#เปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2562

น้ำใจ – จิตอาสา เป็นกลุ่มชมรมไม่แสวงหาผลกำไรจากการจัดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น โครงการค่ายอาสาของเพจนั้นจะจัดขึ้นปีละ1ครั้งเท่านั้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจากการรวมตัวกันในโซเซียลเน็ตเวิร์ค
นำทีมโดย นายเฉลิมชัย เจริญสุข

ทางเราไม่มีงบประมาณใดๆ ไม่มีผู้สนับสนุน จัดโครงการขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และขยายเครือข่ายด้านจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบท ในถิ่นทุระกันดาร ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีจิตสาธารณะ หรือสนใจในงานอาสา รักในงานอาสา ได้มีโอกาสลงแรงทำประโยชน์ร่วมกัน

#รับสมัครจำนวน 55 คน
โครงการมีค่าใช้จ่ายคนละ 2,400 บาท จำนวนเงินนี้รวมค่ารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม จนจบค่าย ส่วนจำนวนเงินในส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จะนำไปจัดซื้อ
-เสาไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาด 3 เมตร จำนวน 6 ต้น
-จัดเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ 1 มื้อ
-จัดทำบรูคกิจกรรมต่างๆ

              [ข้อแนะนำก่อนสมัครเข้าร่วม] 1. ต้องการคนที่ตั้งใจอยากไปจริงๆ กินง่ายอยู่ง่าย สามารถทนความลำบากได้
2. ผู้สมัครต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก มากกว่าเรื่องเที่ยว
3. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ – ไม่มีไฟฟ้าใช้มีแต่พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)
4. ที่พักนอนอาคารเรียนแยกชาย – หญิง สามารถนำเต๊นท์มากางนอนได้(กรณีไม่นอนอาคารเรียน)
5. อาหารกลุ่มอาสาช่วยกันทำรับประทานเอง(แบ่งอาสาทีมครัวเฉพาะ)
6. ไม่รับผู้สมัครที่มีโรคประจำตัวเด็ดขาด(ขอความร่วมมือด้วยนะครับ)
7. มีประกันอุบัติเหตุให้ 100,000 บาท
8. ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับใบประกาศ

                  [ความตั้งใจในครั้งนี้] 1. ติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 6 ต้น
2. ทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ 1 มื้อ
3. ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับน้องๆ
4. พาสมาชิกอาสาไปเดินป่าสำรวจ เล่นน้ำตกหลังโรงเรียน(วัตถุประสงค์สำเร็จแล้วเท่านั้นถึงจะพาไป)
5. กิจกรรมภาคสนามตอนกลางคืน อาสาต้องเตรียมชุดย้อนยุคงานวัดมาด้วยคนละ 1 ชุด(แล้วแต่ท่านจะสะดวกไม่บังคับ)

#วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
– 20.00 น. รวมพลขึ้นรถตู้VIP 10 ที่นั่ง ปตท.สนามเป้า กรุงเทพมหานคร

#วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
– 07.30 น. พักรถรับประทานอาหารเช้า(ข้าวเหนียวหมูทอด)
– 09.30 น. เปลี่ยนรถ(รถโฟร์วิว)ไปแวะเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู
– 12.00 น. รับประทานอาหาร(ข้าวกล่อง)
– 13.00 น. เดินทางต่อเข้าไปยังโรงเรียน
– 14.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก -แบ่งหน้าที่งานกิจกรรมกัน
– 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
– 18.30 น. รับประทานอาหาร
– 19.15 น. กิจกรรมรอบกองไฟ

#วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
– 07.30 น. รับประทานอาหาร
– 08.00 น. เคารพธงชาติพร้อมกัน
– 08.15 น. ประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
– 08.30 น. กิจกรรมสันทนาการร่วมกับน้องๆ
– 12.00 น. พักรับประทานอาหาร
– 13.00 น. เริ่มปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายต่อ
– 14.30 น. วัตถุประสงค์เราสำเร็จแล้ว ไปเดินป่าสำรวจ เล่นน้ำตกหลังโรงเรียน(ระยะทาง 2 กม.)
– 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย + ทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย พร้อมทั้งแต่งชุดที่ทางเรากำหนด
– 18.00 น. รับประทานอาหาร
– 19.00 น. กิจกรรมภาคสนามตอนกลางคืน

#วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
– 07.30 น. รับประทานอาหาร
– 08.00 น. เคาพธงชาติ + ถ่ายรูปหมู่
– 08.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
– 12.00 น. พักรถ+รับประทานอาหาร
– 22.00 น. คาดว่าจะถึงปั๊ม ปตท.สนามเป้า
หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความตรงต่อเวลาของสมาชิก และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนั้นด้วย

:ช่วยแชร์หรือบอกต่อให้ผู้อื่นทราบ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  082 – 593 – 9056 คุณอั๋น

#ผู้รับผิดชอบโครงการและประสานงานกิจกรรม
  นาย เฉลิมชัย เจริญสุข

<สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแชทเพจ>

https://www.facebook.com/namjaijitarsa/

<ลิ้งโครงการค่ายอาสา>

https://www.facebook.com/events/1145610042282334/?ti=cl

<ไอดีลายเพจ น้ำใจ-จิตอาสา>

ID:0825939056

ค่าใช้จ่าย : 2400