โครงการ : แต้มสีเติมฝัน อาสามาด้วยกัน
จัดโดย : อาสามาด้วยกัน
สถานที่ : โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) ม. 4 บ้านบ้านโพธิ์
ต. บ้านนา อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา

จุดประสงค์
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) ได้จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนของครู และนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันอาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
อาสามาด้วยกันจึงอาสาจัดกิจกรรม “แต้มสีเติมฝัน อาสามาด้วยกัน” โดยการทาสีอาคาร เพื่อให้อาคารดังกล่าวน่าใช้งาน และเหมาะแก่การใช้เรียนรู้ต่อไป

ช่วงเวลาทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 – 20.30 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 450 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง) สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง เจอกันที่โรงเรียน
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) ม. 4 บ้านบ้านโพธิ์ ต. บ้านนา อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่รวมอยู่ใน 590 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม

1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมทาสี และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ
4. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการ แต้มสีเติมฝัน อาสามาด้วยกัน

07.00 – 07.30 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)

07.30 – 09.00 เดินทางสู่ อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา

09.00 – 10.00 เดินทางถึงโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) จ. พระนครศรีอยุธยา
คณะทำงานให้การต้อนรับพร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์

10.00 – 12.00 กิจกรรม “แต้มสีเติมฝัน” ช่วงเช้า

12.00 – 12.45 รับประทานอาหารเที่ยง

12.45 – 13.30 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์

13.30 – 15.00 กิจกรรม “แต้มสีเติมฝัน” ช่วงบ่าย

15.00 – 15.30 สรุปกิจกรรม “แต้มสีเติมฝัน อาสามาด้วยกัน” และแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา

15.30 – 18.00 เดินทางไปวัดพนัญเชิง ศักการะหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นศิริมงคล

18.00 – 20.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
1. เน 087-677-6733
2. นิด 096-991-5500

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

2.
ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 590