กิจกรรม : อาสาเรียนรู้ ตามรอยพระราชปณิธาน ก่อกำเนิด “โคนมไทย” ใส่หัวใจให้แผ่นดิน

จัดโดย : มนตร์อาสา

จุดประสงค์
เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการก่อกำเนิดโคนมในประเทศไทย ซึ่งเป็นพระราชประปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนชาวไทย ร่วมทั้งยังประกอบกับกิจกรรมอื่นๆเพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมเห็นถึงความสำคัญและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 06:30 – 20.30 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 790 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)

* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี เวลาประมาณ 9.30 น.

สิ่งที่รวมอยู่ใน 790 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สระบุรี (กรณีผู้เข้าร่วมไม่ถึง40ท่าน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเป็นรถตู้)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะผู้เข้าร่วมที่เดินทางไปกับเรา)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม
1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
4. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการกิจกรรม อาสาเรียนรู้ ตามรอยพระราชปณิธาน ก่อกำเนิด “โคนมไทย” ใส่หัวใจให้แผ่นดิน โดย มนตร์อาสา

6.30 – 7.00 ลงทะเบียน (ปั้ม ปตท.สนามเป้า)

7.00 – 9.30 เดินทางสู่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี

9.30 – 10.30 กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้โดยมนตร์อาสา

10.30 – 12.30 กิจกรรมนักสืบสายน้ำ

12.30 – 13.30 รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 – 15.00 กิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์ม ตามรอยพระราชปณิธาน ก่อกำเนิด “โคนมไทย”

15.00 – 16.00 กิจกรรมกสิกรรม (การทำโยเกิร์ตฯ)

16.30 – 17.30 สรุปกิจกรรมอาสาเชิงเรียนรู้

17.30 – 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ มนตร์อาสา

2.
ทางมนตร์อาสาจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป


ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม
1. เน 087-677-6733
2. แพร 086-333-6476

ค่าใช้จ่าย : 790