โครงการ ฝายสร้างคน คนสร้างฝาย

[ สถานที่ ] พื้นที่ชุมชน วัดลิ้นช้าง ต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
[เดินทางโดย ] รถบัสพัดลม
[จุดขึ้นรถ] ปั้ม ปตท สนามเป้า ห่าง BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร และ ป้ายรถเมล์บิ๊กซีพระราม ๒ (ไม่แวะรับรายทาง แต่ ขากลับสามารถ ลงระหว่างทางได้)

[ เนื้องานกิจกรรม ]

๑. เรียนรู้วิธีการรักษาธรรมชาติและดูแลต้นน้ำของทางวัดลิ้นช้าง
๒. นั่งรถกระบะของชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่สร้างฝาย
๓. แบ่งกลุ่มสร้างฝายบริเวณลำห้วยสาขา
๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
๕. อาสาสมัครสามารรถเตรียม สิ่งของมาร่วมถวายสังฆทาน ร่วมกันได้ตามความสะดวกครับผม

หมายเหตุ กิจกรรมเหมาะสำหรับผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และ เพื่อความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ไม่รับอาสาเดินทางมาเอง

 

[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๒๐ บาท (420 บาท) 
โดยแจกแจงดังนี

  • เป็นค่า เช่าเหมารถบัสพัดลม
  • ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๑ มื้อ (เป็นข้าวเหนียว หมู-ไก่ ไข่ต้ม ห่อใบข้าวตอง) ทาน มังสวิรัติ ต้องเตรียมอาหารมาเอง
  • ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำฝาย
  • ค่าเหมารถกระบะเข้าพื้นที่
  • ค่าวิทยากรและผู้ช่วยสร้างฝาย (ชาวบ้านในพื้นที่)
  • สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟที่วัด

ใ บ ส มั ค ร  เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม

 

[ กำหนดการกิจกรรม ]

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) )

อาสาสมัครที่รอขึ้นรถจุดที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้า big c เซ็นทรัลพระราม ๒ รถจะไปถึงประมาณ เวลา ๐๗.๓๐ น. เมื่อรถบัสถึงแล้วจะมีทีมงานลงไปเรียนขึ้นรถ
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสพัดลมมุ่งหน้าสู่ วัดลิ้นช้าง ต.หนองหญ้าปล้อง เขตอุทยานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี
อาสาสมัครท่านใดรอขึ้นรถจุดที่ ๒ ป้ายรถเมล์ หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ รถบัสจะเดินทางไปถึงเวลา ๐๗.๓๐ น.จะมีทีมงานลงไปเรียนท่านขึ้นรถ

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๔๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม เตรียมความพร้อม

เวลา ๑๐.๔๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ฟังบรรยายวิธีการรักษาธรรมชาติและดูแลต้นน้ำของทางวัดลิ้นช้าง
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางเข้าพื้นที่ โดยรถกระบะ ชาวบ้าน

เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนใช้แรง (สวัสดิการ ๑ มื้อ ข้างเหนียวหมู /ไก่ ห่อใบตอง ) กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ปฏิบัติภาระกิจ สร้างฝายชะลอน้ำ

เวลา ๑๔.๓๐ น – ๑๕.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ วัดลิ้นช้างทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๖.๐ น. – ๑๖.๓๐ น  ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน นั่งสมาธิภาวนาถวายความดีเป็นพระราชกุศล และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายพระพร
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

https://docs.google.com/forms/d/14Tn1zwK_qS292C-l7Ii5nriu63dOOz7BBjkrz52gvic/viewform

หมายเหตุ

  • หากไม่สามารถกรอกใบสมัครในลิงก์ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อ กิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • ทีมงานจะตอบกลับการสมัคร ทุกวัน ยกเว้นกรณีช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีภารกิจไปจัดกิจกรรมที่ต่างจังหวัด อาจตอบช้า ไปบ้าง ขออภัย 
  • หากกิจกรรมเต็มแล้ว จะแจ้ง "ปิดรับสมัคร" 

ค่าใช้จ่าย : 420