เปิดรับอาสาสมัครไทยร่วมค่ายนานาชาติ Peace Village
11-23 มกราคม 2559
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

วิธีการสมัคร http://www.volunteerspirit.or.th/home/international-workcamp-update/peace-village-camp

อาสาสมัครนานาชาติที่เข้าร่วมค่ายนี้ ได้แก่ อาสาสมัครจากประเทศเกาหลี ฮ่องกง และอิตาลี

ติดตามข้อมูลข่าวสาร https://www.facebook.com/VSA-Thailand-109930182446494/

Background

With the inspiration of peace, we have the idea of living together with people from different country, culture, religion and background as peace in the local community where everyone can learn and understand. Cause we are friends.

At Peace Village, everyone can come to learn in the main aim is learning by doing and international community Living.  We can study about each countries, nationalities, cultures, etc. in the class but in the real situation is not in the lesson where you can see how difference of people even they are from the same city.

Peace Village is active at the rural area of Songkhla province, Southern of Thailand in the small village; name “Ban Ton San” (Ban in Thai mean village). The main occupation is rubber plantation and most of the villagers are Buddhist.

Key words to live at Peace Village;

·         Slow Life/ Living Organic

·         International Community Living

·         Learning by Doing

·         Cultural Diversity

Working

Base on International community living, every work are coming by daily life. That is mean everything even generally is valuable in any case such as cleaning, repairing, building, teaching, learning.

Segregation works at Peace Village are;

Creative teaching English – Creative teaching is important to recognize, teaching certificate does not need for specific quality of volunteer but creative is the one of yours.

         Aims of creative teaching is given the chance for people in the village or the place nearby have opportunity to communicate with difference language, touch difference culture, believing.

  Center construction – As we are new center now we also need volunteer as first generation to set up the center as when they have spare time from main work. We are going to build Toilet, kitchen, dormitory for more volunteers, meeting area. There are villagers help and teach how to build. This is a good way to learn Thai way of construct.

Relationship with the villagers – The rest of time form your main work, important thing is to learn and share with the villager by visiting, talking and do activities with them You will get rich experience by learning and sharing from each other.

Organic Farm – learning how to produce our own non chemical food and vegetable.

Location 19/1 M.6 T. Klongla , Klonghoikhong, Songkhla

Accommodation and food Volunteer will stay at Learning Home (Home stay) in Thai style dormitory

·         Nature environment, basic and simple.

·         Mat, pillow and fan are providing, so sleeping bag is very important (thin one) because you will sleep on the floor.

·         Normal toilet and bath.

·         Washing clothes by hand.

·         No food and drinks accept water in accommodation area for your care because some animals such as mouse, ants, will come to share your food.

·         Please keep clean and tidy.

Volunteer expect to eat Thai food and take turn cooking with local volunteer.

Terminal: Hat Yai International Airport, Hat Yai Train Station, Hat Yai Bus Station.

Leisure Activities: Camp leader would take all the campers together. Local Temple, water fall, Klongla resorvior, Songkhla beach/Zoo, Hat Yai cityhttp://www.tourismthailand.org/Where-to-Go/Songkhla

Extra Fee 4,500 Bath/participant

Special Remarks Culture, open mind and love to learn and share.

Date / Time

/Activi-ties

8:00 – 9:00

9:00 – 12:00

12:00 – 14:00

14:00 – 17:00

17:00 – 19:00

18:30

20:00

Breakfast

Working

Lunch

Working

Freetime

Dinner

Group meeting

Day 1:

Mon 11

                                                                              Arrival

Introduction

Welcoming introduction

Day 2:

Tue 12

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Relationship with the villagers

/sport

/cycling

Group meeting

Day 3:

Wed 13

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Relationship with the villagers/sport/cycling

Group meeting

Day 4:

Thur 14

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Local Museum

Group meeting

Date / Time

/Activi-ties

8:00 – 9:00

9:00 – 12:00

12:00 – 14:00

14:00 – 17:00

17:00 – 19:00

18:30

20:00

Breakfast

Working

Lunch

Working

Freetime

Dinner

Group meeting

Day 1:

Mon 11

                                                                              Arrival

Introduction

Welcoming introduction

Day 2:

Tue 12

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Relationship with the villagers

/sport

/cycling

Group meeting

Day 3:

Wed 13

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Relationship with the villagers/sport/cycling

Group meeting

Day 4:

Thur 14

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Local Museum

Group meeting

Day 5:

Fri 15

Free time/Hat Yai city tour

Free time/Mountain

Group meeting

Day 6:

Sat 16

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Khlong La Reservoir

Group meeting

Day 7:

Sun 17

Free time/songkhla city tour

Free time/beach

Day 8:

Mon 18

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Relationship with the villagers/sport/cycling

Day 9:

Tue 19

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Visit Local Farmer

Day 10:

Wed 20

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Relationship with the villagers

/sport

/cycling

Day 11:

Thur 21

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Relationship with the villagers/sport/cycling

Day 12:

Fri 22

– Creative teaching English

– Organic Farm/Center construction

Writing Article /Evaluation

Farewell Party

Day 13:

Sat 23

Departure

10.00 am.

* Time and program could be flexible for appropriate.

** Weekend Workcamp 15 – 18 Jan. 2015 / could arrive 16 morning and departure 17 evening.

วิธีการสมัคร

ติดตามข้อมูลข่าวสาร https://www.facebook.com/VSA-Thailand-109930182446494/
 

ค่าใช้จ่าย : 4500