ร.ร.เยาววิทย์ ต้องการอาสาสมัครเพื่อช่วยงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

– ผู้ช่วยครูประจำชั้น 

– ผู้ช่วยครูประจำหอพัก 

– ผู้ช่วยครูอนุบาล

– ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ ภายภาพ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่าน Social Media และช่องทางต่างๆ 

ฯลฯ

ส่งจดหมายยื่นความประสงค์ พร้อมรายละเอียดความถนัด และประสบการณ์ทำงาน หรือเรื่องที่ท่านอยากเรียนรู้ และพัฒนามายังโรงเรียนผ่านทางอีเมลล์ info@yaowawit.org 

หรือ ท่านสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ที่ลิ้งค์ http://yaowawit.org/volunteer/

 

ค่าใช้จ่าย : 5000