กลับ
๒.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
๓.ค่าเหมารถกระบะของทางอุทยานขึ้น เขา
๔.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
๕.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

สิ่งที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง
อาหารและน้ำดื่ม ทุกมื้อ

ความตั้งใจ
๑. เดินเก็บขยะ และร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาด
๒. รับรู้ มองเห็น ปัญญาที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขที่ ตัวของเราเอง
๓.ใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง
๔.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง ด้วยหัวใจนักอนุรักษ์สิ่งดีงาม

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๑.๐๐ – ๐๔.๓๐ น. ออกเดินทาง

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๔.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัวพร้อมทั้งเตรียมมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ติดตัวไว้ด้วย (รับผิดชอบตัวเองแวะปั๊มน้ำมัน)

เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. เดินทางจากอุทยานฯ ไทรทอง เข้าพื้นที่ด้วยรถกระบะ
เวลา ๐๖.๓๐ น – ๐๗.๓๐ น. ชี้แจงรรายละเอียดกิจกรรมและนัดหมาย พื้นที่เก็บขยะ และรับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรม เดินป่าเก็บขยะ ระยะทางไปกลับ 5 กม.
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทุ่งบัวสรรค์ ๑ – ๔
๒.เส้นทางชมวิว หน้าผาพ่อเมือง ผาหำหด ผาอัสดง

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง อาหารที่ให้เตรียมมา)

เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. เดินทางออกจากพื้นที่ มุ่งหน้าสู่ เส้นทางฯ ต้นไม้พันปี
และพักผ่อนเล่นน้ำตก น้ำตกไทรทอง พักผ่อนเล่นน้ำตก

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น. พูดคุยแชร์ความรู้สึกร่วมกันบนรถบัส และเดินทางกลับถึง กทม. อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

ใ บ ส มั ค ร อ ยู่ ด้ า น ล่ า ง สุ ด ใ น ก ร อ บ สี ฟ้ า 

ผาหำหด

ทุ่งดอกกระเจียว

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖ (๖-๙ มิ.ย งดโทร เพราะไปลาว)

กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/1V7_IaL-Fxw130-6FaqxBOyilAjxA2laYaVzYDbTXlI4/viewform

หมายเหตุ

  • หากกดลิงก์สมัครไม่ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน  ระบุชื่อกิจกรรมที่สมัคร มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • หากไม่มีอีเมล์ หรือ อีเมล์ถูก บล็อค ให้ ส่งข้อความ inbox มาทาง Facebook Fanpage
  • หลังส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ให้รออีเมล์ตอบกลับ ภายใน 1-2 วัน วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ อาจจะตอบช้าหรือไม่ได้ตอบกลับ ต้องขออภัย

ค่าใช้จ่าย : 690